Gjern Natur
Aktiviteter

Lørdag 6.7 kl.8.15

Tur til Lille VildmoseLille Vildmose er en del af et Natura 2000-område og er både habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Området på ca. 7.800 ha er blandt kandidaterne til at blive nationalpark i Danmark. Det er dels i statseje og dels i privateje; størstedelen ejes af Aage V. Jensen Naturfond.

I forbindelse med fredningen, som er en af Danmarks største, er der skabt mulighed for naturgenopretning, stianlæg, fugletårne m.v.

Midt i området ligger Vildmosegaard, der er en lille hovedgård, som blev oprettet i forbindelse med tørlægning af de 4 søer i Lille Vildmose, Møllesø, Birkesø, Toftesø og Lillesø, iværksat 1760 af lensgreve A. G. Moltke..

Det er det største højmoseareal inden for løvskovsbæltet i Nordeuropa med tørvelag på op til 5 meters tykkelse. Det førte under 2. verdenskrig til en stor produktion af tørv til opvarmning. Produktionen blev senere omstillet til spagnum til gartnerier og haver, en produktion som fortsatte indtil 2008. Til transport af det udvundne tørv findes i mosen Danmarks største net af industribaner med smalspor (700 mm sporvidde).

En genetablering af højmosen forudsætter bl.a., at vegetationen, især træer og buske, holdes nede. Til det formål besluttede Vildtforvaltningsrådet i 2007, at mosen også skal rumme elge. Fem elgkalve blev sat ud i området i sommeren 2016, og i januar 2017 kom yderligere fire kvier og en tyr til.

Lille Vildmose har et rigt dyreliv og er kendt for bestanden af kronhjort samt for at være en blandt kun to ynglepladser for kongeørn i Danmark.


Se mere om Lille Vildmose


Turen starter med bus fra Gjern Kultur- & Idrætscenter kl 8.15. Ved ankomst er der besøg i Vildmosecentret incl. biograf og "Det Vilde". Efter frokost (kan medbringes eller købes i centrets cafe) er der en 2½ times guidet bustur i mosen og i Elgenes Land.

Herefter går turen retur til Gjern med forventet hjemkomst 17.30.Den guidede tur gennemføres som en kombination af kørsel og færdsel til fods.

Praktisk påklædning og solidt fodtøj samt egen kikkert bør medbringes.Pris: kr 50,- for medlemmer, kr. 200,- for ikke-medlemmer incl bus og entre samt guidet tur.


Tilmelding til Jane Kromann, mail@janekromann.dk eller 86 87 16 19


Mødested: Gjern Kultur- & Idrætscenter


Kørselsvejledning
Tirsdag 30. juli kl. 19.00

Besøg hos økologisk grøntsagsproducent Janus Sølvsten


mere info senere


Onsdag 14. august kl 19.00

Besøg på Moselund Vin, Sorring


Lidt udenfor Sorring anlagde fire lokale »vinbønder« for tretten år siden en vinmark på en sydvendt skråning, og siden er der arbejdet med at få så stort et årligt udbytte fra vinmarken som muligt for derefter at få lavet druerne til vin med navnet Moselund Vin.

Harry Skydsgaard, som er en af "vinbønderne", vil forklare om udfordringerne ved at være vinbonde i Danmark og om erfaringerne med at få en god vin ud af det lunefulde danske sommervejr.

I 2006 blev de første vinstokke plantet på et areal på 1200 kvadratmeter, nogle år er gået rigtig godt med stor produktion af både rød- og hvidvin, andre sæsoner har vind og vejr spillet ind og reduceret høsten en del.

Når druerne er plukket, skal de vaskes, afstilkes og mæskes og bliver så sat i gæringsbeholdere. Så gælder det om at have en god portion tålmodighed før man kan vurdere, hvordan årets høst har udviklet vinen.

Under rundvisningen i vinmarken kan man også nyde udsigten mod Himmelbjerget.


Husk aftenkaffen og fornuftigt tøj/fodtøj.

Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 30,-.


Mødested: Høngevej 19 ved vinmarken


KørselsvejledningFredag 23. august kl 18.00

Sejltur på Tange Sø


Vi mødes ved Klubhuset ved Ans Sejlklub, Søgade 27 Ans. Herfra er der sejltur på Tange Sø til Lagunen med et lille stop. Bådene returnerer til Klubhuset, hvor man kan nyde sin medbragte aftenkaffe. I godt vejr kan man sidde udendørs.

Sejlturen varer ca 2 timer.


Arrangementet er gratis og kun for medlemmer af Gjern Natur.


Tilmelding til:

Niels Sørensen: nielshanne@me.com eller 24 85 55 33 senest 9.august


Der er 45 pladser


KørselsvejledningKend naturperlerne i din omegn.

Lørdag 14. september 9.30 - 15.00


Bustur rundt i området med stop ved nogle få af vore mange naturperler, en introduktion til naturen i dit område. Turen vil blive en rundtur for at udpege de forskellige naturperlers beliggenhed og gerne som en inspiration til selv at komme ud til stederne.


