2. og 3. november 2022

Besøg på Horn Cider


Der var så stor søgning til arrangementet hos Horn Cider, at det blev nødvendigt at lave 2 aftner. Begge gange fortalte Kristoffer Vangsø meget engageret om sin passion for at fremstille cider og om, hvorledes processen havde udviklet sig fra den spæde start hjemme i forældrenes lade. Fra at lave en most, der - ifølge familiens udsagn - virkelig ikke smagte særlig godt til nu at producere mange forskellige slags cider, der afsættes til finere restauranter over hele landet. Kristoffer demonstrerede hele fremstillingsprocessen fra most til cider og desertvin og efterfølgende fik deltagerne lejlighed til at smage nogle af de forskellige typer. Der blev også serveret en tapasanretning til smagningen.


Mange tak til familien Vangsø for et spændende arrangement.Vores urolige klode

Livestreaming den 1. november 2022


Bo Holm Jørgensen, som er geofysikerved Aarhus Universitet, fortalte om vores urolige klode. Der er mange processer, vi mennesker kan styre, men jordskælv og tsunamier har vi ikke magt over. Vi kan observere disse processer og forsøge at advare, inden de opstår. Ved hjælp at GPS-målinger og radarsatellit-målinger sammen med klassiske geologiske undersøgelser er forskerne blevet bedre til at forudsige risikoen for jordskælv.


Ved jordskælv kommer der først en trykbølge og derefter vrikkebølger. Disse bølgers karakteristika kan bruges til at fortælle om undergrunden. F.eks. kommer bølgerne tidligt i Sverige, som ligger på en tyk tektonisk plade, hvorimod bølgerne ankommer senere i Danmark og Norge, som ligger på tyndere tektoniske plader.

Arbejdsdag 2 i Egedalsmosen

Lørdag 21. oktober


Endnu engang blev der ryddet for uønsket vækst i Egedalsmosen, både formiddag og eftermiddag var der mødt friske medlemmer frem, der havde lyst til at gøre en indsats for naturen. Der blev ryddet et godt stykke samtidig med, at snakken gik og man havde nogle hyggelige timer sammen. og kunne samtidig nyde de flotte efterårsfarver. Spørgelysten var stor omkring naturen i mosen.  Gjern Natur  bød traditionen tro på en forfriskning og lidt spiseligt, som tak for hjælpen.


Mange tak for indsatsen til alle de fremmødte deltagere.Naturdage for Gjern Skole


I uge 41 afholdt Gjern Skole temadage med bl. a. fokus på naturen og i den forbindelse var skolens elever i 4 omgange på besøg ved Naturcenter Troldbjerg. Her tilbragte de nogle timer med at høre om det istidslandskab, Gjern-området er en del af. Eleverne fik lov at lege med deres egen "isbræ" og se, hvorledes bræen kunne flytte materiale foran sig og flytte sten rundt fra landsdele til landsdele. Et forsøg med vand og forskellige jordtyper viste eleverne, hvorledes vand har en evne til at sortere materiale og være de lette materialer længere væk end de tungere materialer.

Efterfølgende skulle eleverne så se på landskabet i praksis og sammen med Margaret gik de ned i kildedalen og rundt i området Troldbjerg for at iagttage de resultater, som de tidligere var nået frem til med deres små forsøg.

 

Bustur lørdag 1. oktober


Med start fra Gjern kærte en busfuld naturinteresserede deltagere rundt i Gjern Naturs område - tidligere Gjern Kommune for at få inspiration til nye oplevelser i naturen. Margaret var guide på turen og man kom bl. a. til en flot udsigt over Nørbækdalen fra Tvilumvej, til

skovsøen i Fårvang og via Bolsengvej og Domdalsvej mod det flade istidsplateau ved Ellerup. Herefter over Ellerup Bæk og Dalby Bæk mod smeltevandslandskabet ved Holmstol og op til vandskellet ved Store Lyngdal. Her findes i skoven en blotning af et landskab skabt for mere end 5 mio år siden - måske hele 23 mio år tilbage i tiden. Via Sorring med sine leraflejringer gik turen til Dybdalsstien, hvor deltagerne fik lejlighed til at trave en tur på stien op til Høngevej, gik det mod Overholt Plantage og til området ved kildedalen Troldbjerg. Her nød man sin udlejerede frokost, inden der var mulighed for at se selve kildedalen samt den af Gjern Natur opsatte trold Rumle. Et besøg ved Sminge sø og Gudenåen ved Tvilum kirke blev det også til, inden man igen var tilbage i Gjern.


