Arrangementer i løbet af 2016

Videnskaben bag godt øl, foredrag med

seniorforsker Henrik Fossing, 22. november


Gjern Natur sluttede året med et arrangement af de mere festlige, idet foredraget om videnskaben bag godt øl blev livestreamet fra Århus Universitet. Her blev med små smagsprøver demonstreret fremstillingen og forskellen på øltyper, kemien bag produktionen gennemgået ud fra øllets periodiske system. De omkring 30 deltagere fik en grundig indføring i teorien bag produktionen, den kemiske sammensætning og temperaturens betydning for produktionen.Invasive arter, foredrag med Jan Kjærgaard

17. november


Med udgangspunkt i Danmarks varierende natur, med omkring 2600 forskellige arter, heraf omkring 1000, der ikke er danske, fortalte Jan Kjærgaard om nogle af de arter, der er indvandret til landet. Hvor længe skal en plante have vokset i Danmark, før den har "indfødsret?" Mange arter er bevidst eller ubevidst bragt til landet, og af 100 indførte planter, breder ca 10 sig til naturen, og 1 bliver invasiv. For at være invasiv, skal planten være indført af mennesker og skade lokal flora eller fauna.

Når der registreres nye arter, kan det være nyopdagede arter, der har været her længe, det kan være arter, der er indvandret fra naboområder eller det kan være indslæbte arter. Nogle af de nye sarter hasr ikke de samme "fjender, som i det område, de om fra og kan derved brede sig på bekostning af allerede hjemmehørende arter.

Hele foredraget var illustreret af mange eksempler og de knap 30 deltagere fik en lærerig og interessant aften.Skoven og krondyrene på kollisionskurs, 13. oktober

foredrag med Torben Lynge Madsen


Med udgangspunkt i et forskningsprojekt omkring St. Hjøllund Plantage fortalte Torben Lynge Madsen om dyrenes og skovejernes interesser i skovområdet. Disse interesser kunne være modsatrettede, men ved hjælp af forskellige tiltag i skoven, var det muligt at tilgodese begge parter. Det kunne være med anlæggelse af flere arealer med vildtfoder, ved fodring på bestemte pladser, ved planlægning af jagt mv.

De omkring 30 deltagere hørte også om plantagens historie og om dens fremtid og om andre dyr i plantagen, blantd andet ulven, der var blevet fotograferet i området.
Indvielse af Åshøjsti 17. september


Omkring 50-60 deltog i indvielsen af Gjern Naturs sti over Åshøj til Egedalsmosen, hvor

formanden, Søren Peter Sørensen bød velkommen og takkede bl. a. lodsejerne for deres positive indstilling til stiprojektet. Uden dette kunne det ikke lade sig gøre. Gjern Natur har også modtaget økonomisk støtte til projektet fra Friluftsrådet, ligesom Silkeborg Kommune har stillet standere til rådighed for opsætning af infotavler med rutebeskrivelse.

Derefter fik Harry Christensen, der sammen med sin familie ejer det areal, hvor Åshøj ligger, ordet. Harry Christensen fortalte lidt om historien bag erhvervelsen af ejendommen Egedal, hvortil Åshøj hører og om, at det ikke altid er lige praktisk at drive et landbrug med kvæg samtidig med en lægepraksis - især ikke når kreaturer forlader deres indhegning midt i en konsultation!


Harry Christensen klippede snoren til stien og derefter gik man ruten, der er ca 4km og ret kuperet i et meget afvekslende terræn. Den lille forfriskning, Gjern Natur bød på ved afslutningen af turen, var tiltrængt for mange efter den ret stejle opstigning på tilbagevejen.


Se mere om ÅshøjstienSammen genfinder vi Anlægget, 3. september


Billeder fra arbejdsdagen (klik på et billede for stor størrelse)Sejltur på Tange Sø, 27.8


For 6. år i træk var der arrangeret sejltur på Tange Sø, hvor skippere fra Ans Sejlklub tog imod og med 8 både stævnede ud på søen. Vejret var fint og flåden sejlede i mere eller mindre flok mod lagunen og dæmningen. Undervejs kunne deltagerne bl. a. se de nyanlagte bådebroer for den kommende solbåd. Turen bød også på et vendt omkring Kanalen inden man sejlede forbi fiskehuset og over mod Tange. De mange fugle, der overnatter på søen, var ved at indfinde sig, mens man sejlede tilbage til Ans for at nyde den medbragte kaffe i Klubhuset.

Tak til Ans Sejlklub for en dejlig aften.