Start med en lille introduktion ved Gjern Kultur- & Idrætscenter kl 9.30,

derefter bustur kl. 10-15. Frokostpause undervejs (let frokost/drik includeret)

Margaret Skovsen er guide på turen.


Arrangementet er gjort mulig på grund af en donation fra støtteforeningen for

det tidligere hjemmeværnskompagni i Gjern kommune.


Start: Gjern kultur- & idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Turen er gratis og for alle medlemmer og for ikke-medlemmer med bopæl i tidligere Gjern Kommune.


Tilmelding til:

margaret.skovsen@mail.tele.dk eller 23 61 64 11

senest mandag 2. september

Der er 48 pladser


Kørselsvejledning


Tirsdag 29. oktober kl 18.50

Viden om vand


Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet med professor i fysisk kemi Søren Rud Keiding, Institut for Kemi
 

Vand er ikke bare et simpelt molekyle. Hør om hemmeligheden bag vands mange forunderlige egenskaber, og hvordan vandmolekylerne i samspil med hinanden spiller en vital rolle i biologiske- og klimarelaterede processer på Jorden.  


Alle er velkomne, gratis.


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning


Onsdag 6. november kl 19.00

Foredrag med National Geographic-fotograf Helle Løvevild Golman


Helle og Uri leder efter vilde orangutanger i Borneos jungle. Foto: Aref.

Helle Løvevild Golman er sammen med sin mand Uri Løvevild Golman kendt fra TV-serien Vores Vilde Verden, hvor de på ekspeditioner til bl.a. Canada, Grønland, Brasilien og Gabon har taget seerne med på deres natur- og fotografiske ekspeditioner til nogle af verdens mest truede dyrearter og naturområder.


Gennem deres Project WILD vil de med deres positive og flotte billeder henlede verdens opmærksomhed på den trussel om udryddelse og klimaændringer, der sker i dag. Det sker ud fra devisen: What You Love - You Will Protect


Helle er professionel naturfotograf og vil vise masser af fantastiske billeder og berette ligeså fantastiske historier fra hendes og hendes mand Uri Løvevild Golmans ekspeditioner med Project WILD, hvor de fotograferer verdens sidste vilde steder og truede dyr.


Hele dagen havde været grå og regnfuld, endelig brød solen frem og et unikt lys udspillede sig over den finske taiga.

Foto: Helle & Uri Løvevild Golman


Project WILD er Helle og Uris opkald til verdens ledere og til os alle sammen om at passe på vores fælles jord med den kærlighed, vi alle er født med. Det gør de ved at lave fantastiske billeder af truede dyr og samtidig fortælle historien, at dette smukke er ved at forsvinde, og at vi som mennesker må gøre noget for at bevare det.


Billederne fra Project WILD ekspeditionerne bliver til en udstilling og en stor bog, som skal gives til verdens ledere sammen med en flot fyldepen som symbol på, at der skal tages vigtige beslutninger for at redde alt det smukke, som bogen indeholder.


Både Helle og Uri er fotografer for National Geographic, Canon Ambassadører og medlemmer af Kvindelige Eventyrers Klub (Helle) og Eventyrernes Klub (Uri) og arbejder halvdelen af året med at fotograferer de mest fjerne områder af kloden, mens den anden halvdel bruges hjemme i Danmark med at skrive artikler og bøger.
Helle og Uri på stranden i Loango National Park, hvor de sidder og venter på elefanter, flodheste og bøfler.

Foto: Helle & Uri Løvevild Golman

Se mere om Helle og Uri (engelsk)


Pris: 100,- + gebyr 6.25


Køb din billet her


Der ydes rabat til medlemmer af Gjern Natur, du får din rabatkode ved henvendelse til Margaret Skovsen


margaret.skovsen@mail.tele.dk eller 23 61 64 11


Der kan købes kaffebilletter ved indgangen.I samarbejde med Gjern Borgerforening, Gjern Bibliotek og Gjern Aftenskole


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning


Tirsdag 12. november kl. 18.50

Hvordan is og vand dannede Danmark


Livestreamet foredrag med professor i geofysik David Lundbek Egholm, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet og lektor i geologi Nicolaj Krog Larsen, Institut for Geoscience og Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet


Istiderne har tydeligt præget landskabet i Danmark. Hør hvornår og hvordan de danske smeltevandssletter og morænelandskaber blev skabt – og hvordan istiderne stadig har indflydelse på landskabets udvikling i dag.   


Alle er velkomne, gratis.


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning


Tirsdag 26. november kl. 18.50

Luften vi indånder


Livestreamet foredrag med lektor i analyse- og atmosfærekemi Marianne Glasius, Institut for Kemi, Aarhus Universitet og professor i miljømedicin Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet


Luft er ikke det rene luft. Skadelige partikler og gasser i atmosfæren påvirker vores helbred og gør mange syge. Hør en kemiker og en læge fortælle om kilder til luftforurening og hvordan forskellige stoffer indvirker på vores miljø, klima og helbred.


Alle er velkomne, gratis.


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning

©Gjern Natur 2019