Herunder findes et lille referat af indeværende års aktiviteter.


Vælg årstal herunder for at se aktiviteter længere tilbage


2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019

 

2020     2021     2022     2023


Tur til Stenholt Krat


Mandag 6. maj


Godt 50 deltagere hørte først  ejeren af Østre Stenholt, Jens Michael Frank, fortælle om hedegårdens opståen og lange historie. Jens Michael er 7. generation på ejendommen, der blev etableret med 355 tdr. l. tilbage i 1700-tallet. gården ligger på den jyske højderyg, så al landskab vest herfor er flade, sandede og træløse arealer. Der hørte fra starten et egekrat til ejendommen, og dele af dette egekrat stammer måske helt tilbage til den første urskovsbevoksning i landet efter sidste istid.


Deltagerne vandrede en rigtig god tur rundt i dette egekrat og hørte her historien om, hvorledes skovdriften havde udviklet sig over tid. Krattet indgik som en del af indkomstgrundlaget for ejendommen helt fra starten, og der var bl. a. produceret slagler til plejler. Disse blev afsat i Ringkøbing, hvor der var stor mangel på træ. Der havde også været hentet brænde og tømmer i egekrattet. For hver gang krattet blev skåret tilbage, blev de gamle rødder stående med stubbe, der kunne skyde igen, så krattet hele tiden fornyede sig selv.
Arbejdsdag i Egedalsmosen


Lørdag 4. maj


Ved gode folks hjælp og til duften af den friske porse lykkedes det igen i år at få ryddet en god del af den uønskede vækst i mosen, så der igen bliver plads til de flotte blomster og planter. Gjern Natur bød på forplejning til de fremmøde. Tak for hjælpen


Affaldsindsamling


Søndag 21. april


I det fine solskinsvejr blev der samlet affald ind overalt i foreningens område. Mange tak til alle deltagerne og til samarbejdspartnere i form af lokalråd og borgerforeninger. Der skal også lyde en stor tak til sponsorer, der sørgede for forfriskninger til deltagerne på dagen. Silkeborg Kommune sørger for afhentning af al affaldet, hvilket Gjern Natur takker for.


Der blev samlet ind flg steder:


Horn:


Her var 10 personer samlet i Horn og vi fik samlet  en hel det sammen. Værst var det på Tvilum Kirkevej fra Fårvang og til Horn – Der var rigtig mange øldåser, vinflasker og efterladenskaber fra de biler som i forbindelse med snestormen var kørt i grøften og fast på strækningen. Og også ved gylletanken på Sølvstensvej flød det med dåser og andet affald – desværre ser det ud til, at nogen holder der med jævne mellemrum og “tømmer” bilen!

 

Alt i alt havde vi en fin dag i højt forårsvejr – og vi gør det igen næste år


Voel:


Her deltog ca 20 børn og voksne, som gik rundt i og omkring Voel. Der blev samlet en del og det allervigtigste er, at flere og flere løbende samler skrald ind. At have en lille pose i inderlommen, når man er på gåtur, er et godt tip.

Det største fund var en hel sæk fyldt med gamle fryservarer og den var tung. Det mindste fund var snusposer - øv at de smides rundt om - for de er faktisk mega usunde - også for snusende hunde

Fårvang:


Her samlede 7 personer ind efter at have nydt en dejlig morgenkaffe hos Ruth Rasmussen. Deltagerne sluttede turen med en øl/vand sponsoreret af  BrugsenGrauballe:


Her ses resultatet af dagens fund i Grauballe

Sorring:


Skraldedagen i Sorring gik fantastisk hvor 48 tilmeldte dukkede op, vi var dog positiv overrasket over så lidt skrald vi fandt denne gang, det må tyde på at folk er blevet bedre til at smide skrald i skraldespandene.

Brugsen sponsorede rundstykker, lokalrådet suppe og forsamlingshuset lagde lokaler til.

Der var præmie for det ældste stykke skrald, som var en pose vingummi fra 2003 fundet af Jacob og Karina Graves.


Sorring meldes hermed ren - så længe det varer
Børnehaven Naturli'vis Troldbjerg:


52 børn samlede affald ind og de var meget flittige. 3 store sække fyldt med affald blev det til og det blev naturligvis belønnet med flødeboller til børnene.

