Tidligere aktiviteter

 

Herunder findes et lille referat af indeværende års aktiviteter.


Vælg årstal i menuen til venstre for at se aktiviteter længere tilbageAffaldsindsamling søndag 7. april


I strålende solskin blev der samlet affald i hele gamle Gjern Kommune:


I Skorup samlede 10 børn og voksne 5 store sække affald indI Horn blev der hygget med kaffe og tilbehør i forbindelse med indsamlingen, 20 personer har deltage i at samle affald og samlede 12 sække ialt.I Fårvang deltog 12 personer og 2 hunde i indsamlingen:Her i Truust var vi 6 deltagere. Vi kom op på 9 sække i alt. På billedet er de 2 største sække dog ikke vist.

Til vores kaffe fik vi flødeskumkager sponsoreret af en Truust borger.

Af mærkelig ting fandt vi 30 meter afdækningsbånd til fiberkabel, noget fra et landbrugsredskab (måske fra en plov)  en rusten sav og hjulkapsler
I Sorring deltog 21 børn og voksne og vi fandt bl.a. 


28 sække skrald

2 bil fælge

2 bil dæk

20 eternitplader 

og en lille mus kom med til byen med affaldet.Voel:

Vi startede med rundstykker sponseret af Brugsen, hvor 40 børn og voksne var mødt op i det fantastiske forårsvejr.

En stor mængde skrald blev fjernet fra gader og stræder. Det mærkeligste der blev fundet var et camping-toilet (med indhold). Ellers var det en stor mængde plastik, dåser og et hav af cigaretskodder. Vi så del fuglereder, isoleret med plastik.

Efter et par timers indsamling sluttede vi af med grilpølser, øl og vand som TAK for indsatsen.
Sminge:

Årets affaldsindsamling var en stor succes. Der deltog ca 30 personer i alle aldersgrupper, udover de der havde meldt ind i forvejen at de gerne ville tage en specifik rute.

Dagen startede ud med fælles morgenmad og kaffe på Sminge fælled, hvorefter ruterne blev fordelt.

Der skal lyde en stor tak fra Sminge Borgerforening og Gjern Natur til alle deltagerne for en hyggelig dag i godt selskab 😃

I Grauballe deltog 7 personer og samlede dåser, cigaretpakker, flasker, McDonald-emballage og en 5 liters Gori
I Gjern deltog 70-75 børn og voksne, så alle ruter blev besat. Der blev ndsamlet omkring 50 sække affald med alt fra øldåser til papiraffald, en indkøbsseddel til en hyggelig aften, resterne af en trehjulet cýkel, en pose taffelchips med sidste udløbsdato i 1989, 500 gr fars - sidste salgsdato vist for længst overskredet, en påskekylling og et dæk samt to mobiltelefoner
Tak til alle indsamlere for indsatsen og til sponsorer for kaffe, rundstykker, suppe, øl/vand mv samt til Silkeborg Kommune for bortskaffelse af affald.
Livestreaming af foredraget ”Vores urolige klode”

tirsdag 19.3


Bo Holm Jørgensen, der er lektor i geofysik på institut for geoscience, fortalte om jordskælv. Hvordan jordskælv opstår ved, at en tektonisk plade skubber sig ind under en anden plade.  Vi fik demonstreret seismografens virkemåde og set resultater af forskellige målinger.

Ved jordskælv kommer der først en primærbølge, der giver en lodret bevægelse og kaldes en trykbølge, derefter kommer en sekundær bølge, der giver en vandret bevægelse og kaldes en vrikkebølge. Det er vrikkebølgen, der giver skader på bygninger. Vi så videoklip fra forsøg med teknikker til at sikre bygninger mod vrikkebølger. Det bedste resultat kom ved at sætte bygningerne op på kæmpe gummidutter eller glidefødder.

Til sidst hørte vi lyden af jordskælv. Der var klar forskel på lyden af de 2 forskellige slags bølger. Lydene var forstærket og komprimeret, ellers er det ikke muligt at høre dem med det menneskelig øre. 


