Aktiviteter

Fredag 23. august kl 18.00

Sejltur på Tange Sø


Vi mødes ved Klubhuset ved Ans Sejlklub, Søgade 27 Ans. Herfra er der sejltur på Tange Sø til Lagunen med et lille stop. Bådene returnerer til Klubhuset, hvor man kan nyde sin medbragte aftenkaffe. I godt vejr kan man sidde udendørs.

Sejlturen varer ca 2 timer.


Arrangementet er gratis og kun for medlemmer af Gjern Natur.


Tilmelding til:

Niels Sørensen: nielshanne@me.com eller 24 85 55 33 senest 9.august


Der er 45 pladser


Kørselsvejledning


Onsdag 28. august kl. 19.00

Indvielse af sti Store Lyngdal


Christian Als, ejer af skoven, vil fortælle om området


I det kuperede terræn i Store Lyngdal har Gjern Natur i samarbejde med skovens ejer, Christian Als, etableret et stiforløb, hvor man får et indtryk af skoven og de geologiske fænomener kildedal og miocæne sandaflejringer.

I dag fremstår området som en stor og dyb kildedal, der er eroderet ind i skrænten. Under sidste istid lå ca. 950 m længere mod nordøst en gletcherport, hvor smeltevand flød ud mod sydvest og dannede den store slette mellem Store Lyngdal og Voel, og kildedalen har efterfølgende dannet den op til 600 meter brede og dybe dal.

Et enkelt sted er en endnu tidligere undergrund blottet, hvor miocænt kvartssand kan ses. Det stammer fra en tid, hvor store dele af Danmark lå under et subtropisk havs overflade, hvor klimaet var betydeligt varmere end nu.


Anders Wormsborg, der ejede skoven i Store Lyngdal i begyndelsen af 1900-tallet, udvandrede til Amerika, og lod i en lang årrække ikke høre fra sig. Aage Christensen Post lokaliserede efter en del detektivarbejde Anders Wormsborg dybt inde Michigans skove og fik her i marts 1960 muligheden for at købe Store Lyngdal. Aage Post tilkøbte en del landbrugs- arealer, som han tilplantede med juletræer. I marts 1979 blev han dræbt af et væltet træ. Familien solgte til den nuværende ejer i 1990.


Aage Christensen post har om Store Lyngdal udtalt:


Hver den, som betros et sådant stykke ægte dansk natur,

han har et ansvar og en pligt til at værne og bevare.


Denne sætning er blevet Gjern Naturs motto. 


læs mere om Store Lyngdal

 


Mødested:

Læssepladsen ved Herredvejen/Klintrup Hedevej, mellem Gjern og Sorring


Kørselsvejledning


Alle er velkomne, gratis. Husk fornuftigt tøj/fodtøj.  


Turen er ca 1,4 km og kuperet, ikke egnet for barnevogne og dårligt gående.


Kend naturperlerne i din omegn.

Lørdag 14. september 9.30 - 15.00


Bustur rundt i området med stop ved nogle få af vore mange naturperler, en introduktion til naturen i dit område. Turen vil blive en rundtur for at udpege de forskellige naturperlers beliggenhed og gerne som en inspiration til selv at komme ud til stederne.


Start med en lille introduktion ved Gjern Kultur- & Idrætscenter kl 9.30,

derefter bustur kl. 10-15. Frokostpause undervejs (let frokost/drik includeret)

Margaret Skovsen er guide på turen.


Arrangementet er gjort mulig på grund af en donation fra støtteforeningen for

det tidligere hjemmeværnskompagni i Gjern kommune.


Start: Gjern kultur- & idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Turen er gratis og for alle medlemmer og for ikke-medlemmer med bopæl i tidligere Gjern Kommune.


Tilmelding til:

margaret.skovsen@mail.tele.dk eller 23 61 64 11

senest mandag 2. september

Der er 48 pladser


Kørselsvejledning


Onsdag 2. oktober, kl 14.00

Gjern Læser


I samarbejde med Gjern Bibliotek arrangeres en læsetur i Lille Amerika i forbindelse med bibliotekets 3 ugers Gjern Læser-tema.

I Lille Amerika er opsat 7 bænke, doneret af den lokale forfatter Wilhelm Gernhammer, der voksede op i Lille Amerika. Turen går rundt i området og der bliver stop undervejs ved flere af bænkene. Her vil bibliotikar Stinne Aastrup, Silkeborg Bibliotek, læse uddrag af Gernhammers bog Lille Amerika og Gernhammers digtsamling Under Jyllands stjerner. Margaret Skovsen vil fortælle lidt om naturen i området og lidt om Gernhammer, mens Stinne Aastrup også vil supplere omkring naturens fugle.


