Herunder findes et lille referat af indeværende års aktiviteter.


Vælg årstal herunder for at se aktiviteter længere tilbage


2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019

 

2020     2021     2022  


Voel Byfest


Lørdag 1. september


Gjern Natur var også i år repræsenteret på byfesten i Voel og fik en god snak med mange deltagere. Der blev også afviklet en lille børnekonkurrence, som Freja og Karla vandt. (Freja var faldet i søvn, da gaven blev overrakt)

På skovtur med Poul Erik Thystrup


Onsdag 31. august


De knap 40 deltagere fra nær og fjern fik en skovtur, hvor vi startede i kommuneplantagen mellem Svostrupvej og Sørkelvej. Herfra gik vi op til Gjern Naturs gule rute og fulgte denne ned til Egedalsmosen. Undervejs fortalte Poul Erik Thystrup om de forskellige skovtyper, vi passerede. Her var både gammelt, fredet egekrat og områder med skovfyr, ligesom store eksemplarer af bævreasp blev passeret. Vejret artede sig flot, så ikke en vind kunne få løvet på bævreaspen til at vibrere.


Nede i Egedalsmosen kom vi til en helt anden type bevoksning, hvor den fugtige jordbund gav mulighed for vækst af birk, ene og masser af tørst-buske. Ude i selve mosen er det pga den rydning, som Gjern Natur står for, mest buske, der skyder op ved siden af hedelyng, tranebær, soldug, benbræk og masser af blåbær og mosebølle.


På den anden side af mosen kom vi til store eksemplarer af douglasgran og mere udpræget skovdrift på de stejle skrænter.


Mange spørgsmål blev besvaret undervejs og turen slutte med en lille forfriskning tilbage ved P3.


Arbejdsdag i Egedalsmosen


Lørdag 26. august


Arbejdsdagen måtte desværre aflyses pga vejrvarsel om skybrud og torden.Udflugt til Livø

Lørdag 24. juni


Sommerens busudflugt gik i år til Limfjordsøen Livø. Fra Rønbjerg sejlede man over til den lille havn på Livø og herfra gik de godt 50 deltagere op til Livø by. Nogle valgte herfra at se øen på egen hånd, mens andre fulgte med Margaret rundt på en da 5 km lang guidet tur på den nordlige del af Livø. Man kom gennem mange forskellige områder, idet næsten alle naturtyper er repræsenteret på øen. Man gik over heden, gennem skoven, til de stejle skrænter, så et enkelt dådyr, besøgte troldeskoven og hørte om det økologiske landbrug på Livø. Efterfølgende var der lejlighed til selv at se lidt på de to udstillinger om Livø, besøge staldbygningerne eller nyde en forfriskning fra øens cafe. Sidst på eftermiddagen sejlede vi tilbage til Rønbjerg og derfra igen med bus retur til Gjern.
Cykel/vandretur til trolden Rumle

Tirsdag 20. juni


I samarbejde med Sankt Hansudvalget i Gjern blev der arrangeret en familievenlig cykeltur ud ad banestien i Gjern mod Troldbjerg. Herfra gik de omkring 25 deltagere op til Troldbjerg, hvor historien om Rumloe blev læst og efterfølgende serverede Gjern Natur en lille forfriskning i form af troldedrik til deltagerne.


Familiedage i Gjern og Sorring


Lørdag 17. juni


I forbindelse med Sankt Hans blev der afholdt familiedage i såvel Gjern som Sorring, og Gjern Natur deltog med en stand begge steder. Det blev til mange hyggelige snakke med såvel medlemmer, ikke-medlemmer som kommende medlemmer.

