Tidligere aktiviteter

Herunder findes et lille referat af indeværende års aktiviteter.


Vælg årstal i menuen til venstre for at se aktiviteter længere tilbageOnsdag 9. juni

Kaffe-kage-vandring i samarbejde med Gjern Kultur- & Idrætscenter og Gjern Naturs 10 års fødselsdag


Med start fra Gjern Kultur- & Idrætscenter begav de godt 50 deltagere sig mod stien til teglværksgrunden. Turen var baseret på en mulighed for en snak med de øvrige deltagere, men der var også mulighed for at nyde naturen undervejs. For de opmærksomme var der lejlighed til at spotte blåvinget pragtvandnymfer da ruten passerede Gjern Å. Videre kom man ad Nørbækvej til det åbne landskab. Her havde Herluf Rahr velvilligt stillet adgang til sin mark til rådighed, så man gennem et plejespor fik adgang ned til Nørbæk. Videre over engarealer og op til banestien, som man fulgte retur til Gjern. Et sving omkring Anlægget blev det også til, inden man sluttede vandringen ved kulturhuset. Her havde Bettina dækket op med kaffe og kagebord ved scenearealet bag huset og i anledningen af Gjern Naturs 10-års jubilæum var der sat fødselsdagslys i kagerne. En hyggelig måde at fejre jubilæet på.
Søndag 6. juni

Pilgrimsvandring i samarbejde med Gjern-Skannerup Menighedsråd


Godt 40 personer deltog i pilgrimsvandringen, der startede med en lille gudstjeneste i Skannerup Kirke, før deltagerne begav sig ud på ruten, der gik ad golfbanestien mod Overholt. Her passerede man bl. a. Randershøj, før man kom til Lille Amerika og Gjern Ådal. Undervejs på turen var der indlagt pauser med ord til fordybelse og oplæg til samtaler to og to og en etape med stille vandring. Desuden var der nadver undervejs. Turen afsluttedes på Gjern Kirkegård og varm kakao og bolle ved Sognehuset.


Vandringsleder var pilgrimspræst Elisabeth Lidell.

Onsdag 26.5 kl 19.00 Høj Stene med Jørgen Glud


Vi var knap 50 mennesker, som mødte op ved Teltpladsen overfor Kongensbro Kro. Efter meget regnvejr var det en fin aften.

Aftenens guide, Jørgen Glud, fortalte hvordan han som lokal billedhugger og stenkunstner blev involveret i Moesgaard Museums projekt for at genskabe en skibssætning ved Gudenåen i Borre Skov. Derefter gik vi alle de ca. 1½ km. ad trækstien langs Gudenåen til pladsen. Undervejs kunne vi nyde udsynet over åen og dens fugle- og planteliv.

Ankommet ved de imponerende høje stene fortsatte Jørgen Glud sin fortælling om arbejdet. Gamle optegninger havde vist, at skibssætningen skulle være der. Den står optegnet i et gammelt Trap Danmark, som et tingsted der forsvandt, da man anlagde trækstien til Silkeborg. Da kilede man de store sten op til stenkister ved grøfter og vandløb, som man skulle passere. Frijsenborg Gods havde plantet skov på arealet, da det var dem, der ejede jorden og som man siger, tiden sletter alle spor. Men en dag var der et par arkæologer, der fandt de gamle optegnelser frem og fik lokaliseret stedet. Man besluttede at foretage nogle prøvegravninger og der fandt man noget spændende, som gjorde at man kunne datere det oprindelige anlæg til år ca. 450 og Moesgaard Museum (med hjælp fra A. P. Møller Fonden) besluttede at retablere stedet. Det vi så, er måske Jyllands første kongegrav, før Gorm den Gamle i Jellinge. Jørgen Glud var med til at rejse de sten, der udgør den store skibssætning. Hans motto er: "En sten kan altid fortælle en historie. En god sten kan fortælle mange” – og vi fik mange historier!
Besøg på Frijsenborg Biogasanlæg

Onsdag 21. april og tirsdag 11. maj ( 28. april aflyst)


Driftsleder David Kirsmeyer viste os rundt på biogasanlægget begge dage. Med stor viden og engagement fortalte han om godsets miljøbevidste satsning på at behandle restprodukter fra egen og andres produktion. Under rundvisningen var der enkelte steder en del larm og desværre svært at høre hvad der blev sagt.

Anlægget opvarmes med egne flis. Møg fra kyllinger og køer og restprodukter fra ærter, kartofler og fisk (tidligere til minkfoder) er vigtige råvarer, som bliver behandlet i de 5 reaktortanke. Ved hjælp af bakterier udvikles gasser under meget velkontrollerede forhold. Med det imponerende tekniske anlæg bliver processerne styret og overvåget til enhver tid. Biogas (naturgas, metangas, CH4) bliver filtreret fra og kan overføres via gasrør eller transporteres bort. Mængden gas svarer til 6000 hustanders energiforbrug. Denne produktion har et negativt CO2-aftryk (bedre end neutralt). Tørstoffet der er tilbage, bliver god gødning til markerne.

Biogasproduktionen er en nøjagtig styret proces, og der er løbende overvejelser og udvikling.
Affaldsindsamling søndag den 11. april.


Der var i år indsamling 10 steder i området, da Svostrup som ny også deltog i år. Trods sne og slud trodsede mange vejret og begav sig ud for at samle affald. Nogle valgte dog at medtage affaldsposerne og udsætte gåturen til senere på ugen, hvor det skulle blive lettere at se affaldet. Vel omkring 75 børn og voksne har deltaget i indsamling og tak til alle for hjælpen. Tak også til sponsorer for bidrag med forfriskning til deltagerne før eller efter turen.


