Kildedalen Troldbjerg

KFUM Spejderne, Silkeborg, ejer området ved Troldbjerg, men har meget velvilligt stillet noget af arealet til rådighed for Gjern Naturs etablering af et stisystem og opsætning af infotavler.

I løbet af 2011/2012 har arbejdet været i gang og info-stien er indviet 31.5 2012 på 1-årsdagen for etableringen af Gjern Natur.


Man kan starte på stien, dels ved Trollhytten, Troldbjergvej 6, eller fra banestien. Begge steder er opsat markeringstavler.


Stien er markeret med gult og består af en øvre, kuperet del, hvor man kan færdes med almindeligt fodtøj samt en nedre, fugtig del gennem et engareal, hvor gummistøvler tilrådes. Stien er ca 1.5km lang og har en højdeforskel fra Trollhytten til Gjern Å på ca 50 meter.


Der er opsat 4 forskellige tavler, der beretter om landskabets dannelse, planterne, de stævnede bøge samt om den meget specielle kildedal.


Desuden er der opsat 3 borde/bænkesæt, således at man kan sætte sig for at nyde udsigten over Åshøj; ned over kildedalen eller over engarealet mod Gjern Å.


Teksten på de 4 tavler kan ses her:


Sti-start


Stævnede bøge


Områdets planter


Kildedalen


Se billederne fra arbejdet ved Troldbjerg


Klik på billedet for at hente kortet i pdf-format

©Gjern Natur 2019