Mamrelund, Tyvdal og Frikadellelyst,

29. juni, med Carl Aksel Nielsen


På en flot juniaften vandrede omkring 70-75 deltagere ud i naturen om Ellerup. Her hørte manbl. a.  om stemmeværk ved Gjern Å, om kildevæld, dobbelt stjerneudstykning af ejendomme i Ellerup: når der til gårdene var tildelt en marklod, skulle der også tildeles en bakkelod samt en moselod, hvilket den dag i dag giver et virvar af lodder i området. Der skulle være mulighed for at forsyne sig med træ og tørv. Undervejs fortalte Carl Aksel Nielsen om Frikadellelyst, hvor der tidligere havde boet en slagter, der opkøbte selvdøde dyr. Her manglede aldrig kød og en pande med frikadeller var ALTID at finde i køkkenet. Om nogle år går der måske en motorvej (A26) gennem området.

Tyvdal og Mamrelund blev også besøgt og mens et rådyr sned sig forbi, hørte man om stedet, hvor Skannerup Kirke havde etableret et hus for fattiglemmer, heribland en kvinde ved navn Sara. De to ting koblet sammen, var forklaringen på stedets navn.


Efterfølgende nød de mange deltagere aftenkaffen i den smukke have hos Else og Carl Aksel i EllerupVandretur langs Gjern Å 16. juni, med Åge Ebbesen


I samarbejde med Sankt Hans-udvalget i Gjern havde Gjern natur arrangeret en vandretur ad den nye sti langs Gjern Å. Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune, og Torben Kristensen, Gjern Fiskeriforeningen fortalte de 60-70 fremmødte og renoveringen af Gjern Å med gydegrus og om trampestien langs åen. Nu er det muligt at gå langs åen fra Teglværksvej til banebroen mod vest. Her kommer man gennem afgræssede enge og arealer, hvor der ikke har fundet nogen afgræsning sted i flere år. Forskellen ses tydeligt.


Der er opsat infotavler langs ruten.


Se mereDyrespor, 29. maj hos Jens Erik Kristoffersen

Jens Erik fortalte meget levende om vildtet i området, viste os skind fra rådyr i vinterdragt, i forårsdragt og i sommerdragt. Vi så ligeledes opsatser fra råvildt i forskellige aldersgrupper. I et stykke træ så de omkring 20 fremmødte sporene af træhvepselarver og der var fremvisning af larver konserveret i rumænsk gin samt af en solsort på rede, der ikke lod sig forstyrre. Herefter var der vandretur til Toppenhøj, Rævebakkerne og Hjortdalen. Undervejs så vi mange spor efter mus, egern, ræv og råvildt, idet der sjældent er forstyrrelser for vildtet i dette område. Her var fejninger på både træer og buske, hvor basten skulle gnubbes af det nye gevir; her var steder, hvor råvildtet havde siddet og fordøjet deres føde; her var rævegrave, hvor ungerne havde leget og de voksne slæbt føde hjem i form af høns eller fasaner; her var afgnavede kogler, hvor mus og egern havde fortæret frø - musen betydelig mere systematisk end egernet.

Arrangementet foregik i samarbejde med KFUM-spejderne Silkeborg, der sørgede for forfriskning til deltagerne.Kongensbro Grusgrav, 12. maj 2016


I flot vejr fik de omkring 45 fremmødte en grundig indføring i historien bag Kongensbro grusgrav af Mogens Vestergaard, der ejer arealet. Familien Vestergaard etablerede grusgrav på stedet 1953, men der har været gravet grus her siden engang  1930'erne. Det er isen, der dækkede Jylland i sidste istid, der er årsagen til, at der findes grus  og sand i området, idet is og vand har formet landskabet, ophobet store mængder af aflejringer og senere med smeltevand flyttet rundt på disse aflejringer. Store forekomster af grus og sand findes både nord og syd for hovedvej A26, og indenfor en kortere årrække forventes det, at udvindingen af råstofferne bliver mere koncentreret på sydsiden af A26.

Fra grusgraven leveres specialmateriale fremfor kvantitet.

Efterfølgende viste Henrik Bilde rundt i og ved grusgraven, hvor deltagerne kunne nyde synet over det reetablerede område i form af søer med masser af fugleliv, råvildt og bevoksning. Desuden findes den fredede strandtudse i en par lavvandede søer i området og der er også observeret hornugler i grusgraven.Hvorfor bevæger kontinenterne sig? 27.april 2016

Foredrag med Niels O. Fruensgaard.


Med basis i Wegeners teori omkring pladetektonik og kontinenternes bevægelse, tog Niels Fruensgaard de omkring 40 deltagere med på en rejse ud i rummet for at finde en mulig forklaring på ovennævnte spørgsmål. Tidligere har N. Hostrup-Pedersen fremsat en teori om, at der engang i fjern fortid har eksisteret en planet mellem Jupiter og Mars. Hopstrup-Pedersen kaldte denne planet Asta - angiveligt grundsubstansen i nutidens asteoider i samme område. Ifølge tesen skulle denne planet have været i nærheden af vores klode og massetiltrækningen mellem jorden og Asta skulle have forårsaget, at jordens skorpe blev kraftig påvirket med kæmpe "huller" til følge. Opfyldningen af disse huller kunne ske ved, at andre dele af jordens skorpe forskubbede sig i retning af hullet, og således skulle Asta ifølge tesen være årsagen til kontinentbevægelsen.

