Tidligere aktiviteter

 

Herunder findes et lille referat af indeværende års aktiviteter.

 

Vælg årstal i menuen til venstre for at se aktiviteter længere tilbage

Jesper Theilgaard Klimaforandringer

Torsdag 24.1

 

Vi kan, hvis vi vil, var Jesper Theilgaards klare svar på, om klimaændringerne kan stoppes. Men det kræver mod og ihærdig indsats både fra den enkelte, fra landets politikere og fra verdens politikere.

 

Med en grundig gennemgang af, hvordan klimaet påvirkes af menneskehedens handlinger, fortalte Jesper Theilgaard meget levende for det næsten 200 personer talstærke publikum.

Hele tiden er det et spørgsmål om at opretholde energibalancen i atmosfæren, da vi som menneskehed allerede nu er ved at skubbe denne balance ud af kurs. Men det er ikke nok med at stabilisere klimaet, der skal også gøres en indsats for at få klimaet bragt retur til udgangspunktet, var budskabet. Starten på de menneskeskabte faktorer af klimaændringerne startede allerede med opdagelsen af dampmaskinen i 1800-tallet, hvor forbrug af kul som energikilde escalerede. Siden er det blot gået opad med udledningen af CO2 til atmosfæren og siden tusindskiftet er det blot steget eksponentielt.

 

Der var meget stor spørgelyst blandt deltagerne, om alt fra undergang af koralrev til lokale, kommunale indsatsområder.