Bestyrelsen

Bestyrelsen i Gjern Natur består af

Margaret Skovsen

FormandHerredsvejen 2,

8883 Gjern


23 61 64 11

Jane Kromann

NæstformandSkovvænget 32

8882 Fårvang86 87 16 19

Bente Kjær Jensen

Sekretær

Egholmvej 11,

8883 Gjern22 48 02 40

Niels Sørensen

Kasserer


Foldagervej 11, Skannerup,

8883 Gjern

24 85 55 33

Gunner Skov JensenTinghøjvej 2

8883 Gjern


23 60 23 35

Gunnar Otto Johansen

Suppleant

Egholmvej 7A


61 76 64 52

Kaj Møller

Suppleant


Tvilum Kirkevej 37

Horn, 8882 Fårvang

40 10 18 64
©Gjern Natur 2019