Turen forventes at vare et par timer og er ikke egnet for dårligt gående.


Turen er gratis. Husk fornuftigt fodtøj og påklædning efter vejret.


Mødested: P-pladsen P4 i Gjern-Skannerup Kommuneplantage med indkørsel fra Lille Amerika.


Kørselsvejledning
Tirsdag 29. oktober kl 18.50

Viden om vand


Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet med professor i fysisk kemi Søren Rud Keiding, Institut for Kemi
 

Vand er ikke bare et simpelt molekyle. Hør om hemmeligheden bag vands mange forunderlige egenskaber, og hvordan vandmolekylerne i samspil med hinanden spiller en vital rolle i biologiske- og klimarelaterede processer på Jorden.  


Alle er velkomne, gratis.


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning


Onsdag 6. november kl 19.00

Foredrag med National Geographic-fotograf Helle Løvevild Golman


Helle og Uri leder efter vilde orangutanger i Borneos jungle. Foto: Aref.

Helle Løvevild Golman er sammen med sin mand Uri Løvevild Golman kendt fra TV-serien Vores Vilde Verden, hvor de på ekspeditioner til bl.a. Canada, Grønland, Brasilien og Gabon har taget seerne med på deres natur- og fotografiske ekspeditioner til nogle af verdens mest truede dyrearter og naturområder.


Gennem deres Project WILD vil de med deres positive og flotte billeder henlede verdens opmærksomhed på den trussel om udryddelse og klimaændringer, der sker i dag. Det sker ud fra devisen: What You Love - You Will Protect


Helle er professionel naturfotograf og vil vise masser af fantastiske billeder og berette ligeså fantastiske historier fra hendes og hendes mand Uri Løvevild Golmans ekspeditioner med Project WILD, hvor de fotograferer verdens sidste vilde steder og truede dyr.


Hele dagen havde været grå og regnfuld, endelig brød solen frem og et unikt lys udspillede sig over den finske taiga.

Foto: Helle & Uri Løvevild Golman


Project WILD er Helle og Uris opkald til verdens ledere og til os alle sammen om at passe på vores fælles jord med den kærlighed, vi alle er født med. Det gør de ved at lave fantastiske billeder af truede dyr og samtidig fortælle historien, at dette smukke er ved at forsvinde, og at vi som mennesker må gøre noget for at bevare det.


Billederne fra Project WILD ekspeditionerne bliver til en udstilling og en stor bog, som skal gives til verdens ledere sammen med en flot fyldepen som symbol på, at der skal tages vigtige beslutninger for at redde alt det smukke, som bogen indeholder.


Både Helle og Uri er fotografer for National Geographic, Canon Ambassadører og medlemmer af Kvindelige Eventyrers Klub (Helle) og Eventyrernes Klub (Uri) og arbejder halvdelen af året med at fotograferer de mest fjerne områder af kloden, mens den anden halvdel bruges hjemme i Danmark med at skrive artikler og bøger.
Helle og Uri på stranden i Loango National Park, hvor de sidder og venter på elefanter, flodheste og bøfler.

Foto: Helle & Uri Løvevild Golman

Se mere om Helle og Uri (engelsk)


Pris: 100,- + gebyr 6.25


Køb din billet her


Der ydes rabat til medlemmer af Gjern Natur, du får din rabatkode ved henvendelse til Margaret Skovsen


margaret.skovsen@mail.tele.dk eller 23 61 64 11


Der kan købes kaffebilletter ved indgangen.I samarbejde med Gjern Borgerforening, Gjern Bibliotek og Gjern Aftenskole


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning


Tirsdag 12. november kl. 18.50

Hvordan is og vand dannede Danmark


Livestreamet foredrag med professor i geofysik David Lundbek Egholm, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet og lektor i geologi Nicolaj Krog Larsen, Institut for Geoscience og Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet


Istiderne har tydeligt præget landskabet i Danmark. Hør hvornår og hvordan de danske smeltevandssletter og morænelandskaber blev skabt – og hvordan istiderne stadig har indflydelse på landskabets udvikling i dag.   


Alle er velkomne, gratis.


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning


Tirsdag 26. november kl. 18.50

Luften vi indånder


Livestreamet foredrag med lektor i analyse- og atmosfærekemi Marianne Glasius, Institut for Kemi, Aarhus Universitet og professor i miljømedicin Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet


Luft er ikke det rene luft. Skadelige partikler og gasser i atmosfæren påvirker vores helbred og gør mange syge. Hør en kemiker og en læge fortælle om kilder til luftforurening og hvordan forskellige stoffer indvirker på vores miljø, klima og helbred.


Alle er velkomne, gratis.


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning

©Gjern Natur 2019