Arrangementer afholdt i 2015

©Gjern Natur 2019


Foredrag om Grauballemanden, Tollundmanden og andre moselig, Ole Nielsen Silkeborg Museum

12. november


Sammen med Grauballe Forum afholdtes et foredrag om bl. a. Grauballemanden og Tollundmanden, næsten på det sted, hvor man kunne forestille sig, Grauballemanden havde levet. Hvor den faktiske jernalderby har ligget, ved man dog endnu ikke præcist, men arkæologerne håber stadig, at man med tiden kan finde stedet.

Om dette og meget andet omkring de to mosefund og deres konservering, fortalte museumsdirektør Ole Nielsen meget levende.

Historien om de to moseligs fund minder i nogen grad om hinanden, idet de begge blev fundet af private personer, der gravede tørv i en periode omkring begyndelsen af 1950'erne, hvor den store industrielle tørvegravning var endt.

Begge lig vakte stor opsigt, Tollundmanden især da hans ansigt var så fint og velbevaret og Grauballemanden, hvis krop var velbevaret.

Begge lig har været gennem omfattene undersøgelser, scanninger, obduktioner mv og sidst har Tollundmanens fødder været på opdagelsesrejse til Paris.
Naturforedrag med Morten DD Hansen,

22. oktober


På sin humoristiske facon fortalte naturvejleder Morten DD Hansen om nogle af sine spændende oplevelser i den danske natur. Her var sjove historier om fugle og insekter, om mennesker i naturen og om mærkelige regler og forordninger, der ofte ikke giver mulighed for, at landbrug og naturpleje kan arbejde i samme retning.

De omkring 90 tilhørere fik øjnene op for, hvad der kan opleves i naturen, når bare man vil give sig tid til at se og høre, og måske ikke er bange for at bukke sig ned eller få lidt snavs på fingene.
Indvielse af Grauballe Forum 2. oktober


Gjern Natur havde en lille stand ved indvielsen af Grauballe Forum, hvor der også blev reklameret med det kommende foredrag om Grauballemanden og andre moselig. Foredraget holdes af museumsdirektør Ole Nielsen, Silkeborg Museum og er et samarbejde mellem Grauballe Forup og Gjern Natur.

Stien fra Grauballe til Nebel Mose, hvor Grauballemanden blev fundet, vil fremover komme til at få udgangspunkt ved Grauballe Forum. I den forbindelse bliver der opsat en infostander. Denne blev leveret på pladsen og bliver opsat i forbindelse med færdiggørelse af flisearbejde.


Naturvandring til Hampknold

med Peter Lange, 24. september


På en lidt kold og våd aften drog omkring 25 deltagere på en spændende vandring rundt i nærheden af Sminge. Først besteg gruppen den 62 meter høje Hampknold. Snakken gik på forskellige forklaringer på navnet Hampknold: var det her, man engang dyrkede hamp eller var der andre forklaringer på navnet. Undervejs i terrænet blev der fundet mange forskellige svampearter, som Peter Lange kommenterede mht bestemmelse, anvendelse, kendetegn mv.

Der var ikke mange fugle at høre denne våde aften, men Peter Lange kom med forslag til, hvilke der kunne høres tidligere på året - evt hvis man havde lyst at overnatte i shelteren på toppen.

Ned fra Hampknold gik turen forbi lyngbakker, hen over områder med blåbær, tyttebær, mosser, forbi invasive arter som amerikansk hæg og en del gyvel, der også kan kvæle alt omkring sig.

Inden man returnerede ad banestien med udsigt til Sminge Kloster og Sminge Sø, kom man forbi Voel Bæk eller mere lokalt, Sminge Bæk.


Sejltur på Tange Sø, 28. august


Igen i år havde Ans Sejlklub og deres skippere inviteret Gjern Natur på en sejltur på søen. Denne gang med rekordmange deltagere, så der måtte hentes forstærkning af skipper og båd fra Tange Sejlklub, idet 13 både var på vandet for at bringe de 52 deltagere rundt på søen. Et flot syn at se de mange både i vandet. Turen gik over søen mod Lagunen og kanalen ved Tangeværket. Undervejs var der lejlighed til at nyde udsigten, se mange fugle og høre historier om Tange Sø.På hjemturen var der lejlighed til at nyde en flot solnedgang ligesom fuldmånen over søen var at nyde for de sidste, der kom i land.