Teorien er dog aldrig blevet bevist.

 

 


Affaldsindsamling 10. april 2016


Der har været samlet affald 9 forskellige steder i området med stor deltagelse og meget affald. Dog heldigvis en aftagende affaldsmængde i forhold til tidligere.


Toustrup:

I Toustrup og omegn har vi været 6 personer til indsamling af affald. Startet med kaffe og rundstykker sponseret fra Dagli Brugsen, Sorring.

Man kan se at bilisterne i vores område hygger sig i bilerne. Der bliver røget mange cigaretter, drukket mange dåseøl hvortil der er blevet spist chips. Nogle hygger sig med Martini (mange af disse flasker), spiritus nydes også - herefter blev der fundet en BH i grøften! Jo, det går åbenbart lystigt til, når der bliver kørt bil.

Der blev indsamlet 7 sække affald.


Grauballe:

Søren og Kirstine fik samlet disse to sække affald på to timer.

Der deltog 12 voksne og 16 børn. Og af de voksne var de 10 unge.

Der blev indsamlet 15 sække og dækket et stort område.

Skraldet var blandt andet Slots dåseøl, cigaretskod, slikpapir, plastik, vinflasker, sidespejl til bil, savklinge.
Truust:

Vi var 6 deltager, som på en time samlede ca.

·         25 kg skrald / småt brandbart

·         5 kg dåser/metal

·         1 støvsuger

Der var i år ikke helt så meget skrald som tidligere.

Mellem de mange underligere ting, der blev samlet skal bl.a. næves:

·         En stomipose

·         En graviditetstest

·         En pose med tis

·         Gummi dyr/legetøj (billede)

·         En fyldt pose Pingvin lakrids.
Gjern:

Omkring 45 børn og voksne deltog i indsamlingen af omkring 50 sække affald med alt fra papir og flasker til dåser og ½ kraftoverføringsaksel og et dæk. Efterfølgende hygge til musik af Elena Tolmachova.Fårvang

I Fårvang fik vi indsamlet 7 mere eller mindre fyldte sække + lidt løst jernaffald.Skorup:

Med sponsorstøtte fra Gjern Tømmerhandel er der investeret i trafikveste til deltagerne i alle byer.
Horn:


Vi var 14 i Horn som samlede ca. 16 sække.  Det mest underlig var en sæk kød/skind/ben fra et dyr. 


Nogle af deltagerne og resultatet i Horn

Sminge


Vi mødtes i solskin og godt forårsvejr  kl. 9.00 på Sminge Fælled til kaffe og rundstykker. 19 voksne og en 5-10 børn deltog.


Efter kaffen blev der samlet affald på alle veje i og omkring Sminge plus Banestien.


Resultatet blev 12 sække, reb og træstykker.

Sorring


I Sorring fik vi indsamlet små 20 poser.


Der var ca. 10 børn og 15 voksne.


En del Jern blev fundet , men mest flasker og plastik og mange dåser.


 


Det synes som om der er mindre end der plejer at være, så man kan da håbe det har en positiv indflydelse at folk ser os.
En naturfotografs oplevelser

ved Vinni Bruhn, 17. marts 2016


Vinni Bruhn tog os billedmæssigt med på en naturvandring og videregav på spændende vis nogle af sine oplevelser med at få det rigtige motiv i kameraet.

Foredraget tog udgangspunkt i den natur, Vinni har lige uden for døren i det midtjyske og tydeliggjorde at det gode naturmæssige oplevelser kan findes i det nære. Her var oplevelser med ræv, grævling, rådyr fugle m.m.

Fra de lidt fjernere egne oplevede de omkring 40 deltagere spændingen ved at nærme sig moskusokser, store bjørne, kravle tæt på sæler eller få et tæt forhold til en eller flere havsuler.


Du kan gense Vinnis billeder fra foredraget her, du får password ved at sende en mail til Margaret Skovsen


Generalforsamling 17. februar 2016


Formandens beretning


Søren Peter Sørensen, aflagde beretning, Niels Sørensen fremlagde regnskabet, der viser et overskud på kr. 11300. Medlemstallet for 2015 sluttede på 273, fremgang i forhold til tidligere år.

Der var genvalg til Søren Peter Sørensen og Bente Kjær Jensen, Gjern. Genvalgt som suppleanter blev Jane Kromann, Horn og Gunnar Skov Jensen, Gjern.

Kontingentet fortsætter uændret kr. 100,- for et personligt medlemskab og kr. 200,- for et husstandsmedlemskab, firmamedlemskab eller foreningsmedlemskab.

En mindre justering af vedtægterne blev foretaget for at bringe disse up to date.


Omkring 65 var mødt op til generalforsamlingen.


 


Efter generalforsamlingen var der foredrag om oplevelser på en tur til det fattige Indien ved Niels Sørensen

©Gjern Natur 2019