Vorup enge

 

Billeder fra turen til Vorup Enge 15.9 2012

Vores guide John beretter levende om vådområdet

Et par kunstige frøer lytter med

Ruten ud til eng-arealerne krydser Gudenåen.

En uddød race er alligevel nysgerrig!

Lidt havre gør godt.