Aftenkaffen blev nydt både i klubhuset og i det gode vejr udenfor. I klubhuset berettede Verner Gorridsen om et møde mellem interesseorganisationer omkring Tange Sø og miljøminister Eva Kjer Hansen.Markeder i Gjern, Grauballe, Fårvang, Voel og Sorring


Gjern Natur har været repræsenteret på familiedagen i forbindelse med Sankt Hans byfesten i Gjern, har været med på familiedagen ved Grauballe Byfest, til fåremarked i Fårvang, til familiedag ved Voel byfest og til solbærhøstdag i Sorring. Det giver os lejlighed til at snakke med mange, såvel medlemmer som ikke-medlemmer, få tips og idéer til arrangementer og udflugter, få feed-back på allerede afholdte arrangementer eller kommentarer til naturplejeprojekter.Sukkertoppen og Kloster Mølle, 5. august


Naturvejleder Bjarne Bjergaard førte os med sine muntre kommentarer op til toppen af Sukkertoppen, hvor vi bl. a. kunne nyde udsigten over Mossøen og over mod flere sandgrave i vest. Vi hørte om toppens navn, der kan henføres til det lysende hvide sand, der skinner i solen, når kreaturerne havde afgræsset området og blotlangt undergrunden. Vi hørte om en gammel vikingeborg på stedet og om naturgenopretning og pleje af toppen. Får græsser, men plejen suppleres af folkeleg indsats, når der skal fjerne uønsket vækst af bl. a.birketræer.

På nedturen hørte vi om den bekostelige Adolfs bro, om klosterkanalen og om den røde spand som markering af kanorutens endestation.

Fremme ved Kloster Mølle var der lejlighed til at se det lille museum omkring stedets historie ligesom de næsten 50 deltagere kunne nyde udsigten fra fugletårnet, der er placeret i den gamle papfabrik. Ved Mossøens bred lod isfuglen sin stemme høre, mens der var mulighed for at se svaner og sølvmåger. Denne aften var udvalget af fugle begrænset, men i fugletårnet findes oversigt over øvrige fugle, der kan opleves i området gennem året. Her er f. eks. mulighed for at opleve havørn, hvis man er heldig. 

Kloster Mølle i dag er en videreførelse af, hvad der engang var et munkekloster.

Man kan læse mere om Kloster Mølle her.Trækstien til Vejerslev Skov,  22. juni 2015


Under kyndig vejledning fra biolog Carsen Monsrud samt Vibe Østergård fra Favrskov Kommune så en stor gruppe deltagere nærmere på trækstien på strækningen fra Kongensbro i retning af Ans.

Efter en kort strækning, hvor Silkeborg Kommune for øjeblikket er i gang med at befæste noget af trækstien, blev kommunegrænsen krydset ved Gjel Å. Her var der for et par år siden etableret træbroer og trædepiller på de mest våde steder på stien. Men det kraftige regnvejr tidligere på dagen satte dog stadig sit våde præg på stien, så de, der havde husket gummistøvlerne kom bedst over strækningen.


Carsten Monsrud fortalte om etablering af træbroerne, om det grønne partnerskab, der stod bag projektet og om finansieringen. Den strækning, deltagerne færdedes på, tilhører Ormstrup Gods, men man kan fortsætte på trækstien videre til Ans og Tangeværket. Deltagerne så de karakteristiske planter ved Gudenåen som gul iris og baldrian. Den høje vandstand fører nogle steder til, at træer er gået ud, men de får lov at stå/ligge, da området gerne må have en naturlig karakter. Så er der gode betingelser for spætterne, hvoraf 4 arter lever ved åen: grønspætten, sortspætten samt stor og lille flagspætte. Af andre fugle kan nævnes rørspurven, som man kunne høre. Desuden lever isfuglen og nattergalen her på strækningen. Længere fremme var en stor bestand af kærmysse og kalmus, der engang blev brugt som lægeplante.


I fattigkæret kom deltagerne i bogstaveligste forstand på gyngende grund, for her var starten på en højmose og et stort lagt sphagnum med bl. a. tranebær, klokkelyng og soldug. Vel tilbage ved kanopladsen blev den medbragte kaffe indtaget.