Gjern Natur havde også lavet en lille naturquiz, så der var lidt for børnene at blive klogere på.Udflugt for Karolinelundscentrets beboere til Dollerup Bakker og Kongenshus Mindepark


Onsdag 10. maj


I det fineste solskinsvejr begav vi os med beboere og hjælpere fra plejehjemmet Karolinelundscentret i Gjern ud på de små veje for at finde den nyudsprungne skov af bøgetræer. Det blev til en tur gennem Gjern Bakker, forbi Allingålyst til Alling Å-dal og forbi Hinge sø inden vi ad bagvejen kom til Kjellerup. Videre forbi det hovedgården Aunsbjerg mod Lysgård med Æ Bindstouw og Lyshøj før vi kom til Dollerup bakker. Undervejs var der også mulighed for at se se dine rapsmarker i fuld blomstring.

Ved Dollerup Bakker er der etableret boardwalks, så også kørestolsbrugere kan få en lille tur ud i den friske luft ved Gammel Hald.


Den medbragte frokostpakke blev indtaget ved naturcentret i Kongenshus Mindepark og for de gående var der mulighed for en tur ned i mindedalen til mødepladsen.

For kørestolsbrugere var der mulighed for at se det hele lidt fra luften ved hjælp af den handicapvenlige elevator og i udkigstårnet.


Sidst på eftermiddagen var den godt 20 deltagere tilbage i Gjern med mange oplevelser i bagagen.


Gjern Natur havde sponsoreret turen i en liftbus, så både gående og kørestolsbrugere kunne deltage.Besøg i Nørreådalen med Jørgen Jørgensen, Viborg Kommune

Onsdag 10. maj


Nørreådalen, der strækker sig fra Viborg til Randers har gennem de senere år været genstand for et stort genrejsningsprojekt, og Jørgen Jørgensen fra Viborg Kommune fortalte engageret de ca 20 deltagere om hele forløbet.


Der er tale om et samarbejde mellem rigtig mange lodsejere, Viborg Kommune, Københavns Universitet og Naturstyrelsen. For at få et sådans projekt til at lykkes, er det vigtigt at der kan findes et dyrkningsegnet areal, der kan indgå i bytte for de engarealer, der ønskes taget ud af drift eller omlagt til mere ekstensiv drift. I denne specielle del af ådalen var der mulighed for, at Naturstyrelsen kunne erhverve ca 400 hektar jord, der kunne indgå i en sådan byttehandel og det blev dermed et mulifunktionelt jordfordelingsprojekt. De erhvervede engarealer samt nogle engarealer, der stadig ejes af forskellige lodsejere bliver nu afgræsset meget ekstensivt og vil med tiden overgå til mere moseagtige arealer.


Læs mere om hele projektet i Nørreådalen

Arbejdseftermiddag i Egedalsmosen for Ældre Sagens mandegruppe


Onsdag 10. maj


6 mand fra Ældre Sagens mandegruppe havde lyst til at begive sig ud i Egedalsmosen for at få lidt frisk luft samt yde en indsats for naturen med rydning af uønsket vækst. Det blev til en hyggelig eftermiddag, hvor man til duften af den friske porse fik ryddet op og snakket. Det er især pil, birk og tørst, der skal fjernes for at give plads til de mere sjældne arter som porse, soldug, tranebær, tyttebær, hedelyng samt rosmarinlyng.


Gjern Natur bød på sandwiches og forfriskninger.


Tak for hjælpen til alle deltagerne.

Livestreamet foredrag ved seniorforsker i insekt- ogplanteøkologi Joachim Offenberg, Institut for Ecoscience, AarhusUniversitet.

Tirsdag 25. april


De 25 deltagere fik en grundig og megetspændende indføring i myrernes verden og opdagede her nogle megetvelorganiserede myresamfund. Allerede længe før menneskehedenbetrådte vores klode, havde myrerne opfundet landbrug, så de kunnefremavle foder til eget forbrug og holde husdyr i form af f. eks.bladlus. Der blev også fortalt om slaveri og statskup, om myrehulerså dybe som 8 meter ned i jorden og tuer op til 2-3 meter overjorden.

Fremtidig brug af myrer til bekæmpelseaf skadedyr som et alternativ til pesticider blev også berørt.

