I foredraget får I idéer til havens indretning og til det plantevalg, der passer både til flittige insekter og travle mennesker. Her en valmue, der tiltrækker mange bier.

Onsdag 3. november kl 19.00Flere insekter og fugle i din have


Foredrag med havearkitekt Laila Sølager


Gjern Natur har med et stort naturplejeprojekt sat fokus på at få flere insekter og fugle i naturen. Selv kan man gøre meget ved at indrette sin have på en mere hensigtsmæssig måde for tiltrækning af begge arter. Efter en introduktion til Gjern Natur og Projekt insekt vil Laila Sølager i sit foredrag komme ind på, hvordan man som haveejere kan gøre en forskel ved at plante og dyrke have på en mere insektvenlig måde.


Foredraget tager udgangsæpunkt i, at  de fleste vil gerne gøre noget for at forbedre levebetingelserne for insekter, fugle og smådyr hjemme i haven. Samtidig skal haven gerne være nem at anlægge og nem at passe. Men hvordan gør man det i realiteten, så haven også bliver en skøn plet for mennesker? Det og meget andet fortæller havearkitekt Laila Sølager, Silkeborg om i foredraget. Tilhørerne får fif og gode idéer til vedligeholdelse, plantevalg, der gavner insekt- og fuglelivet og hvordan man skaber en oplevelsesrig have hele året rundt. Der vises billeder af vellykkede haver og Laila Sølager besvarer spørgsmål i aftenens løb.
Foredraget er for medlemmer af Gjern Natur og alle bosat i tidligere Gjern Kommune. Gjern Natur er vært ved kaffe/kage


Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding til Gunnar Otto Johansen, Goj52@Yahoo.No eller 61 76 64 52 senest 27.10


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning
Tirsdag 9. november kl. 18.50


Den inderste kerneLivestreamet foredrag fra Århus Universitet med forfatter Lotte Kaa Andersen og professor i geofysik David Lundbek Egholm.


Hør om den danske seismolog Inge Lehmanns liv og forskningskarriere. Herunder hvordan hun vha. seismiske trykbølgers hastighedsfordeling blev verdensberømt ved at opdage at Jorden har en indre kerne og at Jordens indre dermed er tredelt og ikke todelt.


I foredraget vil forfatter Lotte Kaa Andersen give os udpluk af Inge Lehmanns liv og forskningskarriere med afsæt i sin biografiske roman om Inge Lehmann, 'Den inderste kerne', som hun udkom med i maj 2021. I sin research til bogen har Lotte bl.a. talt med Inge Lehmanns familie og fået adgang til private breve, personlige papirer og en dagbog som ingen kendte til.

Undervejs vil geofysiker David Lundbek Egholm redegøre for relevante geovidenskabelige aspekter for at forklare Inge Lehmanns forskningsresultater og deres betydning. 


Læs mereAlle er velkomne, foredraget er gratis.


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning
Søndag 26. april


Affaldsindsamling


Mere info senere

©Gjern Natur 2019