Arbejdsdag i Egedalsmosen

lørdag 16.3


Trods udsigt til regn troppede en del medlemmr op for at hjælpe med arbejdet med at få ryddet uønsket vækst i Egedalsmosen. For efterhånden en del år siden fik Gjern Natur ved medlemmers hjælp ryddet en stor del af området for især birketræer, fyrretræer og pilekrat. Arbejdet skal følges op, da der hele tiden skyder nye skud frem, så bevæbnet med sav, høgenæb og andet værktøj gik medlemmerne i krig, og der blev igen ryddet op i mosen.

Efter en del regn i marts var mosen ret fugtig, så det blev til et par våde fødder for en enkelt eller to, trods brug af gummistøvler. "Mosen giver og mosen tager".


Livestreamet foredrag om hvaler

tirsdag 12.3


Peter Teglberg Madsen, professor i sansefysiologi, fortalte meget levende om, hvordan han har været med til at undersøge hvalernes adfærd og fysiologi ved hjælp at forskelligt måleudstyr. Nogle af måleapparaterne har han selv opfundet.

Vi så små video-sekvenser af resultater fra forskellige målinger.  Blandt andet hvad der sker, når hvalerne dykker.  De er i stand til at dykke i op til 90 minutter og på flere kilometers dybde. Måleresultaterne viste f.eks. at når hvalerne er neddykket, bliver deres puls lavere. Peter viste, at det også gælder mennesker. Peter tog et apparat på, som kunne udsende hans hjerteslag, så dykkede han hovedet ned i isvand, og vi kunne tydeligt høre, at hjerteslagene blev langsommere.

Peter forsker også i hvalernes teknik for at undgå dykkersyge og teknik til at holde vejret i meget lange perioder.  Menneskers påvirkning på hvaler undersøger han også. F.eks har Peter og hans forskere fundet ud af, at marsvin har problemer med højhastighedsfærger. Marsvinene dykker ned om natten for at fange småfisk ved brug af ekkolokalisering. Når en højhastighedsfærge sejler forbi, holder de op med at ekkolokalisere og fanger derfor ingen småfisk. Militær-øvelser er heller ikke et hit hos hvalerne.


Generalforsamling torsdag 13.2


Knap 60 deltog i generalforsamlingen. Formanden Søren Peter Sørensen aflagde beretning for årets gang og kasserer Niels Sørensen aflagde regnskab for 2018, begge dele godkendt af generalforsamlingen.

På valgt til bestyrelsen var Niels Sørensen, Jane Kroman og Margaret Skovsen, alle blev genvalgt.

På valg som suppleanter til bestyrelsen var Gunner Skov Jensen og Gunnar Otto Johansen, genvalg til begge.

På valg til revisor var Orla Pedersen, genvalgt.

Kontingent for 2020 fastsat uændret til kr. 100 for enkeltmedlemmer, kr. 200,- for en husstand/forening/firma.


Efter generalforsamlingen holdt Margaret Skovsen foredrag om Seychellernes natur.Jesper Theilgaard Klimaforandringer

Torsdag 24.1


Vi kan, hvis vi vil, var Jesper Theilgaards klare svar på, om klimaændringerne kan stoppes. Men det kræver mod og ihærdig indsats både fra den enkelte, fra landets politikere og fra verdens politikere.


Med en grundig gennemgang af, hvordan klimaet påvirkes af menneskehedens handlinger, fortalte Jesper Theilgaard meget levende for det næsten 200 personer talstærke publikum.

Hele tiden er det et spørgsmål om at opretholde energibalancen i atmosfæren, da vi som menneskehed allerede nu er ved at skubbe denne balance ud af kurs. Men det er ikke nok med at stabilisere klimaet, der skal også gøres en indsats for at få klimaet bragt retur til udgangspunktet, var budskabet. Starten på de menneskeskabte faktorer af klimaændringerne startede allerede med opdagelsen af dampmaskinen i 1800-tallet, hvor forbrug af kul som energikilde escalerede. Siden er det blot gået opad med udledningen af CO2 til atmosfæren og siden tusindskiftet er det blot steget eksponentielt.


Der var meget stor spørgelyst blandt deltagerne, om alt fra undergang af koralrev til lokale, kommunale indsatsområder.