Livestreaming den 27. september Jorden og Livet.


Geolog MinikRosing, professor ved Københavns Universitet, fortalte rigtiginteressant om, hvordan jorden og livet har spejlet og påvirkethinanden gennem tiden. Menneskene har altid forsøgt at forståverden omkring dem og brugt deres fremfundne viden. F.eks. har detværet vigtigt at få styr på tiden, så man kunne så og høste pådet rigtige tidspunkt og stjernerne er blevet brugt til navigation.

Den organisme, som påvirker jordenallermest, er menneskene. Vores påvirkning er ved at ændre jordenfatalt med udledningen af drivhusgasser, så temperaturen stiger ogklimaet bliver mere ekstremt. Ifølge Minik Rosing kan vores viden ombiologi og geologi i samspil løse mange af de problemer, som vi hartilført jorden.Svampetur med Peter Lange

den 25.september 2022


Små og store mødte op med kurve og svampeknive i Kommuneplantagen til svampetur med Peter Lange. Efter en kort introduktion gik vi ud i området og kiggede efter svampe. Der kom mange forskellige svampe i kurvene, hvide, gule, røde, brune og lilla. Vi samledes omkring Peters bord med svampe til en gennemgang af de forskellige typer svampe. De letteste at genkende er rørhattene, og der findes ikke giftige rørhatte i Midtjylland, så det er et godt sted at starte.Champignon er kun for professionelle, de kan forveksles med den giftige hvide fluesvamp. Alle svampene i kurvene blev tjekket, så der ikke var nogle, som kom hjem med giftige svampe.17. september Arbejdsdag i Egedalsmosen


Så blev det igen tid til at rydde uønsket vækst i Egedalsmosen og i det fineste efterårsvejr deltog medlemmer som ikke-medlemmer i arbejdet. Der blev ryddet for birk, pil, fyr og især tørst. Sidstnævnte er en plante, som man i middelalderen brugte til produktionen af krudt og som afføringsmiddel.


Det nytterat få ryddet, så mosen ikke gror til og det giver bedre vækstbetingelser for de ønskede planter som tuekæruld, der har bredt sig en del gennem de senere år, ligesom soldug har gjort det. Også rosmarinlyng er blevet mere udbredt og tranebær findes nu en del steder.


Mange tak til alle, der gav en hånd - og en saks - med.3. september Byfest i Voel


Gjern Natur var repræsenteret på den årlige byfest i Voel og fik en snak om natur med nogle af deltagerne på dagen. Der blev afviklet en quiz for børn, hvor mange børn besvarede spørgsmål om spiselige svampe, om plantenavne og om grævling samt andre naturmæssige emner.


Emma vandt præmien for 10 rigtige svar og har her fået overrakt sin præmie.


Stort til lykke til Emma


Adopter en skraldespand, Sorring

August


Så blev der opsat 7 skraldespande forskellige steder i Sorring. Spandene har fået navn efter fremtrædende personer i byen og er et samarbejde mellem Sorring Lokalråd og Gjern Natur.


Skraldespandene findes rundt i Sorring og har hver især fået et lille hip med på vejen af deres navngivere:


Finn på Jordbærvej

Jørgen ved Børnehaven

Ib på Bredsig

Bjarke på Industien

Karl på Sanddalen

Gitte på Syvhøje

Ivan ved Vandhullet


Sejltur på Tange Sø den 19. august 2022


Vi sejlede ud fra Ans Søbred i et fantastisk vejr, solen skinnede og søen var spejlblank.

I år var der en tømmerflåde blandt bådene. 4 friske folk tog med den ud på søen.

Vi sejlede til lagunen, hvor der var kommet nye bådebroer, videre til Tangeværket og til Tange By.

Undervejs hørte vi historier om søen og oplevelser på den.


Efterhånden vendte alle tilbage til søbredden efter endnu en skøn aften påTange Sø. Tømmerflåden måtte vi vente lidt på, den kunne ikke sejle så hurtigt.