Tak for hjælpen

Gjern:

I samarbejde med Gjern Borgerforening. Her deltog godt 40 børn og voksne og fik samlet lige så mange sække affald. Det mest bemærkelsesværdige stykke affald var en nedfalden drone med udtjent batteri opg et gavekort på 2 græskar - mon ikke sæsonen er overstået for i år?

Livestreaming om aldring.


Tirsdag den 12.03.


Professor i aldring Tinna V. Stevnsner fra Aarhus Universitet og professor i epidemiologi og biostatistik Kaare Christensen fra Syddansk Universitet fortalte om, hvorfor og hvordan vores celler og vores kroppe ældes. Gener spiller i stor rolle i hvor gamle vi bliver, men miljø og livsstil er også væsentlige faktorer. Forskerne bruger viden om gener fra forskellige alderssygdomme til at klarlægge genernes betydning og et stort tvillingeregister til at få viden om betydningen af miljø og livsstil. Når man ser på vores celler er der forskellige teorier om hvordan aldringen sker, men alle mener, det sker på grund af skader eller ændringer på vores DNA. Nogle ændringer/skader reparerer sig selv. Vi kan selv forsøge at bevarede sunde celler ved at motionere, indtage sund kost, få god søvn og være socialt aktive.

Chokoladevandring ved Grauballe


Lørdag 16. marts


I strid blæst begav godt 60 deltagere sig ud i området omkring Grauballe. Deltagerne kom bl, a, gennem et privat skovområde, langs Gudenåen - for en gangs skyld var trækstien ikke oversvømmet. Videre gik det op ad istidsterrasserne mod Grauballe og ad bagvejen var der mulighed for at se lidt nærmere på Grauballegårds fine hovedbygning og gårdsplads, inden man kom til Grauballelund. Her havde Gitte sørget for hjemmelavet chokolade og hjemmebagte boller. Hårdt tiltrængt efter turen op fra Gudenåen i stiv modvind.

Ruten tilbage til bilerne gik langs et nybygget kvarter af byen før man ad Dalsgårdevej var tilbage.

Tak til Kens & Hanne for parkeringsmulighed og brug af arealer til ruten.


Tur til Sillerup Væld


Fredag 8. marts


30 interesserede og spørgelystne deltagere mødte op fredag eftermiddag for at høre historien om Sillerup Væld. Bente Sørensen fra Silkeborg Kommune fortalte den fantastiske historie om hvordan et tidligere dambrug er blevet forvandlet til et skønt naturområde. Her har vi Store Væld og Lille Væld, hvor der strømmer henholdsvis 50 og 5 liter pr.sekund igennem. Begge væld er blevet gendannet og løber nu ud i Lillebæk, der løber videre til Skærbæk og til Salten Å. Der er også etableret 5 kunstige søer. Det bliver spændende at følge med i, hvordan området udvikler sig. Der er allerede mange forskellige planter, fugle og insekter i området. Vi så blandt andet vandstjerne, smalbladet milturt og tanglopper. Der er også vandstær, bjergvipstjært og isfugl derude. Vi så spor og afføring fra kronhjort, så de kommer der også, og Bente håber, at de kan holde træer og buske nede. Vi takker Bente for en meget spændende og interessant tur.


Livestreamimg den 27.02


Jagten på den perfekte vejrudsigt.


Eigil Kaas, professor i vejr- og klimafysik ved Niels Bohrs Instituttet, fortalte om de modeller, der ligger bagved, når meteorologer laver en vejrudsigt. Det er meget kompliceret, ifølge Eigil ”er det mere avanceret end at flyve til månen”. Der er forsket i vejrmodeller i over 100 år og i mange forskellige discipliner. I starten med de første computere, var modellerne meget simple, men efterhånden kræver det en supercomputer. Jordkloden er opdelt i 6,3 mia. gitterpunkter, der er 137 lag opad i atmosfæren og 9 forskellige variabler, det skal alt sammen behandles i vejrmodellerne. Der er usikkerhed i modellerne, men de er blevet meget bedre i de senere år. Jesper Eriksen, meteorolog ved DMI, fortalte om den praktiske brug af vejrmodellerne, som er et meget vigtig redskab i meteorologens arbejde.Emmas Everest


Mandag 26. februar


Omkring 85 deltog, da Gjern Natur sammen med Gjern Aftenskole havde arrangeret foredrag med Emma Østergård, der som Danmarks yngste kvindelige bjergbestiger, havde besteget verdens højeste bjerg, Mount Everest på 8.848 meter den 23.05.23.