Spiselige planter ved Troldbjerg, 28. maj 2015

Torsdag den 28. maj fortalte naturvejleder Jan Kjærgaard om nogle af de mange spiselige planter, der er at finde i naturen heromkring. Turen udgik fra Trollhytten og ned over 'Silkeborg KFUM-spejdernes arealer ved Troldbjerg. Der blev bl. a. fundet spansk kørvel, der kendes på sin anis-smag. Skulle være god til the. Jan Kjærgaard fortalte også om de planter, man skulle undgå og hvilke spiselige planter, der kunne forveksles med giftige planter. Strandvejbred blev også fundet, selv om den egentlig hører hjemme i kystnære områder, men salt og sand udspredt i vinterens løb, samler sig ofte i vore vejkanter og giver de samme vækstbetingelser som ved kysterne.


Finder man gederams tidligt på foråret, kan den bruges som asparges og senere på sommeren kan de tørrede blade bruges til ”sibirisk the”.


Nede i kildedalen var der et meget udbredt træ, tørst. Det er dog ikke særlig velegnet som spiseplante, men har tidligere været brugt til fremstilling af krudt og ligeledes som afføringsmiddel.

Mere anvendelig var planten vandmynte, der også kendes på den kraftige duft.

Træer som gran, fyr og bøg kunne også give tilskud til salatskålen i form af nye skud eller blade, mens skovsyrer og violer med deres blomster også pynter i skålen.

Turen gik videre lidt ud i det våde engareal nedenfor banestien og derefter retur ad de stejle skrænter.

Vel oppe igen havde spejdergruppen fra Gjern tilberedt små pandekager, der kunne fyldes med indsamlede planter, det blev dog mest til spiselige planter indkøbt hos den lokale købmand.


53 børn og voksne deltog i turen.

Istidslandskaber omkring Gjern, 18. april 2015


Vi startede dagen med en introduktion på Gjern Skole, hvor Erik Sjerslev Rasmussen levende fortalte om de forskellige istider og deres påvirkning af vores lokale område. Her blev vist kort og plancher over Yoldia-havets udbredelse for ca 10000 år siden, om Litorina-havet, der havde sin udbredelse for ca 7000 år siden, om den stigende vandstand, da de store mængder af is på den russiske slette smeltede og om, hvorledes Weichel-istiden havde påvirket Østjylland, mens Sahle-istiden var ansvarlig for Vestjyllands landskab.


Vi hørte om tunneldale og smeltevandsdale: Gjern Å løber i en tunneldal indtil Gjern by og herefter fortsætter den i en smeltevandsdal. Vi hørte også om dødishuller og gletsjerbrønde, morænebakker og kildedale, om gletsjerporte og ler- og grusaflejringer.


Efterfølgende var der med Erik Sjerslev Rasmussen som guide, bustur rundt i området for at se eksemplerne i landskabet. Vi fik et kig over Gjern Å's slyngninger og fjernelse af en meander, hvorefter turen fortsatte gennem Gjern Bakker. Ved Svostrupvej/Sørkelvej var der en  typisk smeltevandsslette, (sandur), og når man krydser Gudenåen ved Svostrup Bro ses tydeligt forskellige terrasser og stadier af Gudenåens udvikling. hvor Allinggårdsvej krydser Flebæk ses, hvorledes der er forskel på hældningsgraden for nord- eller sydvendte skrænter ved bækken, idet de  nordlige skrænter under tundratiden absorberede mere varme fra solen og skræntsiderne blev mere flydende og dermed mindre stejle.

Gudenåens forløb gennem Faldborg-dalen kan ses øst for Tvilum Kirke, hvor israndslinien havde været. Ved Horn var der stop for at se på den høje, flade slette, der strækker sig helt frem til Hadsten, og herfra igen mod Gjern. Inden nedkørslen ad Tinghøjvej var det muligt i horisonten mod syd at fornemme, hvor iskanten havde været i en periode.

Herefter kørte vi til Store Lyngdal for at se den store kildedal. Her havde der i istiden været en gletsjerport og vandet var blevet presset fra øst mod vest op ad de høje skrænter. Det medbragte materiale er blevet deponeret på den svagt skrånende slette mod Voel. Da isen forsvandt fra Store Lyngdal, var der efterfølgende opstået en kildedal, hvor vandet nu løb - og stadig løber - mod øst og gradvist baglæns underminerer skrænten, så den får den karakteristiske stejle form


Der var frokostpause ved Store Lyngdal i det fine solskin og bøgen var allerede sprunget ud. Sidste del af turen koncentrerede sig om Voel Bæk, der skulle betyde noget i retning af "Den lige kæp". De periglaciale dale, hvor der i dag er golfbane i nærheden af Skannerup, var sidste punkt. Her  var landskabet formet i en periode, hvor der har været tundra i området og skift mellem frost og tø har fået overfladen til af flyde, mens den underliggende jord var bundet af frost.

