Aktiviteter

 

 

Mandag 30.4 kl. 18.00

Arbejdsaften i Anlægget, Gjern

 

Store dele af Anlægget er allerede blevet ryddet for budskads, men der er stadig en del, der skal fældes og ryddes for at forskønne Anlægget. mød op til et par timers indsats og medbring sav eller høgenæb og hjælp os med at få det sidste til at se pænt ud og få den sidste af de 3 gravhøje frem i lyset.

Efterfølgende bydes på pølse/brød og en øl eller vand.

I samarbejde med Gjern Borgerforening.

 

Mødested: Anlægget, Sportsvej Gjern.

 

Kørselsvejledning

 

 

Søndag 6. maj 10.00 Skovens Dag i Overholt Plantage

Rundtur i skoven med Chris Nielsen, formand for I/S Overholt Plantage.

 

Kom med en tur rundt i skoven og hør om skovens drift og om plantagens historie. I/S Overholt blev dannet af driftige lokale folk i 1908, hovedsageligt for at stoppe sandflugten fra området ud over de nærliggende ejendommes jorde. Flere ejendomme blev opkøbt og beplantet. I starten blev arbejdet udført af de 14 interessenter, men senere blev arbejdet overgivet til HedeDanmark under ledelse af den til enhver tid siddende formand.

Overholt Plantage ejes stadig af 14 interessenter, heraf stadig en del fra lokalområdet, mens den resterende del har familiemæssig tilknytning til området.

Overholt Plantage består af ca 76 hektar med mange forskellige typer beplantninger, der dels skal give et økonomisk udbytte, dels skal give et rekreativt udbytte af plantagen.

 

Mødested: Mindestenen. Kør ind ad vejen ved den vestligste vigeplads på Hammelvej mellem Skannerup og Voel, ca 300 meter øst for Hammelvej 24.

 

 

Alle er velkomne

 

Gratis for medlemmer af Gjern Natur, ikke-medlemmer kr. 30,-.

 

Vandløbsrestaurering ved Lille Mølle, tirsdag 22.5 kl. 19.00

 

Biolog Anders Isberg Åhave, Teknik & MIljø, Silkeborg Kommune, vil fortælle om den omlægning, der i vinterens løb er lavet fra vandfald til genslyngning af Dalby Bæk, om selve arbejdet og om de udfordringer, der har været undervejs. Projektet har været en del af en EU-vandløbsrestaurering.

Linda & Karl Sørensen vil fortælle historien bag Lille Mølle, der var en af møllerne langs Dalby Bæk.

 

Gratis for medlemmer af Gjern Natur, ikke-medlemmer kr. 30,-.

 

Alle er velkomne.

 

Mødested: Lille Mølle, Skovvejen 32, Gjern

 

Kørselsvejeldning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandretur onsdag 20.6 kl 19.00

 

1-1½ times vandretur i skoven i samarbejde med Sankt Hans-udvalget Gjern

 

mere info senere.

 

 

Onsdag 18.juli kl 19.00

Vandretur i Frijsenborgskovene ved Pøt Mølle med Jens Knudsen

 

Vi går en lille tur i skovområdet og undervejs fortæller Jens Knudsen historier og anekdoter fra egnen.

 

Husk aftenkaffe/forfriskning og fornuftigt fodtøj.

 

Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 30,-.

 

Mødested: P-pladsen ved Pøt Mølle.

 

Kørselsvejledning

 

 

Torsdag 11. oktober kl 19.00

Lars i vildmarken

 

Hør Lars Nyhuus Henriksen berette om sine oplevelser som deltager i "Alene i Vildmarken" sæson 2018.

8 deltagere har i efteråret 2017 afprøvet sig selv i Nordnorges vildmark. Deltagerne blev i september udsat i hver deres krog af Altevatn og skulle her kæmpe om at overleve i ødemarken længst muligt kun ved hjælp af egne evner til at finde føde og kun med hjælp af de få remedier, de fik lov at medtage.

 

I løbet af den første uge blev det for meget for de første deltagere, og de tog hjem. Efter 3 uger var der kun 3 deltagere tilbage, Astrid, Sanne og Lars. På dag 25 gav både Astrid og Sanne op og Lars var alene i vildmarken og vandt således udfordringen, da han på dag 27 blev overrasket af sine 2 børn samt sin hustru.

 

Gjern Kultur- & idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

Kørselsvejledning

 

Alle er velkomne.

 

Pris: medlemmer kr. 50,-, ikke medlemmer kr. 80,- incl kaffe.