Lørdag 29. januar og søndag 30. januar 9.30-15.00


Chokoladevandring omkring Fårvang


I samarbejde med Skovhuset Fårvang arrangerer Gjern Natur en vandretur, hvor man undervejs på turen dels oplever naturen, dels får lidt hjernegymnastik samt får serveret varm chokolade.


Start tidsmæssigt forskudt og gå i gruppe med dine egne tilmeldte. Ved tilmelding får man tildelt et starttidspunkt (som bedes overholdt), så man - hver for sig, men sammen - får de samme naturoplevelser og den samme servering. Man går ad stier og veje og en kort strækning på slået marksti. Undervejs på ruten passerer man Skovhuset, hvor der udendørs serveres varm chokolade og en bolle. Der vil være opsat poster med små udfordringer langs turen, så man får lidt hjernegymnastik.


Ruten er afmærket på dagen og er ca 7,2 km lang i fladt terræn. Varighed ca 2-2½ t.


Ruten er egnet for barnevogne.


Husk travesko og påklædning til udendørs ophold, turen gennemføres uanset vejret.


Pris for medlemmer af Gjern Natur:
Børn (til og med 12 år) kr. 10, voksne kr. 25,-


Ikke-medlemmer:
Børn (til og med 12 år) kr. 25,-, voksne kr. 50,-


Tilmelding til Margaret: 23 61 64 11 eller post@gjern-natur.dk senest fredag 28.1


Husk at angive evt medlemskab af Gjern Natur


Arrangementet afregnes forud via mobilepay (21 65 21 ) eller bankoverførsel 6110 9042882054


Mødested: P-Plads ved Fårvang Skole, Thorsøvej 13, Fårvang


KørselsvejledningOnsdag 16. februar kl 19.00

Husk coronapas og mundbind

Generalforsamling


Dagsorden:
Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag 7. februar
Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Gunner Skov Jensen og Bente Kjær Jensen
Valg af 2 suppleanter: på valg er Kaj Møller og Pia Valbak
Valg af 1 revisor, på valg er Torben Povlsen
EventueltEfterfølgende foredrag om ulve med Thomas Boesdal


Thomas er jæger, naturelsker, familiefar og ikke mindst en professionel foredragsholder, når det drejer sig om ulvene i Danmark. Han er kendt fra TV og aviser, og har fulgt ulvene i Danmark siden de med sikkerhed dukkede op i 2012. Dette har han gjort via dna-prøver, vildtkameraer, kadavere samt spor, og han har selv set dem masser af gange. Han er således en fast del af Den Nationale Ulveovervågning – ulveatlas.dk.

Thomas er dygtig til at formidle forskernes resultater på en saglig og let forståelig måde, og hans interesse for ulve, lokale engagement og færden i naturen gør, at han formår at koble teori med praktisk viden og egne oplevelser.

Thomas er kendt i jægermiljøet som en entusiastisk jæger, i ulvemiljøet som en nysgerrig nørd, der ikke falder for udokumenterede fakta, og som familiefar ses han tit og ofte sammen med alle fire børn på ”jagt” efter f.eks. bævere, ørne, grævlinge, flagermus, guldsmede og selvfølgelig ulve.

Når han holder foredrag er der rig mulighed for at stille spørgsmål under vejs og f.eks. debattere, om ulve hører til i Danmark eller ej. Under foredragene fortæller han beredvilligt historien om ulvenes indvandring i landet, deres naturlige levevis, status for bestanden samt om hvordan man genkender en ulv. Han kommer også gerne ind på kontroversielle emner som Hvad skal vi med ulve? og Er der konflikter med mennesker?


Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 30 incl kaffe.


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning

Tirsdag 1. marts kl 18.50


Klimaforandringerne


Livestreamet foredrag fra Århus Universitet ved professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.


Hvilke konsekvenser får den globale opvarmning? Hvordan afbøder vi dem? Hvordan tilpasser vi os? Hør svarene fra én af forfatterne af FN’s klimarapporter, som også vil forklare vigtige atmosfæreprocesser og dele af videnskaben bag rapporternes resultater.

FN's klimapanel udgiver løbende den ene klimarapport efter den anden og de viser, med større og større detalje, hvad vi ved om de igangværende klimaændringer, deres konsekvenser og hvad fremtiden vil byde på. Aftenens forelæser, Jens Hesselbjerg Christensen, har været hovedforfatter på flere kapitler om regionale klimaændringer i FN's klimapanels rapporter.

