Fredag 19. august kl. 18.00


Sejltur på Tange Sø


Vi mødes ved Klubhuset ved Ans Sejlklub, Søgade 27 Ans. Herfra er der sejltur på Tange Sø til Lagunen med et lille stop. Bådene returnerer til Klubhuset, hvor man kan nyde sin medbragte aftenkaffe. I godt vejr kan man sidde udendørs.


Sejlturen varer ca 2 timer.


Arrangementet er gratis og kun for medlemmer af Gjern Natur.


Tilmelding til:
Niels Sørensen: nielshanne@me.com eller 24 85 55 33 senes t 12.august


Der er 45 pladser


Kørselsvejledning

Lørdag 17. september kl 9.30 og kl 13.00


Arbejsdag i Egedalsmosen


Nu er det igen tid til en indsats i Egedalsmosen, så uønsket vækst af pil, fyr og birk ikke breder sig. Når blot vi kommer tit nok med en indsats, er tykkelsen af stammerne til at håndtere med almindelige håndredskaber.


Det nytter at gøre en indsats, det giver gode vækstbetingelser for både soldug, tuekæruld samt tranebær.


Vi håber, at mange af vore medlemmer - som sidste gang - vil være os behjælpelige med en indsats for at pleje naturen. Vi regner med ca 1½ times indsats og Gjern Natur byder derefter på en håndmad og en øl/vand til deltagerne som tak for hjælpen.


Medbring selv høgenæb, grensaks, sav eller lignende samt husk gummistøvler.


Tilmelding til Margaret: margaret.skovsen@mail.tele.dk eller 23 61 64 11 senest 15. september med angivelse af, om du ønsker at deltage formiddag eller eftermiddag (eller begge dele).


Mødested: P-pladsen til Lille Troldhøj, mellem Sørkelvej 67 og 69. Indkørsel fra Sørkelvej ved skiltet 67-69KørselsvejledningSøndag 25. september kl 13.00


Svampetur i skoven med Peter Lange


Svampetur hvor vi kigger efter spiselige svampe. Miljøtekniker og naturvejleder Peter Lange guider os igennem svampenes verden, og fortæller om de spiselige svampe og deres forvekslingsmuligheder.


Medbring en kurv og en lille kniv til svampene, samt lidt til kaffepausen.


Pris: medlemmer gratis, ikke-medlemmer kr. 30,-.


Tilmelding til Bente, bentekjaerjensen@gmail.com eller 22 48 02 40 senest lørdag 24.september


Mødested: P4 i Kommuneplantagen, indkørsel fra Lille Amerika


Kørselsvejledning

Tirsdag 27. september kl 18.50


Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling


Livestreamet foredrag fra Århus Universitet ved geolog Minik Rosing


Den jord vi lever på i dag, er en markant anderledes end den der blev dannet for 4.500 millioner år siden. Gennem tiden har Jorden og livet både spejlet og påvirket hinanden. Nu er vi mennesker i gang med at ændre Jorden i en ny og hidtil uset retning.

Jorden blev dannet for 4.500 millioner år siden, sammen med resten af vores solsystem. Havene opstod muligvis allerede inden for de første par hundrede millioner år, og snart spirede det tidligste liv frem. Vi har ingen anelse om hvornår livet opstod eller hvilke processer der var i spil, men vi kan konstatere at havet myldrede med mikroorganismer for ca. 3.800 millioner år siden.

Den jord vi lever på i dag, er en markant anderledes jord end den der kom ud af støvskyen, lige efter Solsystemets fødsel. Stort set alt hvad vi ser omkring os, er resultater af livets indflydelse på Jorden. Ligeledes, spejler den udvikling som livet har gennemgået, Jordens indre pulsslag og Solsystemets dynamik.

Jorden og livet spejler og påvirker således hinandens udvikling – og som den mest indflydelsesrige organisme på Jorden, er vi mennesker nu i gang med at ændre Jorden i en ny og hidtil uset retning.


Foredraget er gratis


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


KørselsvejledningLørdag 1. oktober kl 9.30 - 15.00


Kend naturperlerne i din omegn.


Vi gentager busturen rundt i området og gør stop ved nogle få af vore mange naturperler; en introduktion til naturen i dit område. Turen vil blive en rundtur for at udpege de forskellige naturperlers beliggenhed og gerne som en inspiration til selv at komme ud til stederne.

Start med en lille introduktion ved Gjern Kultur- & Idrætscenter kl 9.30, derefter bustur kl. 10-15. Frokostpause undervejs (let frokost/drik includeret).


Margaret Skovsen er guide på turen.


Start: Gjern kultur- & idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern

Pris: turen er gratis for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 50 incl let frokost


Tilmelding til Bente:

bentekjaerjensen@gmail.com eller 22 48 02 40 senest torsdag 22. septemberKørselsvejledning
Tirsdag 1. november kl.  18.50


Vores urolige klode


Livestreamet foredrag fra Århus Universitet ved geofysiker Bo Holm Jacobsen


Trods vor magt over naturen udgør jordskælv og tsunamier stadig voldsomme og uforudsigelige trusler mod liv, ejendom og infrastruktur. Men jordskælv holder også Jordens overflade ung, frugtbar og oven vande og afslører detaljer om Jordens dybe indre.

Det er klodens urolighed som holder Jordens overflade beboelig og smuk for væsener som os.

Men i en verden hvor mennesket i stigende grad er herre over sine eksistensvilkår, står jordskælv og tsunamier tilbage som nogle særligt voldsomme og uforudsigelige trusler som vi gerne vil forstå for bedre at kunne beskytte liv, ejendom og infrastruktur.

Du vil få at se hvordan høj-præcise GPS-målinger og radarsatellitmålinger kombineres med klassiske geologiske undersøgelser og nu giver bedre mulighed for at forudsige risikoen for jordskælv.

Computerberegning af jordskælvsbølger kombineres med modeller af bygninger for at forbedre sikkerheden indendørs. Og computernetværk sammenkobler seismometre til hurtig varsling af borgere når jordskælvet faktisk går i gang og en eventuel tsunami er på vej. På denne måde er konsekvenserne ved jordrystelser stærkt reduceret i de egne hvor der er råd til at bygge rigtigt. Tsunamier er derimod stadig svære at værne sig imod.

En positiv sideeffekt af jordskælvsbølger er at de også spiller den centrale rolle i forskernes forståelse af Jordens indre: et globalt net af tusinder af seismometre danner samlet set det indadrettede ”Hubble-teleskop” som giver meget detaljerede billeder af Jordens indre struktur, og det giver os indsigt i den ”motor” som former oceaner, bjergkæder og vulkaner.

Under foredraget får du lejlighed til at lytte til jordskælv og forske lidt med ørerne: kan man høre om Jorden er smeltet indeni?


Bemærk: dette er en opdateret udgave af foredraget som vi udbød i marts 2019.


Foredraget er gratis


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning
©Gjern Natur 2019