At myrer også kan være en spiseligdelikatesse, fik deltagerne lejlighed til at afprøve, idet vi kunnesmage orange myrer i pausen. Smagen var appelsinagtig og der varmange, der smagte på myrerne.Affaldsindsamling

Søndag 2. april


Så har der igen været affaldsindsamling i hele området og mange har været afsted for at hjælpe med at holde naturen ren. Der blev samlet ind i Voel, Grauballe, Sminge, Fårvang, Skorup, Horn, Resenbro og Truust, mens Sorring/Toustrup samlede ind tidligere. Børnene fra børnehaven Naturli'vis Troldbjerg samlede også affald ind og som belønning blev der uddelt flødeboller.


Et lille udpluk af fotos viser lidt om en ihærdig indsats.


Mange tak for hjælpen til alle frivillige indsamlere og til sponsorer for forfriskninger til deltagerne. Desuden tak til de lokalråd og borgerforeninger, der har været samarbejdspartnere på projektet.Stjernes vilde liv

Tirsdag den 28.03.2023.


Professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet holdt et levende foredrag om stjernernes vilde liv. Stjerner dannes af støv og gas der trækker sig sammen og udsender lys i millioner eller milliarder af år, for så at ende deres liv som ustabile stjerner eller ultimativt som supernovaer, der udslynger støv og gas og danner nye stjerner. Stjerner er påvirket af to kræfter: tyngdekraft og gastryk, der skal være i balance. Er der ikke balance trækker de sig sammen indtil balancen er opnået.


Noget af det nyeste indenfor stjerneforskning sker indenfor asteroseismologi. Ved at studere stjernernes lydbølger, kan forskerne få viden om en stjernes alder, størrelse og lysstyrke. Lydbølgerne opstår i forbindelse med stjerneskælv, men da vi ikke kan høre lyd i rummet, aflæses lydbølgerne ved at se på en stjernes ændringer i lysstyrke. Forskerne har så sat lyd til, så vi fik lov at høre ”stjernernes musik”.

Kaffeplantens biologi

Tirsdag den 21.03.2023.


Et trekløver,Lektor i botanik Anders Sanchez Barfod, Institut for Biologi, AarhusUniversitet, læge og lektor i diabetes og ernæring Kjeld Hermansen, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og lektor i naturressourceøkonomi Aske Skovmand Bosselmann, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet fortalte om kaffe.


Først fortalte Anders om kaffeplanten. Bl.a. at der er 124 forskellige kaffearter,men langt det meste kaffe stammer fra arterne Arabica (58%) ogRobusta (40%). Kaffeplanten er i familie med skovmærker.


Dernæst fortalte Aske om, hvordan forskerne forsøger at forædle kaffeplanten, så den bliver mere robust og bedre i stand til at klare sig med klimaændringerne. De forsøger sig med krydsninger og vil også i gang med at pode på nogle robuste rødder.


Til sidst fortalte Kjeld om de sundhedsmæssige aspekter ved kaffe. Det lød til at kaffe er vældig godt for kroppen. Risikoen for hjerte/karsygdomme, nogle former for kræft og diabetes nedsættes ved at indtage 2-4 kopper kaffe om dagen.

Affaldsindsamling Sorring/Toustrup

Søndag 19. marts


Sorring-Toustrup var godt besat med fodfolk i alle aldre søndag formiddag, hvor de støttede op om den årlige skraldedag i samarbejde med Gjern Natur.


Omkring 60 deltagere støvsugede gader, stræder, rabatter og grønne områder og samlede alt fra spraydåser og fiskeblink til oppustelige stjerner.


Præmien for det mest mærkelige fund gik til Jacob og Karima for fundet af en netværkstester, der i sine velmagtsdage har haft en værdi af ca kr 10.000. Lokalrådet kvitterede med en gave med lidt godt til ganen.


Dagen blev afsluttet med suppe og kage i Sorring Borger- & Kulturhus, der var stillet gratis til rådighed for arrangementet.


Tak for den store deltagelse.


Boringer i Grønlands indlandsis

Tirsdag den 28.02.2023.


