Aktiviteter

I foredraget får I idéer til havens indretning og til det plantevalg, der passer både til flittige insekter og travle mennesker. Her en valmue, der tiltrækker mange bier.

Onsdag 18. marts Kl 19.00

Flere insekter og fugle i din have


Foredrag med havearkitekt Laila Sølager


Gjern Naturs har med et stort naturplejeprojekt sat fokus på at få flere insekter og fugle i naturen. Selv kan man gøre meget ved at indrette sin have på en mere hensigtsmæssig måde for tiltrækning af begge arter. Efter en introduktion til Gjern Natur og Projekt insekt vil Laila Sølager i sit foredrag komme ind på, hvordan man som haveejere kan gøre en forskel ved at plante og dyrke have på en mere insektvenlig måde.


Hvordan bliver haven så en skøn plet for både mennesker og alle de andre væsener, der gerne skulle leve i vores nærhed? Det kan du høre om, når havearkitekt Laila Sølager giver videre af egne erfaringer med havens røgt og pleje, giver forslag til plantevalg som gavner insekter, smådyr og fugle – og fortæller om fif til den nemme have, så der bliver tid til at nyde både haven og dyrelivet. Over 25 års erfaring med haver danner grundlag for et foredrag med masser af billeder.


Foredraget er for medlemmer af Gjern Natur og alle bosat i tidligere Gjern Kommune. Gjern Natur er vært ved kaffe/kage


Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding til Jane Kromann, mail@janekromann.dk eller 86 87 16 19 senest fredag 13.3


Gjern Hotel Østergade 2, Gjern


Kørselsvejledning

Foredraget er udsat til senere

Tirsdag 31. marts kl 18.50 Dybhavet – nyt fra en ukendt verden


Livestreamet foredrag fra Århus Universitet med professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og professor i biogeokemi Ronnie N. Glud, Biologisk Institut, Syddansk Universitet og Tokyo University of Marine Science and Technology.


Forskere har fundet uventet liv på de største havdybder og dybt i havbunden. Hør om organismer der er tilpasset det ekstreme tryk. Og hør om bakterier i havbunden som har generationstider på tusinder af år og som er afgørende for livsforholdene på Jorden.

Dybhavet dækker mere end halvdelen af Jordens areal og det meste er uudforsket. Dels er det meget vanskeligt at fortage målinger og indsamle materiale på havets største dybder, dels har man tidligere fejlagtigt troet at processerne i dybhavet ikke er vigtige for livsforholdene på Jorden.

De dybeste dele af oceanerne, fra 6 til 11 kilometers havdybde, kaldes 'den hadale zone' – efter dødsriget Hades. Zonen indbefatter bl.a. 27 enorme grave der strækker sig tusinder af kilometer langs kontinenternes, geologisk ustabile, rand – der hvor havbundsplader og kontinentalplader støder sammen.
Den nyeste forskning viser overraskende at disse grave er ”oaser” for livet i dybhavet. Omsætningen af organisk materiale er meget høj og man opdager hele tiden ukendte organismer der er tilpasset det ekstreme tryk i gravene. Ved hjælp af avancerede robotter med videnskabeligt udstyr, der kan operere under det ekstreme tryk, er forskerne nu ved at aflure dybhavets hemmeligheder.

Under havbundens overflade i dybhavet lever der ingen dyr – det er mikroorganismernes verden. De lever af døde alger og dyr fra vandsøjlen hvis organiske rester begraves dybt ned i havbunden. Det organiske stof slipper aldrig op, men efter millioner af år omsættes det ekstremt langsomt. Livet foregår her i slowmotion hvor bakterierne har generationstider op til tusinder af år. Selv om der til sidst kun er en lille brøkdel af det begravede organiske materiale tilbage, er denne rest en forudsætning for at der er ilt i atmosfæren så vi og andre dyr kan ånde.

