8. august kl 18.00


Arbejds- og hyggeaften i Egedalsmosen

med biolog Peter Lange


Vi starter med lidt naturpleje i mosen, så medbring selv høgenæb eller saks til at fjerne små buske. Efter godt en time serverer vi lidt mad og drikke og kl 19.30 vil biolog Peter Lange, Silkeborg Kommune, fortælle om de mange forskellige planter, der vokser i mosen og om de fugle, vi kan se eller høre.


Mød op til en rigtig spændende aften.


Husk gummistøvler og høgenæb/saks


Tilmelding til Margaret, 23 61 64 11 eller post@gjern-natur.dk senest mandag 5.8


Arrangementet er gratis.


Mødested: P-pladsen mellem Sørkelvej 67 og 69


Kørselsvejledning

Sejltur på Tange Sø


Fredag 23. august kl 18.00


Vi mødes ved Klubhuset ved Ans Sejlklub, Søgade 27 Ans.
Herfra er der sejltur på Tange Sø til Lagunen med et lille stop. Bådene returnerer til Klubhuset, hvor man kan nyde sin medbragte aftenkaffe. I godt vejr kan man sidde udendørs.
Sejlturen varer ca 2 timer.


Arrangementet er gratis og kun for medlemmer af Gjern Natur.


Tilmelding til:
Gunnar Otto Johansen, Goj52@Yahoo.No eller 61 76 64 52 senest 16.august


Der er 40 pladser


Kørselsvejledning

Tirsdag 1. oktober kl 18.50


Jordens forhistoriske klimakatastrofer


Livestreamet foredrag med professor i geofysik David Lundbek Egholm ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.


Igennem Jordens 4,6 mia. års historie har klimaet ændret sig mange gange – fra ekstreme kuldeperioder hvor Jorden var dækket af is og sne til globale hedebølger med skove og krokodille-lignende dyr i Arktis. Variationer i drivhuseffekten har spillet en nøglerolle hele vejen igennem, men hvad styrede drivhuseffekten før vi mennesker kom til, og hvad kan vi lære af det?


Én af Jordens unikke egenskaber er at dens yderste lag er brudt op i store plader som kan bevæge sig, kaldet pladetektonik. Når de tektoniske plader bevæger sig, kan det resultere i perioder med mange vulkanudbrud som tilfører CO2 til atmosfæren. Ligeledes kan bevægelse i de tektoniske plader også resultere i perioder med meget bjergkædedannelse som fjerner CO2 fra atmosfæren ved at omdanne CO2 til mineraler som bindes i jordlagene. Jordens pladetektonik har altså en tydelig indvirkning på vores klima via dens påvirkning på kulstof, C, et yderst vigtigt grundstof. Kulstof indgår i alle organiske forbindelser og har en helt essentiel rolle for livet på Jorden. Ud over at spille en rolle i biologiske processer på Jordens overflade er kulstof også en vigtig del af de geologiske processer dybt nede i jorden hvor man finder både olie, gas og mineraler. Udvekslingen af kulstof mellem atmosfæren, de biologiske processer på planetens overflade og de geologiske processer dybt nede i jorden kaldes for Jordens kulstofkredsløb.


Kom og hør om Jordens klimahistorie, kulstofkredsløbet og menneskers indflydelse på det. Du vil i foredraget også høre mere om omdannelse af CO2 til mineraler og hvordan forskerne vil udnytte Jordens geologiske lag til aktivt at fjerne CO2 fra atmosfæren. Jorden har en 4,6 mia. år lang klimahistorie – hvad kan vi lære af fortiden og hvor er vi på vej hen?


Foredraget er gratis


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning


Tirsdag 22. oktober kl 18.50


Teleskopet – vores øje til universet


Livestreamet foredrag med professor i astrofysik Hans Kjeldsen ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet samt  museumsinspektør i  videnskabs historie Hans Buhl ved Science Museerne, Aarhus Universitet.


Teleskoperne giver os ikke bare flotte billeder, men kan også give os viden om bl. a. big bang og universets udvidelse, samt om stjerners grundstofindhold og deres exoplaneter. Hør om teleskopets historie og hvordan det er nøglen til at forstå universet.


Menneskets syn på universet blev ændret for altid, da den italienske fysiker og astronom Galileo Galilei for godt 400 år siden rettede en primitiv kikkert mod nattehimlen. For han så detaljer på himlen, som intet øje før havde set. Siden da har udviklingen af astronomiske teleskoper til stadighed flyttet grænsen for vores erkendelse af universet.


