Åshøjsti

Åshøj og Åshøjstien, gul rute

Dele af stien er midlertidig lukket, der arbejdes på et alternativ


Der er fortsat adgang til Åshøj ad grusvejen og retur samme vej.
Adgang til Egedalsmosen er stadig muligt via Sørkelvej, indkørsel ved Sørkelvej 67-69.
Tak for din forståelse
Åshøj ligger med sine 104 meter over havets overflade som det højeste punkt i Gjern Bakker. På toppen ligger en gravhøj fra bronzealderen.

Gjern Bakker og Åshøj er dannet i forbindelse med sidste istid, der sluttede for ca. 11.000 år siden.Kanten af en gletsjer har engang ligget i området øst for og indtil Gjern Bakker. Her er der så dannet en randmoræne af det materiale, gletsjeren har aflejret foran sig. Store mængder af smeltevand har formet dalene mod vest og skabt ”falske bakker”. Vandet løb mod Gudenfloden og videre mod dennes udløb, oprindeligt mod nordvest, senere mod nord og til sidst mod nordøst til Randers Fjord.

Klik på kortet for at hente det i pdf-format


På toppen af Åshøj ligger en gravhøj ligesom der er yderligere 3 gravhøje i nærheden. Placeringen i nærheden af Gudenåen og på toppen med god udsigt har gjort området attraktivt til tidlig bosætning efter isens tilbagetrækning.


Højene blev arkæologisk registreret allerede i slutningen af 1800-tallet, hvor der efter nederlaget i 1864 var en øget interesse for dansk politik og kultur. Mange fortidsminder blev efterfølgende fredet – hvilket for disse høje skete i 1949. Der er ikke foretaget arkæologiske undersøgelser af de fredede gravhøje. De ligger højt i terrænet og deres placering stemmer godt overens med tidligere udgravede høje fra bronzealderen. Bronzealderens høje ligger generelt højt i terrænet, formodentligt for i oldtiden at vise

ejerskab til et område. Da mange høje følger højdedrag og ligger på mere eller mindre lige linjer i terrænet, er der teorier om at de afspejler datidens vejforløb. Dette stemmer godt overens med gamle hulvejene i området.

Der er flere arkæologiske fund fra ældre stenalder og fra jernalderen omkring Gjern. Senere flyttede man til mere flade områder og overlod bakkerne til skoven, især eg, bøg og røn.


I trange tider for flere hundrede år siden blev træerne i skoven fældet til brændsel og området blev mere lysåbent med lyngklædte bakker og engarealer. Dog findes der stadig gammel egekrat tilbage, hvilket nu er fredet. En del af de øvrige bakker er nu igen tilgroet.


Fra Svostrupvej fører stien først til Åshøj, dernæst forbi næste gravhøj, hvor der er udsigt mod vest. Så fortsætter stien forbi tredie gravhøj og ned ad skovvej/sti mod et fugtigt skovbundsområde og videre til det fredede egekrat. Gennem uberørt skov og krat kommer man til kanten af Egedalsmosen, hvor stien får forbindelse til sort rute, der går til Egedalsmosen. Det er en stor, fugtig porsemose med fugletårn. Fra Egedalsmosen er der via sort rute forbindelse til Sørkelvej.


Se mere om Egedalsmosen.


Stien er ca 4 km lang incl rundtur i Egedalsmosen.


Åshøjstien er markeret med pæle med gul top og Egedalsmosen med pæle med sort top. Stien er dels en trampesti, dels en sti på skovvej. Fra Svostrupvej stiger terrænet til 104 meter ved Åshøj, ved Egedalsmosen er terrænet faldet til ca 25 meter. På stien er opsat bord/bænke-sæt, hvor man er velkommen til at nyde naturen. Stien er etableret på privat grund i samarbejde med private lodsejere.

Stien er ikke egnet for barnevogne eller for kørestolsbrugere.


Respekter venligst hensynet til naturen og privat ejendom:

tag kun minder og efterlad kun fodspor og intet affald,

bliv på stien og ødelæg ikke bevoksningen.

I Egedalsmosen kan området udenfor stien være lumsk og ufarbar.


Tak


Vær opmærksom på, at stien kan være lukket grundet jagt.


©Gjern Natur 2019