Aktiviteter

 

 

 

Torsdag 24. januar 2019 kl. 19.00

Foredrag med Jesper Theilgaard

Klimaforandringer på lokalt og globalt plan

 

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Det så vi i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand, men varsel om skybrud er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret

 

Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke nødvendigvis besvares med et “ja”.

 

FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på at en klimaændring er i gang og at mennesket er den direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. CO2 indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere og det bør overalt give anledning til bekymring. Vi burde have et niveau på 280ppm, men det ligger på 410ppm – altså en stigning på omkring 45 %

 

Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn?

 

Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet, og hvordan ser vi på helt lokalt niveau - herunder også hvad vi selv kan gøre for at dæmme op for konsekvenserne, herunder også hvordan Parisaftalen kommer til at påvirke os.

 

Spørgsmålene er mange og jeg vil give svar på de fleste.

 

Medlemmer kr. 50,-, ikke-medlemmer kr. 100. Kaffe+kage-billetter kr. 30,- kan tilkøbes ved indgangen.

 

Tilmelding senest 20. januar til margaret.skovsen@mail.tele.dk eller 23 61 64 11

 

 

Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

I samarbejde med Gjern borgerforening og Gjern Bibliotek.

 

Kørselsvejledning

 

 

Onsdag 13.februar kl 19.00

Generalforsamling og foredrag om naturen på Seychellerne

 

Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

Kørselsvejledning

 

mere info senere

 

Tirsdag den 12.3 kl 18.50

Ny teknik afslører hvalernes skjulte liv

 

Livestreamet foredrag ved professor Peter Teglberg Madsen om forskning i hvaler.

 

Hvalernes forfædre var landdyr tæt beslægtet med nutidens grise og kameler. For mere end 30 mio. år siden forlod disse pattedyr landjorden til fordel for et liv i vand. I mange år har forskere kun kunnet opnå indsigt i hvalernes liv ved at studere dem i den korte tid de befinder sig ved overfladen eller ved at dissekere døde hvaler og herudfra gætte sig til hvordan de lever. Men ny teknologi har i de sidste ti år givet forskerne enestående muligheder for at studere hvalernes fysiologi og adfærd langt til havs – herunder marsvinet i vores egne farvande.

 

Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

Foredraget er gratis, kaffe mv kan købes i pausen

 

Kørselsvejledning

 

Tirsdag den 19-03-2019

'Vores urolige klode'

Livestreamet foredrag ved lektor Bo Holm Jacobsen om jordskælv.

 

Trods vor magt over naturen udgør jordskælv og tsunamier stadig voldsomme og uforudsigelige trusler mod liv, ejendom og infrastruktur. Men jordskælv holder også Jordens overflade ung, frugtbar og oven vande og afslører Jordens dybe indre.

Hør om hvordan fx høj-præcise GPS-målinger og radarsatellitmålinger sammen med klassiske geologiske undersøgelser tillader bedre fastlæggelse af jordskælvsrisiko.

 

Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

Foredraget er gratis, kaffe mv kan købes i pausen

 

Kørselsvejledning

 

Søndag 7. april 2019

Affaldsindsamling

 

Mere info senere

 

Søndag morgen i maj 2019

Lær fuglestemmer at kende med Stinne Aastrup

 

mere info senere