Gjern Bakker

 

Gjern Bakker

Gjern Bakker har oprindelig været dækket af især bøg- og egeskove. En stor del af skovene forsvandt til brænde eller byggemateriale, ligesom rydning gav plads til græsning og agerbrug. Senere kom lyngheder og enge i dalene. I dag findes kun en lille del af den oprindelig skov bevaret som urskov,  Allerede i slutningen af 1800-tallet var området omtalt "på Grund af sin ualmindeligeNaturskønhed".

Tre plantager – Gjern Bakker, Skannerup og Sminge – er kommunalt ejede, mens de øvrige ejes af et stort antal private skovejere. Området omkring Troldhøj hører til Silkeborg statsskovdistrikt.

 

Her findes kort og ruter for Gjern Bakker Plantage og for Gjern Bakker og Gudenåen

 

Disse stier er omtalt i nedenstående folder om Gjern Bakker, men er ikke længere opmærkede med de oprindelige farver/ruter:

 

Amerika Plantage: blå rute, 1½ og 3 km, der er parkeringsplads ved "Kommunaplantagen", følg skilt fra Lille Amerika

 

Gjern Bakker Plantage: rød rute, 1 og 2½ km, der er parkeringsplads ved "Kommuneplantagen", følg skilt fra Svostrupvej eller fra Sørkelvej

 

Sminge Plantage: gul rute, 1½ km, der er parkeringsplads ved banestien ved Smingegårdsvej