Teleskoperne giver os ikke bare flotte billeder. Ved at analysere det lys som forskellige teleskoper indfanger, kan vi også få viden om bl. a. big bang og universets udvidelse, om galaksers rotation, om stjerners grundstofindhold, temperatur og opbygning – og om de har exoplaneter omkring sig.


Hør videnskabshistoriker Hans Buhl og astrofysiker Hans Kjeldsen om kikkertens udvikling, og hvordan den virker. De giver også eksempler på nogle af de fascinerende objekter og fænomener i universet, som vi kan se takket være vor tids avancerede teleskoper, både jordbaserede kæmpeteleskoper og James Webb-rumteleskopet.


Foredraget er gratis


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning


Tirsdag 5. november kl 18.50


Tal, tilfældigheder og tippingpoints


Livestreamet foredrag med professor i statistik Susanne Ditlevsen ved Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.


Statistik kan nemt misbruges og fejltolkes, men statistik spiller også en vigtig rolle i at forstå verden omkring os. Hør om statistikkens heldige og mindre heldige historier og dyk ned i den nyeste forskning omkring tipping points i klimaet.


Når salget af cykelhjelme stiger er der flere cykelulykker. Ergo er det farligt at køre med cykelhjelm! Eller er det nu også det? Måske bliver der solgt flere cykelhjelme fordi det er blevet farligere at cykle i trafikken? Men er det nu også rigtigt? Måske bliver der bare solgt flere hjelme og der er flere ulykker fordi der er flere der cykler? En sammenhæng betyder ikke, at der også er en årsagssammenhæng.


Statistik kan nemt misbruges og fejltolkes, men statistik har spillet og spiller også en meget vigtig rolle i at forstå og afdække hvordan verden hænger sammen. Mange videnskabelige opdagelser er først blevet gjort udelukkende ved at undersøge statistiske sammenhænge – og først senere er de underliggende årsager blevet opdaget og forstået.


Kom og hør professor i statistik Susanne Ditlevsen fortælle om statistikkens heldige og mindre heldige historier – fra sømænd med skørbug, til børnedødelighed på fødselsklinikker, en teknisk fejl i en rumfærge der havde fatale konsekvenser og mulig racisme i amerikansk politi.


I foredraget vil du også dykke ned i Susannes egen forskning – fx om matematikken bag ‘tipping points’ og hvordan man vha. statistik kan forudsige sandsynligheden for at Europas varme havstrøm vil kollapse i dette århundrede.


Foredraget er gratis


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning
Tirsdag 12. november kl 18.50


Fortidens og fremtidens vilde natur


Livestreamet foredrag med naturrådgiver Anne Eskildsen. professor i biodiversitet Rasmus Ejrnæs ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet og professor i økologi Hans Henrik Bruun ved Biologisk Institut, Københavns Universitet.


I disse år er mange dyre-, plante- og svampearter i massiv tilbagegang eller allerede uddøde – både i Danmark og i mange andre lande. Men hvornår begyndte nedgangen og hvad er årsagerne? Hvordan kunne mange planter og sommerfugle alligevel finde levesteder i middelalderens danske kulturlandskab – fx side om side med landbruget? Truslerne mod den vilde natur er menneskeskabte, men vi mennesker har også nøglen til at vende tilbagegangen til fremgang.

I aftenens foredrag vil du høre tre eksperter fortælle om årsagerne til den vilde naturs tilbagegang og om mulighederne for at vende udviklingen:

  • Rasmus Ejrnæs, professor i biodiversitet, vil tage dig med tilbage til vores dybe forhistorie til en tid hvor planeten endnu myldrede med store eksotiske dyr – blandt andet huleløver.
  • Hans Henrik Bruun, professor i økologi, vil være din guide på en tidsrejse gennem det historiske landskab, som var domineret af blomster- og insektrige enge og overdrev med bredkronede træer, og gennem 1800-tallets industrialisering af landbrug og skovbrug.
  • Anne Eskildsen, ph.d. i biologi og naturrådgiver, vil tage dig helt frem til nutiden, hvor biodiversiteten er presset, men hvor flere aktører melder sig på banen i kampen om at skabe bedre forhold for den vilde natur i Danmark. Hør Anne fortælle om en række naturforbedrende projekter der allerede er søsat eller planlagt rundt om i Danmark – både initiativer hos private borgere, hos myndighederne og hos store og små erhvervsvirksomheder.

Du vil i foredraget få indsigt i naturens spilleregler – herunder de naturlige økosystemer i Danmark – da det at kende naturens spilleregler er en del af løsningen som vil for alvor give plads til de truede arter.


Foredraget er gratis


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning©Gjern Natur 2019