Vi siger tak til skipperne og pågensyn næste år.Familiedag på Fåremarked i Fårvang

Lørdag den 13. august


Igen i år var Gjern Natur at finde på pladsen til afvikling af familiedagen på årets Fåremarked i Fårvang. Det blev en meget varm dag med en god snak med mange fra området.

En børnequiz tiltrak omkring 35 deltagere og blev vundet af Bastian, der her stolt viser præmien frem. Stort til lykke til Bastian.


Walk, talk, eat i samarbejde med Sankt Hans-udvalget, Gjern

Mandag 20. juni


Vi startede med at nyde en dejlig tapasplatte i cafeteriet i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Det regnede udenfor, så måske skulle regntøjet frem. Vi samledes udenfor og det småregnede. Da vi startede turen, brød solen frem og vi fik den dejligste sommeraften til vores lille gåtur. Vi kunne nyde to spejlblanke søer, Falkenkær og Knud sø. Vi hilste også på trolden Rumle, inden vi vendte tilbage til Gjern Kultur- og Idrætscenter. Her sluttede vi af med kaffe og kringle.Troldeindvielse

Onsdag 1.6 2022


På en fin sommeraften var omkring 135 deltagere mødt op for at være med til indvielsen af Gjern Naturs trold i skoven. Deltagerne gik fra Gjern en tur ud gennem Gjern Å-dal, gennem skoven og kom så til stedet, hvor trolden var blevet sat op. Her klippede Ejvind den røde snor og afslørede trolden. Kaj Jørgensen fra KFUM-spejderne Silkeborg hjalp med navngivningen af trolden, der kom til at hedde Rumle.


Trolden er blevet til på baggrund af en donation af et stykke af en stor træstamme fra Ejvind Svejstrup, Gjern og den er lavet af Erik Øster Særkjær, Svenstrup.


Trolden markerer Gjern Naturs 10-års jubilæum, som var 31.5 2021 og markerer desuden 10-året for etableringen af Troldbjerg-stien Kildedalen, hvor trolden har fundet sin placering.


Se mere om trolden Rumle

Tur til Grauballemandens fundsted

Tirsdag 26. april 2022


På denne dato for 70 år siden blev Grauballemanden fundet i Nebel Mose.

Museumsdirektør Ole Nielsen fra Museum Silkeborg ledte 94 interesserede tilhørere på Gjern Naturs mærkede sti fra Stadion i Grauballe til Nebel Mose. Med flere stop undervejs hørte vi om udgravninger i området med fund af stolpehuller. I ældre og yngre jernalder var der flere huse her. Ole Nielsen snakkede engageret og levende om fund af moselig og om konservering og undersøgelser af dem. Både Tollundmandens og Grauballemandens sidste måltider, alder og helsetilstand blev omtalt. Også betragtninger om hvorfor de blev lagt i moserne.


Både i jernalderen og indtil for 60 – 70 år siden blev der gravet tørv i Nebel Mose. Grauballemanden blev lagt ned i et hul i mosen, og genfundet under tørvegravning i 1952. Da var vandet pumpet ud.


På selve fundstedet hørte øjenvidneberetninger fra dagene efter fundet. Tre personer, som den gang var børn, fortalte om det de havde set. Det havde gjort et stort indtryk på dem.


Til sidst lidt kold drikke og snak, inden tilbageturen denne fine, stille aften.

Besøg honningbierne i skolebigården tirsdag 24. maj.


Tirsdag 24. maj besøgte to hold Hammel og Omegns Biavlerforenings skolebigård. Poul Fjeldsted med to hjælpere gav os først information, inden vi fik bidragter på og gik til bigården.

Der var flere bifamilier i to forskellige typer bistader. Røgpusteren blev tændt. Da bistaderne blev åbnet, blev der pustet røg ind til bierne for at de skulle være mere rolige. Vokstavlerne var fulde af bier i arbejde. I nederste del af bistaden var yngelproduktion hovedopgaven. Den store dronningen lægger et æg i hver vokscelle, og arbejdsbierne fodrer yngel. I de øvre kasser (over dronningegitteret) samles der stort set honning og pollen.


Arbejdsbierne (sterile hunner) lever et hektisk liv. De sørger for yngelpleje, rengøring, producerer voks, bygger vokstavler, henter vand, pollen og nektar. Propolis er biernes desinfektionsmiddel og tætningsmiddel. Og de få store droner har til opgave at befrugte dronningen.


