Aktiviteter

 

 

Vadehavet – landskab, natur og fugle

foredrag med seniorforsker i faunaøkologi Karsten Laursen

Torsdag 23. november kl. 19.00

 

Vadehavet er kendt for sine store fugleflokke som overgår hvad man eller ser langs de danske kyster. Flere millioner af fugle passerer gennem Vadehavet hver år, nogle trækker videre for at overvintre længere sydpå, andre bliver der hele vinteren. Et fåtal af fuglene bliver der og yngler. For at beskytte fugleforekomsterne er Vadehavet for år tilbage udlagt som et vildt- og naturreservat. Desuden er det udpeget som nationalpark og for nyligt har det fået status af Verdensnaturarv. Men hvordan ser Vadehavet ud, hvor mange fugle er der og hvor godt er det egentligt beskyttet?

Disse spørgsmål giver foredraget svar på, ikke bare for den danske del af Vadehavet, men også for de dele, der ligger i Tyskland og Holland.

 

Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

Alle er velkomne, medlemmer kr. 30,-, ikke-medlemmer kr. 50,- incl kaffe

 

Kørselsvejledning