Aktiviteter

Tirsdag 11. maj kl 19.00


Frijsenborg Biogasanlæg


Kun for medlemmer, gratis.


Frijsenborg Biogasanlæg blev grundlagt i 2016, det kører bl. a. på kyllingemøg fra godsets kyllingeproduktion. Anlægget producerer biogas, der svarer til opvarmningen af ca. 4000 husstande.


Driftsleder Kim Kristansen vil fortælle om stedets oprindelse, produkton og daglige drift.


Begrænset deltagerantal.


Tilmelding til Jane, 86 87 16 19 eller mail@janekromann.dk


Besøget foregår udelukkende udendørs, så tag tøj på efter vejret


Mødested: Fuglsangvej 100, 8450 Hammel


KørselsvejledningOnsdag 26.maj kl 19.00


Tur til Høj Stene med Jørgen Glud


Gamle optegninger har vist, at der skulle være en skibssætning ved Gudenåen i Borre Skov. Den står optegnet i et gammelt Trap Danmark, som et tingsted der forsvandt, da man anlagde trækstien til Silkeborg. Da kilede man de store sten op til stenkister ved grøfter og vandløb, som man skulle passere. Frisenborg Gods havde plantet skov på arealet, da det var dem, der ejede jorden og som man siger, tiden sletter alle spor. Men en dag var der et par arkæologer, der fandt de gamle optegninger frem og fik lokaliseret stedet. Man besluttede at foretage nogle prøvegravninger og der fandt man noget spændende, som gjorde at man kunne datere det oprindelige anlæg til år ca. 450 og Moesgaard Museum besluttede at retablere stedet med økonomisk hjælp fra A.P.Møller Fonden. Det man kan se i dag, er måske Jyllands første kongegrav, før Gorm den Gamle i Jellinge.


Jørgen Glud er autodidakt billedhugger samt fuldtids stenkunster og har været med til at rejse de sten, der udgør den store skibssætning. Jørgen Gluds motto er:

"En sten kan altid fortælle en historie. En god sten kan fortælle mange."


Fra startstedet går man ca 1 km ad Trækstien til Høj Stene og kan undervejs nyde udsynet over Gudenåen og dens fugleliv.


Tilmelding til Jane  86 87 16 19 eller mail@janekromann.dk senest fredag 21.5


Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 30,-. Arrangementet foregår udendørs, så husk påklædning efter vejret.


Mødested: Teltpladsen ved Kongensbro


Kørselsvejledning

6. juni 2021 Pilgrimsvandring 10.00 - ca 16.00


I samarbejde med Gjern-Skannerup menighedsråd, der skriver: Der startes med en kort gudstjeneste i Skannerup Kirke, hvorefter man går ca 8 km gennem smuk natur til Gjern Kirkegård, hvor der sluttes med en lille andagt. Undervejs er der foruden frokostpause flere små stop, hvor man lytter til gode ord til eftertanke og oplæg til samtale.

Vandringsleder er pilgrimspræst Elisabeth Lidell.


Turen kræver, at man er godt gående. Husk praktisk fodtøj, drikkevand, madpakke, solhat og evt vandrestav.

Deltagelse er gratis. Der er bus retur fra Gjern til Skannerup ved turens slutning.


Mødested: Skannerup Kirke


Kørselsvejledning

Onsdag 9. juni

Vandretur i samarbejde med Gjern Kultur- & Idrætsanlæg


Mere info senereOnsdag 25. august kl 19.00


Generalforsamling


mere info senere


Udsat til senere

Vandet under vores fødder


Livestreamet foredrag fra Århus Universitet med vicedirektør Esben Auken, GEUS og adjungeret professor geofysik ved Institut for
Geoscience, Aarhus Universitet


Vand er forudsætningen for vores liv på Jorden, om vi drikker det, bader i det eller vander afgrøder. Forskere har udviklet nye måder at skanne jorden forvandførende jordlag som er afgørende for at sikre os rent grundvand og en bæredygtig brug af det.


Alle er velkomne, foredraget er gratis.


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning


Udsat til senere


Big Bang og det usynlige univers


Livestreamet foredrag fra Århus Universitet med professor i astronomi Steen Hannestad, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet


Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi ved faktisk ikke hvad det er. Uden det mørke stof ville vi, og livet, imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for hvad det usynlige univers egentligt består af?


Alle er velkomne, foredraget er gratis.


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning

I foredraget får I idéer til havens indretning og til det plantevalg, der passer både til flittige insekter og travle mennesker. Her en valmue, der tiltrækker mange bier.

Udsat til senereFlere insekter og fugle i din have


Foredrag med havearkitekt Laila Sølager


Gjern Natur har med et stort naturplejeprojekt sat fokus på at få flere insekter og fugle i naturen. Selv kan man gøre meget ved at indrette sin have på en mere hensigtsmæssig måde for tiltrækning af begge arter. Efter en introduktion til Gjern Natur og Projekt insekt vil Laila Sølager i sit foredrag komme ind på, hvordan man som haveejere kan gøre en forskel ved at plante og dyrke have på en mere insektvenlig måde.


Hvordan bliver haven så en skøn plet for både mennesker og alle de andre væsener, der gerne skulle leve i vores nærhed? Det kan du høre om, når havearkitekt Laila Sølager giver videre af egne erfaringer med havens røgt og pleje, giver forslag til plantevalg som gavner insekter, smådyr og fugle – og fortæller om fif til den nemme have, så der bliver tid til at nyde både haven og dyrelivet. Over 25 års erfaring med haver danner grundlag for et foredrag med masser af billeder.


Foredraget er for medlemmer af Gjern Natur og alle bosat i tidligere Gjern Kommune. Gjern Natur er vært ved kaffe/kage


Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding til Jane Kromann, mail@janekromann.dk eller 86 87 16 19 senest fredag 13.3


Gjern Hotel Østergade 2, Gjern


Kørselsvejledning

©Gjern Natur 2019