Emma tog os med på en passioneret fortælling om hendes ekspeditioner til nogle af verdens højeste bjerge, om hvordan hun fandt  modet til at rette ryggen og skabe mulighederne for sig selv og sine enormt store mål? Om hvordan hun gik fra en drøm, til at tage et meget udansk karriereskifte og i stedet sætte rammerne for girlpowerprojektet Emma's Everest.


Vi var gennem billeder og videoer med i det kolde telt, når tårerne trillede; på den stejle bjergside, hvor kulden bed; i de kritiske momenter, da iltflasken ikke virkede og vi var med ved sejrsmomentet og euforien på toppen af verdens højeste bjerg.Generalforsamling onsdag 14. februar


Der blev afholdt generalforsamling med ca 75 deltagere.


Formandsberetning og regnskab godtkendt, genvalg af Bente Kjær Jensen og Gunner Skov Jensen til bestyrelsen. Genvalg af Pia Valbak og Kaj Møller som suppleanter til bestyrelsen.


Læs formandens beretning her.


Efter generalforsamlingen holdt Jørgen Terp Laursen foredrag om den røde glente. Det er en sjælden fugl, der dog bliver mere og mere almindelig her i landet, den har en ret begrænset udbredelse, da den kun findes i Europa. Af samme grund er det nødvendigt at beskytte den. For at opretholde bestanden, skal et glentepar have mindst 1.2 unger/år.

I Sydeuropa den lidt mindre blå glente, mens den sorte glente er den mest talrige og findes overalt.

Glenten er en ådselæder og lever af skrald, dens favoritføde er rotter.

Jørgen Terp Laursen kom også ind på andre rovfugle og nævnte vandrefalken, der er den mest ramte rovfugl af fugleinfluenza. Den kan blive 4.5 år og lever med samme mage hele livet. I Lille Vildmose lever 2 par af kongeørn og sidst i juli og primo august kan man her være heldig at se ungerne på vingerne.Chokoladevandring i og omkring Voel


Lørdag 10. februar


Efter en nat med en hel del sne, begav de omkring 110 deltagere sig ud i landskabet omkring Voel. Turen gik ad markveje mod Skellerup og via Skellerupspang retur mod Voel, hvor ruten slog et sving omkring Voel Skov og villakvarterer, inden man kom til den længe ventede chokoladeservering i Det gamle Bibliotek i Voel. Her var der mulighed for at få en lille rast samtidig med indtagelse af hjemmelavet chokolade og nybagte boller.

Turen var på omkring 7 km, så det sidste stykke gik ad forskellige stier forbi boldbaner og langs villakvarterer retur til bilerne, der var parkeret hos Hans Jørgen Ploustrup, der velvilligt havde lagt areal til parkering.

Hans Jørgen havde også sørget for rydning af rute, mange tak for det.


Arrangementet var lavet i samarbejde med Voel-Sminge Lokalråd.


Undervejs havde deltagerne mulighed for at besvare forskellige spørgsmål og til sidst kom man til et skilt med alle svarene.


Se spørgsmål og svar herChokoladevandring i og omkring Sorring


Lørdag 13.januar


Efter nogle dage med rigelige mængder af sne og frost blev det en udfordring af finde en rute, der kunne gennemføres uden for stor risiko for glatte veje, så i sidste øjeblik måtte den oprindeligt planlagte rute ændres, så de 75 deltagere i dagens vandring kom rundt i og omkring Sorring.


En zig-zag-tur for at finde ryddede fortove førte deltagerne fra Sorringhusk mod Hjejlevej og ad stier til varm chokolade og friskbagte boller hos Gitte på Skolebakken. Det gav fornyet energi til endnu en strækning, så man kom forbi det nybyggede kvarter Kilden og Dalen inden man gik ad Dybdalsvej og videre mod Dallerup Kirke og retur til Sorringhus.

Her stod Sorringhus' venner klar med varme og kaffe - tak for det.


Undervejs var der som sædvanligt opsat en række spørgsmål, der kunne besvares og give lidt samtale på turen.


Svarene på spørgsmålene finder du her©Gjern Natur 2019