Bestyrelsen i Gjern Natur består af

Margaret Skovsen

FormandHerredsvejen 2,

8883 Gjern


23 61 64 11

Gunner Skov Jensen

Næstformand

Tinghøjvej 2

8883 Gjern


23 60 23 35

Bente Kjær Jensen

Sekretær

Egholmvej 11,

8883 Gjern22 48 02 40

Niels Sørensen

Kasserer


Foldagervej 11, Skannerup,

8883 Gjern

24 85 55 33

Gunnar Otto JohansenEgholmvej 7A

61 76 64 52

Kaj Møller

Suppleant


Tvilum Kirkevej 37

Horn, 8882 Fårvang

40 10 18 64

Pia Valbak Schmidt

Suppleant

Dallerup Kirkevej 24,

8641 Sorring

24 24 70 99
©Gjern Natur 2019