Påskevandring ved Landal, torsdag 1. april


En familievenlig 4 km rute havde lokket mange familier på tur rundt i landskabet ved Landal. De 116 deltagere startede ved feriecentret og gik så omkring Trollhytten og ned i spejdernes skovområde ved kildedalen Troldbjerg, før man kom ned til banestien. Her ventede en forfriskning til alle og en påskehare til de mindste, før turen gik ad den gamle jernbanelinie og ned til Gjern Å. Her kunne deltagerne bl. a. svare på spørgsmål om De 3 bukkebruse og trampe på træbroen, inden man skulle videre mod spørgsmål om flagspætter, insekter, bakker og dale.

Der var mange naturoplevelser undervejs, bl. a. store flokke af gæs, mange padder og nogle sommerfugle, der allerede havde fundet vej ud i solens stråler.

Rugbrødsmotoren skulle slås til for at komme op ad den sidste stigning mod udgangspunktet.
Chokoladevandring 2 i samarbejde med Truust Kro

Lørdag 13. og søndag 14. marts.


Med udgangspunkt fra Lanstigvej 21 gik ruten denne gang over mark til en skov langs Viborgvej inden de omkring 160 deltagere tidsmæssigt forskudt ankom til Truust, hvor Rikkes varme chokolade og nybagte boller ventede ved Truust Kro. Trods noget ustabilt vejr fortsatte deltagerne mod rensningsanlægget, hvor et af dagens spørgsmål bl. a. omhandlede rensningsanlæggets kapacitet. Videre over marker mod campingpladsen og ned til Gudenåen nedenfor Pramdragerparken og Teglgårdsparken. Denne side af Gudenåen var ukendt for de fleste deltagere, men blev beundret meget.

Nu ventede endnu en ukendt strækning, der havde givet arrangørerne en ingeniørmæssig opgave. Ruten passerede en lille sø, og brobygger var Kaj Møller, der havde lavet den fineste bro til deltagerne i turens anledning. Efter ca 75 km vandring var deltagerne tilbage ved udgangspunktet.


Chokoladevandring i samarbejde med Truust Kro

Lørdag 27. og søndag 28. februar


Med tidsmæssig forskudt start ved Esbengårde gik de 170 deltagere på de to vandringer en rute gennem en meget afvekslende privat skov og over åbne arealer inden man nåede frem til Truust Kro. hvor Rikke havde den varme chokolade og de nybagte boller klar til deltagerne. En af grupperne meldte om et syn af 3 overflyvende traner på denne del af ruten.

Herefter fortsatte ruten mod Gudenåen, hvor der var mulighed for at nyde synet af bl. a. svaner, skalleslugere og gråænder. Så ventede en lidt mere udfordrende del af ruten, for her var fra starten ingen sti, men afmærkningen gjorde det let for deltagerne at finde frem. På den sidste del af strækningen var der mulighed for at nyde udsigten bagud over Gudenådalen - sikkert et kærkomment hvil for nogle på den ret stejle bakke, der skulle forceres inden man var retur ved udgangspunktet og havde tilbagelagt de ca, 7 km og løst de forskellige opgaver undervejs.Chokokaldevandring i samarbejde med Svostrup Kro, lørdag 30. og søndag 31. januar


Med 95 tilmeldte deltagere til lørdagens vandring, besluttede vi i Gjern Natur sammen med Svostrup Kro hurtigt at gentage vandringen søndag, hvor også 95 deltagere var på tur. Desværre måtte vi alligevel sige "udsolgt" til omkring 50 mere, der også gerne ville have været afsted.


Både lørdag og søndag blev deltagerne sendt afsted i små grupper på op til 4 personer - fra egne bobler - med 10 minutters mellemrum. Ruten var ca 7 km lang og afmærket på dagen. Deltagerne kom både over offentlige arealer som over private arealer, hvortil der normalt ikke er adgang. Den første del af ruten gik op på højsletten over Gudenådalen og man kunne fornemme Gudenåens meget tidlige bredde og størrelse. Undervejs kunne man løse små opgaver og sidst på turen få svarene på spørgsmålene. Godt halvvejs på ruten gik turen forbi Svostrup Kro, hvor der ventede deltagerne varm chokolade og bolle, inden den sidste del af strækningen gik ad Trækstien langs Gudenåen og Sminge Sø.


En af deltagernes oplevelse af turen kan hører på P4's indslag, fra minut 42 til minut 46.


Tak til lodsejere for at stille arealer og ekstra parkeringsplads til rådighed.
Chokoladevandring i samarbejde med Svostrup Kro,

lørdag den 16., januar


I fint vintervejr deltog mere end 50 personer i en ca 4 km lang vandretur langs Gudenåen og gennem private naturområder. Deltagerne startede tidsmæssigt forskudt og i grupper med egne familiemedlemmer, så man sammen men hver for sig, fik den samme naturoplevelse. Først gik man ad Trækstien hen til Svostrup Kro, hvor der var sørget for varm chokolade til at tage med sig på den videre tur langs åen. Herefter en strækning på vej, inden man gennem sommerhusområder kom til et privat skovområde med åbne vidder og en gemt sø. Undervejs var der opsat små opgaver for både store og små og ved skovsøen gik opgaven ud på at nyde indholdet af den tidligere udlevere opgavepose - selvfølgelig chokolade. Videre ad skovvej og stier til fugletårnet og Sminge sø, hvor både sangsvaner og knopsvanere opholdt sig. Desuden kunne opserveres en flok hvinænder. ©Gjern Natur 2019