Arrangementer afholdt i 2012

Alle taler om vejret - Tove gør noget ved det, 1.11 2012


Gjern Natur har haft besøg af meteorolog Tove Balling Vestergård, der på meget inspirerende vis indførte de omkring 30-35 tilhørere i vejrgudernes mysterier. Tove, der til dagligt arbejder på DMI flyvestation Karup, redegjorde for DMI's opgaver og fortalte bl. a. også om de mange forskellige grupper, der efterspørger vejrudsigter hos DMI. Ikke bare lokale brugere ønsker at vide noget om vejret frem i tiden, men opgaver som vejrudsigten i Afghanistan og Aden-bugten blev også efterspurgt af bl. a. danske udstationerede enheder eller skibe på piratjagt.


Tove gennemgik processen med at fremstille en vejrudsigt, de mange forudsætninger, modeller og forudgående opgaver og registreringer, hvordan det hele blev stykket sammen i en supercomputer.  Var det så pålideligt, det der blev resultatet af beregningerne? Hvilke fejlkilder kunne være involveret. Hvor lille et udsving i grundregistreringerne skulle der til, for at give et stort udslag i den endelige vejrudsigt.


Et par dagligdags situationer var grundlaget for præsentationen af, hvorledes vi oplever vejret: som eksempel nævnte Tove bygevejr, hvor det kan regne i Gjern, mens solen skinner i Nårup eller omvendt. Når vi kigger på "byvejr" på DMI's hjemmeside, er vi nok tilbøjelige til at tro, at præcis således forudsiger meteorologerne vejret netop her, hvor vi befinder os, men her kommer forskellen mellem en modelberegning og en vejrprognose frem.

Tove kom også ind på vejrsituationer, der gør det muligt at flyve svævefly, hvilket Tove selv har praktiseret. Nu er hendes funktion i denne sportsgren mere rådgiverens, da hendes mand Thomas Vestergård er en ivrig og succesfuld udøver af svæveflyvning.


Nu har deltagerne i aftenens arrangement en bredere forståelse for forskellige vejrsituationer og nok også for meteorologernes arbejde.Tur til Vorup Enge 15.9 2012


Lørdag eftermiddag tog Gjern Natur nord på til Vorup Enge ved Randers. Vi mødtes ved Randers Regnskov. Iført gummistøvler og regntøj gik vi sammen med naturguiden John, ud i vådområdet, som er etableret i 2003. Vi hørte om Danmarks hurtigst voksende plante, som er humlen, og så en genbank for æbler, pærer og kvæder. Der var et helt specielt æbletræ, som var fremavlet af A. M. Christensen fra Virklund i 1932. Han ville kalde sin dejlige æbler op efter Karen Blixen, men sådan en ny æblesort skulle godkendes. Da det imidlertid ikke lykkedes, blev A. M. Christensen så utilfreds, at han fældede alle træerne. Dermed var dette gode æble gået tabt. Ved en oprydning på Landbohøjskolen fandt man frem til oplysninger om Karen Blixen-æblet. Midtjyllands Avis lavede en efterlysning, og det lykkedes at finde nogle eksemplarer i bunden af en lille fjord på Norges vestkyst. Nu står der 2 eksemplarer ved Randers Regnskov.


Vi gik rundt i området og hørte om de forskellige dyr, der bliver brugt til naturpleje af arealerne. I de vådeste områder græsser vandbøflerne, og hvor der er lidt mere tørt, holder marskfårene til. Der græsser også kvæg af bl.a. gammel Jysk race, forskellige slags får og bisonokser. Mange af dyrene er lånt hos forskellige ejere. Så de skal passes godt og bliver talt op dagligt. For at tælle fårene benytter man sig af en tidsbesparende metode, som består i at ringe med en ”Hjem-is-klokke”. Så kommer fårene løbende og får serveret en portion havre, nu er de samlet og er nemme at tælle.