På ekspeditioner med skibe med lange bor, som kan bore ned i havbunden, studerer forskerne havbundens liv på store dybder.
For nogle år siden blev den første videnskabelige boreekspedition gennemført i danske farvande. Resultaterne fortalte om Østersøens klimaudvikling igennem de sidste 15.000 år og om de rige bakteriesamfund som har levet i havbunden siden istiden.  


Foredraget er gratis, alle er velkomne.


Gjern Kultur- & idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning


Foredraget er aflyst

Torsdag 2. april kl 19.00

Frijsenborg Biogasanlæg


Frijsenborg Biogasanlæg blev grundlagt i 2016, det kører bl. a. på kyllingemøg fra godsets kyllingeproduktion. Anlægget producerer biogas, der svarer til opvarmningen af ca. 4000 husstande.


Driftsleder Kim Kristansen vil fortælle om stedets oprindelse, produkton og daglige drift.


Mødested: Fuglsangvej 100, 8450 Hammel


Kørselsvejledning


Alle er velkommen


Gratis for medlemmer, kr. 30,- for ikke-medlemmer
Besøget er udsat til efteråret

Søndag 26. april


Affaldsindsamling


Toustrup kl 9.

Mødested hos Trine og Mogens, Ryttervej 4.

Vi starter med kaffe og rundstykker. Brugsen er sponsor.


Sminge Fælled: kl 9.00
Start med kaffe og rundstykker, hvorefter vi samler affald. I samarbejde med Sminge Borgerforening.


Voel: kl 10.00
Mødested:Brugsen, der giver kaffe og rundstykker ved start. I samarbejde med Voel Lokalråd.


Skorup: kl.10
Mødested: Birthe’s garage, Thorsøvej 39. Efterfølgende en øl/vand, sponsor DagligBrugsen


Gjern: kl. 9.30 Herredsvejen 2.
Start med kaffe og rundstykker, senere grillpølse og popcorn.

I samarbejde med Gjern Borgerforening og Gjern Fiskeriforening.


mere info senere

13. maj kl 18.00 Arbejdsaften i Egedalsmosen


For nogle år siden fik vi ryddet en god del af Egedalsmosen for uønsket vækst som f. eks. birke- og fyrretræer. Nu er det ved at være tid til endnu en indsats, så vi håber, vore medlemmer har lyst til at give en hånd med.
Medbring selv høgenæb, sav eller grensaks og husk gummistøvler. Vi regner med 1½-2 times indsats.


Gjern Natur byder på en håndmad og en øl/vand.

Af hensyn til forplejning beder vi om tilmelding til Jane, 86 87 16 19 eller  mail@janekromann.dk senest dagen  i forvejen.

Mødested: P-pladsen ved Lille Troldhøj, indkørsel fra Sørkelvej til nr 67-69. P-pladsen ligger på højre hånd efter nr. 69.


Kørselsvejledning

Søndag 7. juni Pilgrimsvandring sammen med sognekirkerne i Gjern og Skannerup.


Mere info senere

Lørdag 18. juli Besøg på Livø


Bus/sejltur til Livø med rundvisning ved naturvejleder.


Mere info senere

Onsdag 19. august kl 19.00 Snapsetur


mere info senereFredag 28. august kl 18.00 Sejltur på Tange Sø


Vi mødes ved Klubhuset ved Ans Sejlklub, Søgade 27 Ans. Herfra er der sejltur på Tange Sø til Lagunen med et lille stop. Bådene returnerer til Klubhuset, hvor man kan nyde sin medbragte aftenkaffe. I godt vejr kan man sidde udendørs.
Sejlturen varer ca 2 timer.


Arrangementet er gratis og kun for medlemmer af Gjern Natur.


Tilmelding til:
Niels Sørensen: nielshanne@me.com eller 24 85 55 33
senest 14.august

Der er 45 pladser


Mødested: Søgade 27, Ans


KørselvejledningFredag 9. oktober Tusmørketur


mere info senere

©Gjern Natur 2019