Foredraget vil kredse om den videnskab, der ligger til grund for rapporternes resultater og konklusioner. Der vil blive stillet skarpt på de videnskabelige landvindinger der har gjort at klimapanelet nu er i stand til med stor sikkerhed at sige at de seneste års globale opvarmning er menneskeskabt. Ligeledes at ændringer i nedbørsmønstre, såvel som tilbagetrækning af gletsjere og havis, samt øget afsmeltning fra Grønland og senest Antarktis, også skyldes vores udledning af drivhusgasser. Vi vil desuden høre om, at man nu også kan sige om en række ekstremvejrsbegivenheder at de med stor sandsynlighed ikke kunne forekomme uden denne menneskelige påvirkning.

Undervejs i foredraget bliver vigtige atmosfæreprocesser og mekanismer forklaret så alle kan være med. Efter foredraget går du hjem med både en bedre forståelse af klimaet som system, hvilke usikkerheder forskerne fortsat kæmper med og en idé om hvilket klima vi efterlader til vores efterkommere.


Gratis for alle


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning
Tirsdag 15. marts kl 18.50

Ekstrem fordøjelse


Livestreramet foredrag fra Århus Universitet ved professor i zoofysiologi Tobias Wang, Institut for Biologi, Aarhus Universitet.


Slanger trives, modsat os mennesker, med at æde enorme måltider efter lang tids faste. Hør om hvordan forskere med udgangspunkt i slangers ekstreme fordøjelsessystem prøver at blive klogere på hvordan dyr og mennesker overlever langvarig faste.


Alle kender følelsen af at være sulten, og de fleste kan sikkert genkende den gentagende lyst til mad i løbet af dagen. Modsat os mennesker trives slanger med at æde enorme måltider efter lang tids faste.

Med et ekstremt fordøjelsessystem kan slanger nemlig æde mere end deres egen kropsvægt efter mange måneders faste, og studier på Aarhus Universitet har været med til at forklare hvordan og hvorfor stofskiftet stiger under fordøjelsen af de enorme måltider. Den nyeste forskning viser også at slangernes muskler vokser under fordøjelse helt uden motion – og en forståelse af denne evne kunne være fordelagtig i at forhindre mennesker i at miste muskelmasse under sygdom og aldring.  

Forskning i slangens ekstreme fordøjelsessystem giver indblik i hvordan dyr og mennesker overlever langvarig faste, og foredraget vil derfor drage paralleller til mennesket i perioder uden føde. Herunder hvordan ekstrem, længerevarende underernæring påvirker hele menneskekroppen og leder til fysiologisk forfald. En del af denne viden stammer fra studier i Warszawas ghetto hvor jødiske læger udførte fysiologiske målinger under 2. verdenskrig.


Gratis for alle


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


KørselsvejledningTirsdag 29. marts kl. 18.50


Flagermus


Livestreamet foredrag fra Århus Universitet ved professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, Institut for Biologi, Aarhus Universitet.


Selvom der er mere end 1.400 flagermusarter og de udgør en femtedel af alle pattedyrarter, er der meget vi ikke ved om hvad de foretager sig i mørket. Men nu har forskere sat små computere på flagermus og fået ny viden om deres adfærd og jagt med ekkoer.


De mere end 1.400 arter af flagermus udgør en femtedel af alle kendte pattedyrsarter på Jorden. Som insektædere og bestøvere af blomster spiller de vigtige økologiske og økonomiske roller i naturen. På trods af dette ved vi meget lidt om hvad disse små, flyvende jægere foretager sig i nattemørket og dermed om hvordan vi påvirker dem og om de måske har påvirket os i en verden ramt af coronavirus.

I dette foredrag vil vi, ved hjælp af bittesmå computere på ryggen af vilde flagermus, tage ind i en bogstavelig talt mørk og ukendt verden. Vi vil kaste lys, og ikke mindst lyd, over hvordan ekkolokaliserende flagermus kan fange deres byttedyr ved hjælp af svage ekkoer i det halve sekund der går fra et byttedyr opdages til det skal fanges i høj fart.

Vi skal også prøve at forstå hvordan flagermus, med mad i munden, kan flyve, trække vejret og skrige højlydt samtidigt. Vi vil undersøge om det kan passe at en flagermus virkelig fanger ét tusinde insekter på en nat, og vi vil undre os over hvordan deres meget følsomme hørelse undgår permanente skader under de ekstreme lydtryk fra konstant skrigeri der opstår i deres sociale kolonier.

Foredraget rundes af med nogle tanker om hvordan vi kan artsbevare disse dyr der er så svære at studere og tælle i naturen, og hvorfor det ikke er flagermusenes skyld at vi har en coronaviruspandemi.


Gratis for alle


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning
Søndag 24. april


Affaldsindsamling


Mere info senere

©Gjern Natur 2019