Aktiviteter

Tirsdag 17. august kl 19.00


Ø Bakker i Nørreå-dalen med Jørgen Glud


Ø bakker er et geologisk fantastisk område og en naturperle, som rummer mange historier op gennem tiderne. Der er en storslået udsigt ud over Nørreådalen ca 50 meter længere nede, og når lyngen blomster, er det i sig selv et betagende syn. Udover lyngen er der flere rødlistede arter. Spredte enebær-bevoksninger sætter det markante landskab i relief.

Det særprægede landskab er en erosionsrest mellem to af istidens tunneldale. I stenalderen var bakkedraget en ø i en fjordarm. Stenalderhavet nåede helt ind til Bruunshåb ved Viborg, fra det vi i dag kender som Randers Fjord. Af ukendte årsager blev bakkedraget ikke høvlet bort, da gletsjere og smeltevand dannede Nørreådalen.

Navnet Ø er kommet til senere. Selvom Ø i dag er omgivet af fugtige enge - og ikke havvand -, ligger den stadig som en ø i landskabet.

Jorden på Ø er sandet, men i ådalen er stenalderhavets aflejringer senere blevet dækket af tørvejord. Mens store dele af Ø er præget af hede og plantager, har hele ådalen været opdyrket.

Den sandede jordbund og det åbne landskab giver gode vilkår for mange typiske hedeplanter: Blåbær, mosebølle, tyttebær og revling.

Der findes også mere sjældne planter som guldblomme og femradet ulvefod.

For at bevare det markante landskab er der i samarbejde med ejeren sat hegn op omkring heden og indgået en aftale med en fåreholder, som lader sine dyr græsse på heden.

For at beskytte det karakteristiske landskab mod yderligere tilplantning blev Ø fredet i 1973 og 1975. Fredningen er i alt på 285 ha.


Den ca 3 km lange rute er en trampesti, stedvist med stærke stigninger. Ikke egnet for dårligt gående eller barnevogne.


Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 30.


Tilmelding senest 15. 8 til Jane, 86 87 16 19 eller mail@janekromann.dk


Mødested: P-pladsen ved Rydalsvej, Ø Bakker.


Kørselsvejledning

Fredag 20. august kl. 18.00


Sejltur på Tange Sø


Vi mødes ved Klubhuset ved Ans Sejlklub, Søgade 27 Ans. Herfra er der sejltur på Tange Sø til Lagunen med et lille stop. Bådene returnerer til Klubhuset, hvor man kan nyde sin medbragte aftenkaffe. I godt vejr kan man sidde udendørs. Sejlturen varer ca 2 timer.


Arrangementet er gratis og kun for medlemmer af Gjern Natur.
Tilmelding til:
Niels Sørensen: nielshanne@me.com eller 24 85 55 33 senest 6.august


Der er 45 pladser


Mødested: Søgade 27, Ans


Kørselsvejledning
Onsdag 25. august kl 19.00


Generalforsamling


Efter generalforsamlingen vil skoleleder Tine Sax, Gjern Skole, fortælle om skolens arbejde med FN's verdensmålOnsdag 8. september


Arbejdsdag i Egedalsmosen


mere info senereTirsdag 5. oktober kl 18.50


Big Bang og det usynlige univers


Livestreamet foredrag fra Århus Universitet med professor i astronomi Steen Hannestad, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet


Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi ved faktisk ikke hvad det er. Uden det mørke stof ville vi, og livet, imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for hvad det usynlige univers egentligt består af?


Alle er velkomne, foredraget er gratis.


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning

I foredraget får I idéer til havens indretning og til det plantevalg, der passer både til flittige insekter og travle mennesker. Her en valmue, der tiltrækker mange bier.

Onsdag 3. november kl 19.00Flere insekter og fugle i din have


Foredrag med havearkitekt Laila Sølager


Gjern Natur har med et stort naturplejeprojekt sat fokus på at få flere insekter og fugle i naturen. Selv kan man gøre meget ved at indrette sin have på en mere hensigtsmæssig måde for tiltrækning af begge arter. Efter en introduktion til Gjern Natur og Projekt insekt vil Laila Sølager i sit foredrag komme ind på, hvordan man som haveejere kan gøre en forskel ved at plante og dyrke have på en mere insektvenlig måde.


Foredraget tager udgangsæpunkt i, at  de fleste vil gerne gøre noget for at forbedre levebetingelserne for insekter, fugle og smådyr hjemme i haven. Samtidig skal haven gerne være nem at anlægge og nem at passe. Men hvordan gør man det i realiteten, så haven også bliver en skøn plet for mennesker? Det og meget andet fortæller havearkitekt Laila Sølager, Silkeborg om i foredraget. Tilhørerne får fif og gode idéer til vedligeholdelse, plantevalg, der gavner insekt- og fuglelivet og hvordan man skaber en oplevelsesrig have hele året rundt. Der vises billeder af vellykkede haver og Laila Sølager besvarer spørgsmål i aftenens løb.
Foredraget er for medlemmer af Gjern Natur og alle bosat i tidligere Gjern Kommune. Gjern Natur er vært ved kaffe/kage


Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding til Gunnar Otto Johansen, Goj52@Yahoo.No eller 61 76 64 52 senest 27.10


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning
Tirsdag 9. november kl. 18.50


Den inderste kerneLivestreamet foredrag fra Århus Universitet med forfatter Lotte Kaa Andersen og professor i geofysik David Lundbek Egholm.


Hør om den danske seismolog Inge Lehmanns liv og forskningskarriere. Herunder hvordan hun vha. seismiske trykbølgers hastighedsfordeling blev verdensberømt ved at opdage at Jorden har en indre kerne og at Jordens indre dermed er tredelt og ikke todelt.


Læs mereAlle er velkomne, foredraget er gratis.


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning
Søndag 26. april


Affaldsindsamling


Mere info senere

©Gjern Natur 2019