Bestøvningen af kulturplanter og vilde planter gør både honningbierne og de vilde bier. Bierne (arbejderne) indsamler nektar fra blomsterne, og tilsætter enzymer som spalter sukkeret. Efter at bierne har fyldt cellerne med den færdige honning, forsegles cellerne med voks. Når tiden er inde, samler biavleren honningtavlerne og slynger honningen. Til slut fyldes honningen på glas, og er færdig til forbrugerne. Et rent naturprodukt.


Vi takker biavlerne for at vi kunne komme så tæt på bierne , og få et indblik i de flittige biers liv.

Affaldsindsamling søndag den 24. april


Så blev det igen muligt at afholde den årlige affaldsindsamlingsdag på normal vis og der blev samlet ind i hele området. Flittige folk - børn og voksne - gav et nab med for at rydde naturen for uønskede effekter.


Svostrup


Det var første gang, Svostrup deltog i Gjern Naturs affaldsdag. Her blev der især lagt vægt på at samle cigaretskodder og der blev samlet en enorm mængde, selv om de jo ikke kunne fylde flere sække.


Grauballe


Her blev der samlet 4 sække affald. Tak til Grauballe Lokalråd for samarbejdet.


Resenbro


Dagen startede ved Resenbrohuset med kaffe inden de 12-14 personer begav sig ud på 6 indsamlingruter. Her blev der bl. a. fundet et par boxershorts af familien Juul Klostergaard.


Tak til Poul for at koordinere indsamlingen.Dette fund løb af med sejren for årets mærkeligste affald. Til lykke til Resenbro og familien Juul Klostergaard.Børnehaven Naturligvis Troldbjerg


De 44 børn samlede ind på veje og stier omkring børnehaven og fik indsamlet 9 små poser med affald. Efterfølgende hjalp de med at læsse affaldet, så det kunne bortskaffes. Belønningen var flødeboller, som blev nydt efter læsning af affaldet.

Skorup


Her blev der af 10 voksne & børn indsamlet et par store sække med affald og serveret kaffe og rundstykker samnt øl & vand fra Brugsen i Fårvang ved Birthes garage.


Tak til Birthe for "husly".

Horn


Ved affaldsindsamlingen deltog 12 personer, og der blev samlet affald ind på alle veje i og omkring Horn - heldigvis var der ikke så meget som tidligere år😊 Vi fandt ikke noget "mærkeligt", men havde en fin tur i godt vejr. Tak til Brugsen i Fårvang for rundstykker og øl/vand.

Sminge


Vi i Sminge var ca 25 børn og voksne og har fået samlet en del poser. Dagens “bedste” fangst var et par underbukser 😂


Tak til Sminge Borgerforening for samarbejdet

Fårvang


Dagen startede hos Ruth på Lærkevej med kaffe og rundstykker fra Brugsen i Fårvang og sluttede med øl & vand fra Brugsen.

7 deltagere indsamlede 9 sække affald, rester af en surring og flere meter wire.


Tak til Ruth for "husly" og til Brugsen for sponsorat til Fårvang, Horn og Skorup.

Voel


Her blev der indsamlet 10 sække affald og nogle af de mere mærkelige ting, der blev fundet var: et hjul, en gummimåtte, en stol, en hjulkapsel, en pil og et fuglekranium som lå i en plastpose.

Tak til Voel Lokalråd for samarbejdet.
Sorring-Toustrup


Her var rekordstor tilslutning med 38 voksne og 28 børn, lokalrådet havde sørget for morgenkaffe og efterfølgende suppe til deltagerne. Det mærkeligste stykke skrald fundet undervejs, var halvdelen af et elskab, det ældste stykke skrald var en pose med gulerødder fra 1999 - gulerødderne var dog forlængst forsvundet.


Tak til Sorring Lokalråd for samarbejdet


Gjern


Her detog omkring 45 deltagere i alle aldre og resultatet blev ca 40 sække med meget blandet indhold. Her var bl. a. en vimpel, et startnummer til MTB-løb i bakkerne, en "sølv"-fugl og et fuglekranie. Gjern Borgerforening bød på grillpølser og popcorn.