Se billeder fra turen


Se mere om Vorup EngeSejltur på Tange Sø 24.8 2012

Fredag aften nød Gjern Naturs medlemmer igen godt af gæstfriheden hos Ans Sejlklub, idet sejlklubben også i år stillede deres skippere og både til rådighed for en sejltur på søen. 30 medlemmer havde en fin aften, hvor formanden for sejlklubben, Per Andersen bød velkommen og orienterede om klubben og det praktiske, inden man fordelte sig i 9 både. Så gik turen ud på søen i roligt tempo, så der var lejlighed til at opleve naturen i og ved søen. Undervejs stillede de mange skippere deres viden om søen og lokaliteterne til rådighed. Et par enkelte dryp i starten af turen generede ikke deltagerne, der var ingen vind, så søen var næsten blikstille og solen kom senere frem. Man sejlede til Lagunen, hvor der var mulighed for en tur i land, for de, der havde lyst og derfra gik det så langs Tange-dæmningen ind i kanalen til Tangeværket, mod Tange og mens solen gik ned, sejlede man tilbage til Ans, hvor den medbragte kaffe blev nydt i sejlklubbens lokaler, mens snakken gik lystigt.


Gjern Natur takker for gæstfriheden


Se billeder fra turen


Indvielse af sø-sti i Ellerup 27.6 2012


Gjern Natur indviede i aftes, 27.6 endnu en sti, denne gang i Ellerup hos Kirsten & Peter Holm Petersern på Mølhaugevej 16.

Her har Kirsten & Peter Holm Petersen i 2011 i samarbejde med Silkeborg Kommune etableret en lille sø som led i Projekt Smerling, der har til formål at give bedre forhold for netop denne type fisk i den øvre del af Ellerup Bæk.

Åge Ebbesen fra Silkeborg Kommune fortale meget levende om hele forløbet med genslyngning af en del af bækken og etableringen af søen, om de sjældne smerling, der kun findes i Gjern Å-systemet og hvad nytte det hele skulle være til.

Noget af dette kan man fremover læse om på det lille info-skilt, der er opsat ved starten af stien.

Stien, der er markeret med lyseblåt, ligger på privat ejendom, men er fremover tilgængelig for alle, og Kirsten & Peter Holm Petersen håber, at den vil blive brugt, så ikke bare de selv, men også andre kan få glæde af deres lille naturperle. Man kan endog medbringe sin frokost eller aftenkaffe og nyde den ved det opsatte bord/bænkesæt. Nu har i hvert fald omkring 50-60 deltagere fået et lille indtryk af stedet.

Stien er ca 500m lang og går langs Ellerup Bæk ind til søen, rundt om denne og retur til vejen på modsate side af bækken.


Teksten på stiens info-tavle finder du her.
Indvielse af info-sti ved Troldbjerg 31.5 2012Der blev i bogstaveligste forstand trængsel i kildedalen Troldbjerg, da Gjern Natur fejrede sin 1 års fødselsdag med indvielse af informationsstien ved Troldbjerg.

Lidt over 90 deltagere var mødt op til arrangementet, hvor foreningens formand, Kis Østergaard takkede KFUM Spejderne, Silkeborg for deres initiativ med at stille en del af deres naturareal til rådighed for et stiforløb. Kaj Jørgensen, KFUM, klippede snoren til stien og efter ornitolog Peter Hjeds' orientering om fuglelivet og plantelivet i området, myldrede gæsterne ned ad stien og så de nyopsatte tavler, kildedalen, engen og hørte mere om fuglelivet.

Efterfølgende nød deltagerne en lille forfriskning i og ved spejdernes store bålhytte.Se mere om TroldbjergGøgeurt og andre planter,

tur med Jan Kjærgård, 15.5 2012


Med en start i en kraftig regnbyge begav omkring 60 deltagere sig rundt i engarealer og skovområder hos Lisbeth Pedersen på Sminge Møllevej. Jan Kjærgård berettede livligt om de mange forskellige planter, betingelserne for deres vækst, deres anvendelsesmuligheder. Dette blev af og til også krydret med smagsprøver, hvor deltagerne fik gode idéer til, hvad der egnede sig til salatskålen.

Turen gik rundt til både den fugtige og den tørre del af engarealerne og undervejs så man bl. a. på de fredede majgøgeurter, engnellikerod, læbeløs, engkarse, vandkarse og storkenæb. Desuden kunne man se og røre padderokker, star, violer, engkabelejer, dunhamre, mjødurt, stenbræk, 3 forskellige slags mælkebøtter, kærtidsler, ærenpris, baldrian og syre samt adskillige flere arter.

Det lykkedes også at se flere butsnudede frøer.

Turen gik videre gennem en gammel blandingsskov med mange forskellige træarter, der understøttede hinanden og gav et varieret fugleliv. Ved slutningen af turen dukkede et par rådyr op, mens deltagerne kunne nyde den fine udsigt, alt imens solen kiggede frem blandt skyerne.