Dorthe Dahl-Jensen, professor i glaciologi på Niels Bohr Instituttet i København, holdt et meget levende og engageret foredrag om boringeri Grønlands indlandsis. Dorthe fortalte om, hvordan hendes forskergruppe har udviklet iskerne-værktøjer, hvordan de bruges og hvilke resultater de har fået ud af iskernerne. Eem-tiden for 130.000 – 115.000 år siden er meget interessant. På den tid var temperaturen i Grønland 8 grader varmere end i dag og alligevel eksisterede der stadig noget af iskappen. Så forskerne håber på at kunne blive klogere på, hvad der sker med indlandsisen, når temperaturen fortsætter med at stige frem til år 2100. Hvor meget vil havvandspejlet hæve sig, det er et af de store spørgsmål.

Generalforsamling og foredrag om oldtidsfund

Onsdag 15. februar


Den årlige generalforsamling blev af holdt i Gjern Kultur- & Idrætscenter, hvor Margaret aflagde formandens beretning, der kan læses her.

På valg var Niels Sørensen, der ikke ønskede genvalg, Gunnar Otto Johansen og Margaret Skovsen. De to sidstnævnte blev genvalgt. Der var genvalg af suppleanter Kaj Møller og Pia Valbak og genvalg af revisor Ejvind Svejstrup.


Omkring 65 deltog i generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen holdt Peter Mohr Christensen, Museum Silkeborg, et meget uddybende foredrag om mange af de oldtidsfund, der var blevet gjort i foreningens område. Der var især mange fund i Grauballeområdet, men stadig har man ikke kunnet lokalisere det sted, hvor Grauballemanden formodes at have levet ca 200 år f. Kr.

Der var også fund ved Sminge Sø, hvor Gudenåens udløb fra søen gav en god placering af en bosætning tilbage i tiden. Her ved udløbet var der masser af fiskemuligheder og mange fugle, der kunne give føde til datidens befolkning.

I Voel og ved Tingbakken i Gjern var der også gjort flere fund. Der var også en del detektorfund fra området, hvor private har gjort fund, der er registreret eller afleveret til museet. De mange fund tyder på, at hele vores område også tilbage i tiden har været et godt sted at bosætte sig.


Chokoladevandring i og omkring Sorring

Søndag 12. februar


Årets anden chokoladevandring løb af stabelen i området i og omkring Sorring, hvor de godt 120 deltagere på en knap 7 km lang rute kom forbi både kirke, gravhøje, naturområdet og byområder. Undervejs var der indlagt en pause til indtagelse af chokolade og boller, og Karsten havde beredvilligt stillet sin garage til rådighed, så der her var dækket op og man kunne nyde sin forfriskning og evt selskab fra andre deltagende grupper.


Der var også en del spørgsmål, der kunne løses undervejs og her var alt fra opgaver omkring lokale skraldespande, som Sorring Lokalråd har opsat sammen med Gjern Natur til opgaver omkring den meget markante kildedal, der findes i Sorring Skov.


Tak til lodsejere for at stille adgangsveje og markskel til rådighed, så man kunne komme rundt.


Opgaver og svar

Chokoladevandring i og omkring Gjern

Lørdag 14. januar


Langt de fleste af de godt 130 deltagere nåede den knap 7 km lange rute igennem i tørvejr. Undervejs var der mulighed for at besvare små spørgsmål om natur og historie i området og Gjern Bageri havde disket op med lækker varm chokolade og hjemmebagte boller til deltagerne.


Ruten startede ved Jysk Automobilmuseum, der velvilligt havde lagt p-plads til. Herfra gik deltagerne gennem Anlægget, krydsede en meget vandrig Gjern Å og kom op gennem Hjardalen til Tingbakken, hvorfra der var god udsigt. Videre til Vandhøjen og gennem skovområder til banestien og Teglværksgrunden og retur til startstedet.


Tak fore den store opbakning til arrangementet til alle deltagerne.


©Gjern Natur 2019