Dybdalsti


Klik på kortet for at hente det i pdf-format

Sti fra Dybdalsvej til Høngevej

Stien er etableret i samarbejde med lokale lodsejere, der velvilligt har givet adgang til området. Stien er etableret som en erstatning for en tidligere kirkesti, der ikke længere er tilgængelig. Stien, der er en smal og lidt ujævn trampesti i markskel, er ca 700 meter lang med en højdeforskel på ca 30 meter. Går man turen fraSorring ad Dybdalsvej - stien - Høngevej rundt, er strækningen ca 3.5

km lang.


Stien er markeret med træpæle med orange topRespekter venligst hensynet til naturen og privat ejendom:

tag kun minder og efterlad kun fodspor og intet affald,

bliv på stien og ødelæg ikke afgrøder,

vis hensyn til kreaturer på marken og vildt på marken og i bevoksningen.


Tak


Hegnet langs græsarealet er strømførende.


Hunde skal holdes i snor.


"Eng er agers moder"


lyder et gammelt ordsprog og engarealer og afgræsningsarealer har siden jernalderen været grundlaget for datidens husdyrproduktion. De gav

hø som vinterfoder til kreaturerne eller fårene, der til gengæld leverede gødning, der blev spredt på agerjorden, så denne kunne dyrkes.

I dag har græsningsarealerne ikke samme betydning for landbruget, men kvæg eller får er til gengæld af stor betydning som naturplejere, hvis arealet skal bevares. Såfremt vegetationen ikke gnaves ned eller slås, vil nogle få dominerende planter brede sig og skygge for mere lyskrævende planter. Med tiden vil arealet springe i krat eller skov.


Geologisk er de stejle skrænter vest for stiens nederste afsnit en del af et større system af kildedale, som er skabt i perioden fra sidste istids afslutning og frem til i dag. Går man turen fra Sorring ned ad Dybdalsvej, kommer man gennem en større kildedal. Disse kildedale er  karakteriseret ved ret stejle skrænter samt en hestesko-formet top og bund samt ofte et vandløb, der pibler ud langs bundkanten af dalen.

Vandløbene kan dog i tidens løb være udtørrede.


Det er/var vandløbene, der har skabt kildedalene, idet det frempiblende vand underminerer skrænten ved sit udspring. Med tiden skrider et lille stykke af skrænten ned i vandløbet og føres bort, og kildedalen er blevet et lille stykke større.


Kildedale er ret sjældne i Danmark, men en del findes i Midtjylland og har relation til opholdslinien for isen under sidste istid, der sluttede for ca 11.000 år siden.©Gjern Natur 2019