En del børn var med Morten Bay på Magnetfiskeri, både i Dallerup Bæk og i Gjern Å. Det blev bl. a. til en del meget tunge jernplader, der blev fisket op af vandet.


Tak til Gjern Boregerforening og til Morten for samarbejdet.


Magnetfiskeri i forskellige vandløb sammen med Morten Bay


Indsamling af affald


Efterfølgende skaffede Silkeborg kommune os af med alt affaldet. Tak for det.


Mange tak til alle indsamlere for indsatsen - vi kan se, det nytter i naturen.
Livestreaming den 29. marts om Flagermus


Professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, Institut for Biologi, Aarhus Universitet fortalte om nogle af de mange ting, som man har opdaget ved at sætte små computere på flagermus.  Der er mere end 1.400 arter af flagermus, og de  udgør en femtedel af alle kendte pattedyrsarter på Jorden. Som insektædere og bestøvere af blomster spiller de vigtige økologiske og økonomiske roller i naturen.

De bittesmå computere på ryggen af vilde flagermus kunne tage forskerne med ind i en bogstavelig talt mørk og ukendt verden, så der kunne kastse lys, og ikke mindst lyd, over hvordan ekkolokaliserende flagermus kan fange deres byttedyr ved hjælp af svage ekkoer i det halve sekund der går fra et byttedyr opdages til det skal fanges i høj fart. Der blev også fortalt om, hvordan flagermus, med mad i munden, kan flyve, trække vejret og skrige højlydt samtidigt, og om det kan passe at en flagermus virkelig fanger ét tusinde insekter på en nat.

Peter Teglberg Madsen fortalte også om, hvordan flagermusenes meget følsomme hørelse undgår permanente skader under de ekstreme lydtryk fra konstant skrigeri, der opstår i deres sociale kolonier.
Livestreaming den 15. marts om Ekstrem fordøjelse.


Professor i zoofysiologi Tobias Wang holdt et meget levende og interessant foredrag om slangers fordøjelse og hvordan denne viden, måske i fremtiden kan bruges i behandling af mennesker.

Mange slanger spiser sjældent og er inaktive i lange perioder. Når mennesker er inaktive, mister vi meget hurtigt muskelmasse og de organer, vi ikke bruger, skrumper. Det samme sker ikke for slanger, så det kan være interessant at vide, hvorfor slanger kan opbygge muskler uden ”træning”. Denne viden kan måske bruges til at forhindre, at mennesker mister muskelmasse ved aldring og ved længere sygdomsforløb. Efter megen forskning er Tobias Wang og hans kolleger kommet frem til, at slanger bruger et ukendt hormon eller et blodårent signalstof, der giver musklerne besked om at vokse. Mennesker og dyr har de samme hormoner, så måske er det et spørgsmål om, at få identificeret og aktiveret dette ukendte stof. Så nu arbejder forskerne på identifikation af dette hormon eller signalstof. Det bliver spændende at høre om deres resultater.

Livestreaming den 1. marts om Klimaforandringer.


Da vi endelig fik lyd på, kunne vi komme i gang med at høre professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen fortælle fakta om klimaforandringer.

Jens Hesselbjerg Christensen er med til at skrive FN’s klimapanels rapporter, der ligger til grund for COP-møderne. IPCC, som FN’s klimapanel hedder, har også lavet et interaktivt atlas (interactive-atlas.ipcc.ch), hvor vi kan se hvilke ændringer, der sker med klimaet alt efter om temperaturen stiger med 1,5, 2, 3 eller 4 grader. Temperaturstigninger har betydning for afsmeltning af havis, ændring i havniveau, luftens indhold af kuldioxid, nedbørsmængder, opvarmning af havene og meget mere. Vi skal også forvente at 10 og 100 års-hændelser, vil forekomme meget hyppigere i fremtiden, klimaet bliver mere ekstremt. Udledning af drivhusgasser er den store årsag til temperaturstigningerne, så det er med at komme i gang med den grønne udvikling. Jens Hesselbjerg Christensen udtalte, at vi bliver nødt til at acceptere f.eks en vindmølle i vores nærmiljø eller andre tiltag, der kan hjælpe klimaet.