Turen blev arrangeret i samarbejde med Geografforbundet.
Affaldsindsamling 12. april 2015


Der har i dagens løb været affaldsindsamling mange steder i området og tilbagemeldingerne tyder på livlig aktivet.


Fra Sminge lyder det:

Efter en veloverstået affaldsindsamling i Sminge med 18 deltagere, har vi opgjort udbyttet til ca 15 kg, og der ser nu pænt ud i naturen. Der var i samarbejde med Borgerforeningen start med kaffe og rundstykker på Sminge Fælled.


Resultatet af dagens høst i Toustrup

Fra Fårvang meldes om 5 personer og 4 sække - og slet ingen dåser/flasker. Indsamlingen foregik i samarbejde med lokalrådet og DagligBrugsen havde sørget for øl/vand.


I Toustrup samlede 8 personer 10 sække affald. forinden havde man nydt kaffe og rundstykker hos Trine og Mogens, sponsoreret af DagligBrugsen, Sorring.


Horn havde 13 indsamlere og 10 sække affald og DagligBrugsen Fårvang havde sørget for øl/vand.


Truust: 6 personer og 4 sække (én med dåser/flasker på kun ca. 2km fra byskilt og til Kongensbro). Efterfølgende var Truust Kro vært ved kaffe/øl/vand


I Skorup samlede 3 personer 1 sæk og DagligBrugsen Fårvang sørgede også her for øl/vand.I Sorring havde 12 personer fundet tid til at samle affald og det blev til 20 sække. Sorring Lokalråd havde forinden været vært ved morgenkaffen.

Dagens høst i SorringBørnefamilierne var med i Grauballes affaldsindsamling

Fra skraldindsamlingen i Grauballe lyder det: Der blev samlet ind i Bærkvarteret, på Nissetvej, i viadukten under Grønbækvej og bag målet ved sportspladsen.


Det var børnefamilier, der var af sted på  turene, den ene med tvillinger i barnevogn.


Der blev samlet syv poser blandt andet med glasskår, byggeaffald, cigaretpakker, Muffins emballage og hjulkapsler. Der var ikke så mange dåser,


Der var 15 deltagere, incl. tvillingerne.


Det var Grauballe Lokalråd, der havde sørget for kaffe/saft inden start og is øl/vand efter turen.

I Gjern deltog omkring 45 børn og voksne og fik samlet i alt 63 sække affald ind. Nogle gjorde det på traditionel vis i gang, mens andre havde taget løbeskoene på og fik sig en tur rundt på skovstier og veje, godt hjulpet af et par kvikke unge piger på cykel, så affaldet kunne komme med hjem i cykelkurven. I år havde spejdergruppen Gjern også taget affaldsindsamlingen på programmet og deltog med en flok friske spejdere i varierende alder.

Sparekassen Kronjylland havde sponsoreret rundstykker inden afgang og efterfølgende sørgede Gjern Borgerforening for, at der var grill-pølser og popcorn til alle, mens Elena Tolmachova underholdt med sang og musik.

GjernLokalTv var på pletten, se indslag. (under Natur)


Som det ses af dette billede, der viser affald fra en strækning på omkring 500 meter langs en større vej, er der stadig behov for at samle affald. Det er ud til, at den, der typisk glemmer at tage sit affald med sig hjem, er én, der godt kan lide at drikke Martinier på anemoneklædte skrænter langs vandløb, mens der nydes chokolade af varierende mærker.


Gjern Natur siger tak til alle indsamlere for indsatsen, til borgerforeninger og lokalråd og borgergrupper for samarbejet og til alle sponsorerne samt  Silkeborg Kommune for bortskaffelse af al affaldet.

Vi mødes igen næste år.Generalforsamling 11. februar 2015


Formandens beretningKis Østergård, aflagde beretning, Niels Sørensen fremlagde regnskabet, der viser et overskud på kr. 5070. Medlemstallet for 2014 sluttede på 265 og er nu steget til knap 275.

Der var genvalg til Niels Sørensen og Margaret Skovsen, Gjern og nyvalg til Ole Kristensen, Silkeborg, der afløser Kis Østergaard, Truust. Valgt som suppleanter blev Jane Kromann, Horn og Gunnar Skov Jensen, Gjern.


Omkring 70 var mødt op til generalforsamlingen.


 


Efter generalforsamlingen var der foredrag om naturoplevelser i det vestlige Canada ved Margaret Skovsen.