Affaldsindsamling 15.4 2012


Vejret var som bestilt til affaldsindsamlingen i tidligere Gjern Kommune. Rigtig mange benyttede sig af den fine forårsdag til at få lidt motion og til at rydde op i naturen. Der var indsamling i Sorring, Truust, Skorup, Horn, Fårvang og Gjern og opbakning fra både Sorring og Fårvang Lokalråd.

Der blev samlet papir og pap, dåser og flasker, bildæk og fjernsyn, tøj og metalaffald. Flere steder i skovkanter eller langs banestien var der ”samlinger” af snapseflasker eller matiniflasker, så måske har nogen haft en god fest på stedet? På en vej blev der funder et par halvfyldte pakker viagra – relativt tæt ved bordellet, virkningen indtræder åbenbart hurtigt!!

I Sorring var detmest spektakulære nok fundet af nøglerne til Brugsen, smidt efter et tyveri, men nu fundet igen.Et sted blev fundet en hel pose med tøj og et andet sted en hel pakke isolering, så der var nok at kaste sig over for indsamlerne.

Et par steder på Nårupvej blev indsamlet resterne fra vinterens glatføreuheld.


Indsamlerne blev på forskellig vis beværtet med forfriskninger, enter før eller efter arbejdet, velvilligt sponseret af lokale handlende og pengeinstitut.

Det største indsamlingssted blev Gjern, hvor Gjern Borgerforenings deltagelse med grill og pølser og popcorn havde lokket især mange børnefamilier til. Aldersfordelingen blandt indsamlerne var fra små børn til deltagere i aldersgruppen +80.

Gjern Natur er meget glade for, at så mange ville bruge nogle timer i naturens tjeneste, både medlemmer af Gjern Natur og også mange, der uden af være medlemmer, gerne ville støtte det gode formål at få ryddet op. Samtidig takker vi sponsorer for de forskellige forfriskninger i løbet af dagen.


Resultatet af dagens arbejde var i alt omkring 100 deltagere og lige så mange sække affald.Generalforsamling 23.2 2012


 


Omkring 50 deltog i generalforsamling.


Læs formandens beretning


Efterfølgende foredrag om natur og naturgenopretning på Galapagos ved Margaret SkovsenBesøg på Grønagergård Savværk 24.1 2012


 

Et rekordstort rykind hos Grønagergård Savværk var i går resultatet, da Gjern Natur havde inviteret til virksomhedsbesøg her. Mere end 80 deltog i den meget spændende rundvisning, hvor indehaver Jan Kristensen viste rundt i hele savværket og fortalte om historien og produktionen.


Her er træ overalt, råtræ som rødgran og douglas i metervis, lærkestokke i lidt mindre længder; træ fra store dele af Danmark, men også fra f. eks Ungarn. Noget skulle bruges til legepladser, andet til paller. Jan Kristensen sammenlignede sit savværk med et slagteri – her var der både ”mørbraden”, der kunne indbringe den gode pris, men også ”flæsket”, der skulle afsættes. Omsætning af begge dele er forudsætningen for en virksom, der stadig overlever. I dag er der omkring 5 dominerende savværker og her er det kunsten at skille sig ud med en produktion, hvor man som Grønagergård Savværk kan lidt andet end de andre. Her bliver f. eks. ikke arbejdet med imprægnering, men med træet, som naturen har skabt det. Træet opkøbes bl. a. fra staten, HedeDanmark og større godser, men der saves også op for private.


Deltagerne fulgte træstammernes vej gennem afbarkning, sortering, opskæring, uddeling til forskellige formål efter kvalitet og tykkelse, tørring og til afsætningen. Selv om der er omkring 40 ansatte i virksomheden, foregår en stor del af opskæringen automatisk, og det var imponerende at se, hvorledes træet med forskellige transportbånd kommer gennem processen. Deltagerne så også, hvorledes fremstillingen af nogle af de mange palletyper, foregik. Grønagergård Savværk producerer omkring 100 forskellige typer paller, lige tilpasset den enkelte aftagers behov. Det være sig alt fra paller til juletræer eller paller til plastrør.


Jan Kristensen fortalte også om arbejdsstyrken, hvoraf en del kommer fra Polen. Mange har været med i adskillige år, selv om det nok for de fleste udlændinges vedkommende først var meningen, at det kun skulle have været for en kortere periode.


Se mere om Grønagergård Savværk

©Gjern Natur 2019