Aktiviteter

 

 

Onsdag 19.9 kl 18.00

Arbejdsaften i Egedalsmosen

 

For nogle år siden fik vi ryddet en god del af Egedalsmosen for uønsket vækst som f. eks. birke- og fyrretræer. Nu er det ved at være tid til endnu en indsats, så vi håber, vore medlemmer har lyst til at give en hånd med.

Medbring selv høgenæb eller grensaks og husk gummistøvler. Gjern Natur byder på en øl/vand, medbring evt selv aftenkaffe.

Vi regner med 1-1½ times indsats.

 

Mødested: P-pladsen ved Lille Troldhøj, indkørsel fra Sørkelvej til nr 67-69. P-pladsen ligger på højre hånd efter nr. 69.

 

Kørselsvejledning

 

Torsdag 11. oktober kl 19.00

Lars i vildmarken

 

Hør Lars Nyhuus Henriksen berette om sine oplevelser som deltager i "Alene i Vildmarken" sæson 2018.

8 deltagere har i efteråret 2017 afprøvet sig selv i Nordnorges vildmark. Deltagerne blev i september udsat i hver deres krog af Altevatn og skulle her kæmpe om at overleve i ødemarken længst muligt kun ved hjælp af egne evner til at finde føde og kun med hjælp af de få remedier, de fik lov at medtage.

 

I løbet af den første uge blev det for meget for de første deltagere, og de tog hjem. Efter 3 uger var der kun 3 deltagere tilbage, Astrid, Sanne og Lars. På dag 25 gav både Astrid og Sanne op og Lars var alene i vildmarken og vandt således udfordringen, da han på dag 27 blev overrasket af sine 2 børn samt sin hustru.

 

Gjern Kultur- & idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

Kørselsvejledning

 

Alle er velkomne.

 

Pris: medlemmer kr. 50,-, ikke medlemmer kr. 80,- incl kaffe.

 

Tirsdag 30. oktober kl. 18.50

Molekylernes verden med særlig fokus på naturens egne medicinske stoffer

 

Livestreamet foredrag fra Århus Universitet med lektor i kemi Thomas B. Poulsen

 

Gjern Kultur- & idrætscenter, skovvejen 6, Gjern

 

Kørselsvejledning

 

Gratis, kaffe mv. kan købes i pausen

 

 

Tirsdag 13. november kl. 18.50

Hvordan vulkanudbrud – særligt i forhistorisk tid – har ændret menneskets historie.

 

Livestreamet foredrag fra Århus Universitet med professor i miljøhumaniora Felix Riede og professor i geoscience Christian Tegner

 

Gjern Kultur- & idrætscenter, skovvejen 6, Gjern

 

Kørselsvejledning

 

Gratis, kaffe mv. kan købes i pausen

 

Torsdag 22. november kl 19.00

Gravhøje i vores område og bosætning omkring disse.

Foredrag med museumsinspektør Peter Mohr Christensen

 

Hør historien om, hvorfor der er så mange gravhøje i vores område samt om de bosætninger, der har været i nærheden af gravhøjene. Hvorfor ligger gravhøjene lige her og hvordan blev de bygget, hvordan var livet i de samfund, der sørgede for bygningen af højene og meget mere.

Som et land fattigt på holdbare byggematerialer er de mange gravhøje i landskabet det mest synlige spor, som fortidens mennesker har efterladt os. Gravhøjene ses i mange former - rundhøje, langhøje og jorddækkede storstensgrave. Højene har fungeret som gravsteder fra bondestenalderen og frem til vikingetiden, og de har oftest haft et langt liv med begravelser fra flere perioder. Udover at fungere som gravsted er gravhøjene tit kun toppen af isbjerget. Fjerner man mulden omkring dem, dukker spor op efter de bopladser, hvor de gravlagte levede. Foredraget tager udgangspunkt i de mange gravhøje i den gamle Gjern kommune.

 

Gjern Kultur- & idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

Medlemmer kr. 30,-, ikke-medlemmer kr. 60,- incl kaffe/kage

 

Kørselsvejledning

 

 

Torsdag 24. januar 2019 kl. 19.00

Foredrag med Jesper Theilgaard

Klimaforandringer på lokalt og globalt plan

 

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Det så vi i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand, men varsel om skybrud er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret

 

Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke nødvendigvis besvares med et “ja”.

 

FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på at en klimaændring er i gang og at mennesket er den direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. CO2 indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere og det bør overalt give anledning til bekymring. Vi burde have et niveau på 280ppm, men det ligger på 410ppm – altså en stigning på omkring 45 %

 

Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn?

 

Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet, og hvordan ser vi på helt lokalt niveau - herunder også hvad vi selv kan gøre for at dæmme op for konsekvenserne, herunder også hvordan Parisaftalen kommer til at påvirke os.

 

Spørgsmålene er mange og jeg vil give svar på de fleste.

 

Medlemmer kr. 50,-, ikke-medlemmer kr. 100. Kaffe+kage-billetter kr. 30,- kan tilkøbes ved indgangen.

 

Tilmelding senest 20. januar til margaret.skovsen@mail.tele.dk eller 23 61 64 11

 

 

Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

I samarbejde med Gjern borgerforening og Gjern Bibliotek.

 

Kørselsvejledning

 

 

Onsdag 13.februar kl 19.00

Generalforsamling og foredrag om naturen på Seychellerne

 

Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

Kørselsvejledning

 

mere info senere

 

Søndag 7. april 2019

Affaldsindsamling

 

Mere info senere