Herunder findes et lille referat af indeværende års aktiviteter.


Vælg årstal i menuen til venstre for at se aktiviteter længere tilbageAffaldsindsamling Sorring/Toustrup

Søndag 19. marts


Sorring-Toustrup var godt besat med fodfolk i alle aldre søndag formiddag, hvor de støttede op om den årlige skraldedag i samarbejde med Gjern Natur.


Omkring 60 deltagere støvsugede gader, stræder, rabatter og grønne områder og samlede alt fra spraydåser og fiskeblink til oppustelige stjerner.


Præmien for det mest mærkelige fund gik til Jacob og Karima for fundet af en netværkstester, der i sine velmagtsdage har haft en værdi af ca kr 10.000. Lokalrådet kvitterede med en gave med lidt godt til ganen.


Dagen blev afsluttet med suppe og kage i Sorring Borger- & Kulturhus, der var stillet gratis til rådighed for arrangementet.


Tak for den store deltagelse.


Generalforsamling og foredrag om oldtidsfund

Onsdag 15. februar


Den årlige generalforsamling blev af holdt i Gjern Kultur- & Idrætscenter, hvor Margaret aflagde formandens beretning, der kan læses her.

På valg var Niels Sørensen, der ikke ønskede genvalg, Gunnar Otto Johansen og Margaret Skovsen. De to sidstnævnte blev genvalgt. Der var genvalg af suppleanter Kaj Møller og Pia Valbak og genvalg af revisor Ejvind Svejstrup.


Omkring 65 deltog i generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen holdt Peter Mohr Christensen, Museum Silkeborg, et meget uddybende foredrag om mange af de oldtidsfund, der var blevet gjort i foreningens område. Der var især mange fund i Grauballeområdet, men stadig har man ikke kunnet lokalisere det sted, hvor Grauballemanden formodes at have levet ca 200 år f. Kr.

Der var også fund ved Sminge Sø, hvor Gudenåens udløb fra søen gav en god placering af en bosætning tilbage i tiden. Her ved udløbet var der masser af fiskemuligheder og mange fugle, der kunne give føde til datidens befolkning.

I Voel og ved Tingbakken i Gjern var der også gjort flere fund. Der var også en del detektorfund fra området, hvor private har gjort fund, der er registreret eller afleveret til museet. De mange fund tyder på, at hele vores område også tilbage i tiden har været et godt sted at bosætte sig.


Chokoladevandring i og omkring Sorring

Søndag 12. februar


Årets anden chokoladevandring løb af stabelen i området i og omkring Sorring, hvor de godt 120 deltagere på en knap 7 km lang rute kom forbi både kirke, gravhøje, naturområdet og byområder. Undervejs var der indlagt en pause til indtagelse af chokolade og boller, og Karsten havde beredvilligt stillet sin garage til rådighed, så der her var dækket op og man kunne nyde sin forfriskning og evt selskab fra andre deltagende grupper.


Der var også en del spørgsmål, der kunne løses undervejs og her var alt fra opgaver omkring lokale skraldespande, som Sorring Lokalråd har opsat sammen med Gjern Natur til opgaver omkring den meget markante kildedal, der findes i Sorring Skov.


Tak til lodsejere for at stille adgangsveje og markskel til rådighed, så man kunne komme rundt.


Opgaver og svar

Chokoladevandring i og omkring Gjern

Lørdag 14. januar


Langt de fleste af de godt 130 deltagere nåede den knap 7 km lange rute igennem i tørvejr. Undervejs var der mulighed for at besvare små spørgsmål om natur og historie i området og Gjern Bageri havde disket op med lækker varm chokolade og hjemmebagte boller til deltagerne.


Ruten startede ved Jysk Automobilmuseum, der velvilligt havde lagt p-plads til. Herfra gik deltagerne gennem Anlægget, krydsede en meget vandrig Gjern Å og kom op gennem Hjardalen til Tingbakken, hvorfra der var god udsigt. Videre til Vandhøjen og gennem skovområder til banestien og Teglværksgrunden og retur til startstedet.


Tak fore den store opbakning til arrangementet til alle deltagerne.


©Gjern Natur 2019