Engarealer

 

Majgøgeurt

Findes på mange engarealer i området

Engnellikerod