Aktiviteter

 

 

Tirsdag 30. oktober kl. 18.50

Molekylernes verden med særlig fokus på naturens egne medicinske stoffer

 

Livestreamet foredrag fra Århus Universitet med lektor i kemi Thomas Bjørnskov Poulsen

 

Kom på en rejse til molekylernes verden med fokus på naturens egne medicinske stoffer. Og hør hvordan indsigt i cellernes funktion inspirerer forskere til både at udvikle potentielt livsforlængende stoffer og til at udvikle nye typer medicin mod kræft.

 

Læs mere om forerdraget

 

Gjern Kultur- & idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

Kørselsvejledning

 

Gratis, kaffe mv. kan købes i pausen

 

 

Tirsdag 13. november kl. 18.50

Hvordan vulkanudbrud – særligt i forhistorisk tid – har ændret menneskets historie.

 

Livestreamet foredrag fra Århus Universitet med professor i miljøhumaniora Felix Riede og professor i geoscience Christian Tegner

 

Vulkanudbrud er voldsomme geologiske hændelser, men har de også påvirket menneskets historie? To forskere sætter geologisk og arkæologisk fokus på tre vulkanudbrud gennem tiderne og hvordan de har påvirket samfund – også i de nordiske lande.

 

Læs mere om foredraget

 

Gjern Kultur- & idrætscenter, skovvejen 6, Gjern

 

Kørselsvejledning

 

Gratis, kaffe mv. kan købes i pausen

 

 

 

 

Torsdag 22. november kl 19.00

Gravhøje i vores område og bosætning omkring disse.

Foredrag med museumsinspektør Peter Mohr Christensen

 

Hør historien om, hvorfor der er så mange gravhøje i vores område samt om de bosætninger, der har været i nærheden af gravhøjene. Hvorfor ligger gravhøjene lige her og hvordan blev de bygget, hvordan var livet i de samfund, der sørgede for bygningen af højene og meget mere.

Som et land fattigt på holdbare byggematerialer er de mange gravhøje i landskabet det mest synlige spor, som fortidens mennesker har efterladt os. Gravhøjene ses i mange former - rundhøje, langhøje og jorddækkede storstensgrave. Højene har fungeret som gravsteder fra bondestenalderen og frem til vikingetiden, og de har oftest haft et langt liv med begravelser fra flere perioder. Udover at fungere som gravsted er gravhøjene tit kun toppen af isbjerget. Fjerner man mulden omkring dem, dukker spor op efter de bopladser, hvor de gravlagte levede. Foredraget tager udgangspunkt i de mange gravhøje i den gamle Gjern kommune.

 

Gjern Kultur- & idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

Medlemmer kr. 30,-, ikke-medlemmer kr. 60,- incl kaffe/kage

 

Kørselsvejledning

 

 

Torsdag 24. januar 2019 kl. 19.00

Foredrag med Jesper Theilgaard

Klimaforandringer på lokalt og globalt plan

 

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Det så vi i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand, men varsel om skybrud er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret

 

Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke nødvendigvis besvares med et “ja”.

 

FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på at en klimaændring er i gang og at mennesket er den direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. CO2 indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere og det bør overalt give anledning til bekymring. Vi burde have et niveau på 280ppm, men det ligger på 410ppm – altså en stigning på omkring 45 %

 

Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn?

 

Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet, og hvordan ser vi på helt lokalt niveau - herunder også hvad vi selv kan gøre for at dæmme op for konsekvenserne, herunder også hvordan Parisaftalen kommer til at påvirke os.

 

Spørgsmålene er mange og jeg vil give svar på de fleste.

 

Medlemmer kr. 50,-, ikke-medlemmer kr. 100. Kaffe+kage-billetter kr. 30,- kan tilkøbes ved indgangen.

 

Tilmelding senest 20. januar til margaret.skovsen@mail.tele.dk eller 23 61 64 11

 

 

Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

I samarbejde med Gjern borgerforening og Gjern Bibliotek.

 

Kørselsvejledning

 

 

Onsdag 13.februar kl 19.00

Generalforsamling og foredrag om naturen på Seychellerne

 

Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

Kørselsvejledning

 

mere info senere

 

Søndag 7. april 2019

Affaldsindsamling

 

Mere info senere

 

Søndag morgen i maj 2019

Lær fuglestemmer at kende med Stinne Aastrup

 

mere info senere