Chokoladevandring omkring Gjern

lørdag 26. februar og søndag 27. februar


I strålende solskin gik omkring 130 deltagere en knap 7 km lang rute i området mellem Gjern og Søhøjlandets Golfrestaurant. Her var der servering af varm chokolade og en friskbagt bolle, inden turen gik videre ud til Lille Amerika. For lørdags-deltagerne var her lidt ekstra at se på, idet der var arrangeret et mountainbikeløb af den lokale mountainbike-klub. En stor tak til arrangørerne af løbet for at sikre en fin afvikling, så både mountainbikere og chokoladevandrerne fik en god oplevelse.

Flere steder undervejs på ruten var der kig til vandløb, sø og Gjern Å og her lod den senere tids megen nedbør sig se i en del oversvømmelser på enge og marker.

Turen startede og sluttede ved Teglværksgrunden i Gjern.
Generalforsamling onsdag 16. februar


På Gjern Naturs generalforsamling aflagde Margaret formandsberetning (ses her) for året 2021, et år med stor aktivitet og rekordstor medlemsfremgang. 2021 sluttede med 467 medlemmer og en sund økonomi.


Til bestyrelsen genvalgtes Bente Kjær Jensen og Gunner Skov Jensen, mens Kaj Møller og Pia Valbak Schmidt begge blev genvalgt som suppleanter.


Til revisor genvalgtes Torben Povlsen, mens Ejvind Svejstrup blev valgt i stedet for Orla Pedersen, der ønskede at stoppe.


Der var ingen indkomne forslag på generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen holdt Thomas Boesdal foredrag om ulve. Thomas er en af de i alt 6 uddannede ulvespottere i landet og dermed en af dem, der bliver tilkaldt, når der f. eks. findes ulvespor. Thomas fortalte engageret om ulvens adfærd, om ulvens forekomst i landet sammenlignet med landene omkring os, om ulveangreb på får og om, hvordan han som jæger ser på ulvens forekomst i Danmark. Ulvens relationer til mennesker blev også vendt, ligesom spørgsmålet om, hvad vi skal med ulve i Danmark fik gang i diskussionen.

Thomas bor selv midt i "ulveland" omkring Holstebro og har selv oplevet ulv på nærmere hold flere gange. Deltagerne havde lejlighed til at se optagelser fra nogle af de vildtkameraer, som Thomas og andre har opsat i skovene i Vestjylland, og kunne her se lidt om ulvens og ulveungernes adfærd.Chokoladevandring ved Fårvang lørdag 29. januar og søndag 30. januar.


På et par forblæste dage begav de omkring 160 deltagere sig ud på den flade rute omkring og i Fårvang. Turen startede ved skolen, gik forbi Skorup Kirke mod præstegårdsskoven og ud på banestien. Her måtte søndagens deltagere dukke sig for at komme under et træ, der var væltet i nattens løb. Andre steder bød væltede træer også på en lille omvej, men alt i alt var det muligt at følge ruten.

Skiltene var blevet tøjret ekstra grundigt i løbet af lørdagen, så de også kunne findes på rette sted om søndagen efter nattens storm.

Ved Skovhuset havde Jan og personale sørger for, at der var varm chokolade og en bolle til deltagerne. Herefter var deltagerne gennem en mindre privat skov og ad en græssti frem til et pindsvinebo, hvorefter ruten fortsatte forbi skovsøen og ad mange mindre stier rundt i Fårvang, før man igen sluttede ved skolen.
Chokoladevandring ved Skannerup, lørdag 8. januar og søndag 9. januar


I løbet af 2 dage begav godt 200 deltagere sig ud på en lille vandretur i området omkring Skannerup. Man startede ved Hillside i udkanten af Gjern og begav sig op mod Søhøjlandets Golfrestaurant, hvor Jens og Lone fra restaurantgen servererede varm chokolade og hjemmebagt bolle. Herefter gik turen først langs golfbanen for derefter at fortsætte over marker mod telemasten i Skannerup, ad Glimshøjvej og igen ind over marker for at nyde udsigten mod Himmelbjerget. Lørdagens deltagere havde mere held med sig i denne disciplin med fint solskinsvejr, mens søndagsvandrerne måtte nøjes med et kig ud i en diset horisont. Retur mod Skannerup gik man over en mark med efterafgrøder og derefter gennem Skannerup ned mod egetræerne ved Viebuskene og ad Lille Amerika retur til Hillside.

©Gjern Natur 2019