Aktiviteter


I foredraget får I idéer til havens indretning og til det plantevalg, der passer både til flittige insekter og travle mennesker. Her en valmue, der tiltrækker mange bier.

Onsdag 10. marts 2021


Flere insekter og fugle i din have


Foredrag med havearkitekt Laila Sølager


Gjern Natur har med et stort naturplejeprojekt sat fokus på at få flere insekter og fugle i naturen. Selv kan man gøre meget ved at indrette sin have på en mere hensigtsmæssig måde for tiltrækning af begge arter. Efter en introduktion til Gjern Natur og Projekt insekt vil Laila Sølager i sit foredrag komme ind på, hvordan man som haveejere kan gøre en forskel ved at plante og dyrke have på en mere insektvenlig måde.


Hvordan bliver haven så en skøn plet for både mennesker og alle de andre væsener, der gerne skulle leve i vores nærhed? Det kan du høre om, når havearkitekt Laila Sølager giver videre af egne erfaringer med havens røgt og pleje, giver forslag til plantevalg som gavner insekter, smådyr og fugle – og fortæller om fif til den nemme have, så der bliver tid til at nyde både haven og dyrelivet. Over 25 års erfaring med haver danner grundlag for et foredrag med masser af billeder.


Foredraget er for medlemmer af Gjern Natur og alle bosat i tidligere Gjern Kommune. Gjern Natur er vært ved kaffe/kage


Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding til Jane Kromann, mail@janekromann.dk eller 86 87 16 19 senest fredag 13.3


Gjern Hotel Østergade 2, Gjern


Kørselsvejledning

Udsat til senere  (Onsdag 17. februar kl 19.00)


Generalforsamling


mere info senere

Tirsdag 2. marts kl. 18.50 Vandet under vores fødder


Livestreamet foredrag fra Århus Universitet med vicedirektør Esben Auken, GEUS og adjungeret professor geofysik ved Institut for
Geoscience, Aarhus Universitet


Vand er forudsætningen for vores liv på Jorden, om vi drikker det, bader i det eller vander afgrøder. Forskere har udviklet nye måder at skanne jorden forvandførende jordlag som er afgørende for at sikre os rent grundvand og en bæredygtig brug af det.


Alle er velkomne, foredraget er gratis.


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning


Tirsdag 9. marts kl. 18.50 Big Bang og det usynlige univers


Livestreamet foredrag fra Århus Universitet med professor i astronomi Steen Hannestad, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet


Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi ved faktisk ikke hvad det er. Uden det mørke stof ville vi, og livet, imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for hvad det usynlige univers egentligt består af?


Alle er velkomne, foredraget er gratis.


Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


Kørselsvejledning

Gjern Natur 

Søndag 11 4. Affaldsindsamling

Onsdag 21.4 2021


Frijsenborg Biogasanlæg


Frijsenborg Biogasanlæg blev grundlagt i 2016, det kører bl. a. på kyllingemøg fra godsets kyllingeproduktion. Anlægget producerer biogas, der svarer til opvarmningen af ca. 4000 husstande.


Driftsleder Kim Kristansen vil fortælle om stedets oprindelse, produkton og daglige drift.


Begrænset deltagerantal.


Tilmelding til Jane, 86 87 16 19 eller mail@janekromann.dk senest 14.4


Mødested: Fuglsangvej 100, 8450 Hammel


Kørselsvejledning


Alle er velkommen


Gratis for medlemmer, kr. 30,- for ikke-medlemmer
6. juni 2021 Pilgrimsvandring


I samarbejde med Gjern-Skannerup menighedsråd.


Mere info senere
Besøg på Livø - udsat til 2021


Bus/sejltur til Livø med rundvisning ved naturvejleder.


Mere info senere

©Gjern Natur 2019