Aktiviteter

 

 

Søndag 15. april Affaldsindsamling

 

Sminge: kl 9.00

Vi mødes på Sminge Fælled til kaffe og rundstykker, hvorefter vi samler affald.

I samarbejde med Sminge Borgerforening.

 

Sorring og Toustrup: kl 9.00

Vi mødes til kaffe på Dybdalsvej 9, Sorring, hvorefter vi samler affald.

I samarbejde med Sorring Lokalråd.

 

Voel: kl 10.00

Mødested ved Brugsen, der giver kaffe og rundstykker ved start.

I samarbejde med Voel Lokalråd.

 

Truust: kl. 10.00

Mødested v/busskuret. Truust Kro gi`r kaffe efter indsamlingen.

 

Horn kl. 10.00

Start på Tingstedet til kaffe og rundstykker. Sponsor: DagligBrugsen Fårvang.

 

Grauballe kl.10

Mød op kl. 10 ved Grauballe klubhus på Grønbækvej 22 A og vær med til at holde Grauballe og naturen ren!

Der er kaffe og saft inden vandreturen og is, en øl eller vand efter turen.

I samarbejde med Grauballe Lokalråd.

 

Skorup kl.10

Hjælp os at rydde op!!

Vi mødes i Birthe’s garage, Thorsøvej 39, til fordeling af ruter og sække.

Herefter går vi så længe, vi har lyst og returnerer til en øl/vand, sponsoreret af DagligBrugsen Fårvang.

Vi håber I har lyst til at give en time eller to til oprydning i naturen.

 

Fårvang kl. 9.30

Start med kaffe & rundstykker hos Ruth Rasmussen, Lærkevej 30. Udlevering af sække og indsamling 1-2 timer. Slut med øl/vand ved Brugsen, sponsoreret af DagligBrugsen Fårvang

 

Gjern kl. 9.30

Mødested: Herredsvejen 2 hos Margaret Skovsen.

Vi mødes kl. 9.30 til kaffe og rundstykker, sponsor Sparekassen Kronjylland. Herefter udlevering af skraldesække og ruter og så går I så længe, I har lyst.

Gjern Borgerforening tænder op i grillen og har popcornene klar fra kl. 11:30. Så er der en grillpølse med brød til alle affaldsindsamlere, samt popcorn til børn og barnlige sjæle.

Gjern Borgerforening vil stå for salg af øl og sodavand til meget rimelige priser.

I samarbejde med Gjern & Omegns Fiskeriforening og Gjern Borgerforening.

 

 

Tirsdag 17. april Myrer

 

Livestreamet foredrag ved seniorforsker i insekt- og planteøkologi Joachim Offenberg, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

 

Myrerne opfandt landbruget længe før mennesket opstod. De organiserer sig som superorganismer og er på flere måder mere succesfulde end mennesket. Hør hvordan forskerne er begyndt at udnytte myrernes egenskaber til bl.a. biologisk bekæmpelse af skadedyr.

Læs mere om foredraget

 

Gjern Kultur- & idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

Kørselsvejledning

 

Gratis, kaffe mv kan købes i pausen

 

 

Søndag 6. maj 10.00 Skovens Dag i Overholt Plantage

Rundtur i skoven med Chris Nielsen, formand for I/S Overholt Plantage.

 

Kom med en tur rundt i skoven og hør om skovens drift og om plantagens historie. I/S Overholt blev dannet af driftige lokale folk i 1908, hovedsageligt for at stoppe sandflugten fra området ud over de nærliggende ejendommes jorde. Flere ejendomme blev opkøbt og beplantet. I starten blev arbejdet udført af de 14 interessenter, men senere blev arbejdet overgivet til HedeDanmark under ledelse af den til enhver tid siddende formand.

Overholt Plantage ejes stadig af 14 interessenter, heraf stadig en del fra lokalområdet, mens den resterende del har familiemæssig tilknytning til området.

Overholt Plantage består af ca 76 hektar med mange forskellige typer beplantninger, der dels skal give et økonomisk udbytte, dels skal give et rekreativt udbytte af plantagen.

 

Mødested: Mindestenen. Kør ind ad vejen ved den vestligste vigeplads på Hammelvej mellem Skannerup og Voel, ca 300 meter øst for Hammelvej 24.

 

 

Alle er velkomne

 

Gratis for medlemmer af Gjern Natur, ikke-medlemmer kr. 30,-.

 

 

Onsdag 18.juli kl 19.00

Vandretur i Frijsenborgskovene ved Pøt Mølle med Jens Knudsen

 

Vi går en lille tur i skovområdet og undervejs fortæller Jens Knudsen historier og anekdoter fra egnen.

 

Husk aftenkaffe/forfriskning og fornuftigt fodtøj.

 

Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 30,-.

 

Mødested: P-pladsen ved Pøt Mølle.

 

Kørselsvejledning

 

 

Torsdag 11. oktober kl 19.00

Lars i vildmarken

 

Hør Lars Nyhuus Henriksen berette om sine oplevelser som deltager i "Alene i Vildmarken" sæson 2018.

8 deltagere har i efteråret 2017 afprøvet sig selv i Nordnorges vildmark. Deltagerne blev i september udsat i hver deres krog af Altevatn og skulle her kæmpe om at overleve i ødemarken længst muligt kun ved hjælp af egne evner til at finde føde og kun med hjælp af de få remedier, de fik lov at medtage.

 

I løbet af den første uge blev det for meget for de første deltagere, og de tog hjem. Efter 3 uger var der kun 3 deltagere tilbage, Astrid, Sanne og Lars. På dag 25 gav både Astrid og Sanne op og Lars var alene i vildmarken og vandt således udfordringen, da han på dag 27 blev overrasket af sine 2 børn samt sin hustru.

 

Gjern Kultur- & idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

 

Kørselsvejledning

 

Alle er velkomne.

 

Pris herom senere.