Egedalsmosen - Midtjyllands største porsemose


I samarbejde med flere lodsejere i Egedalsmosen er der i 2013 etableret en sti rundt i en del af Egedalsmosen. Stien starter ved parkeringspladsen mellem Sørkelvej 67 og 69. Følg skiltet "67-69" ind fra Sørkelvej.

Stien er markeret med naturfarvede træpæle med sort top.


Bliv på stien, området udenfor stien kan være lumsk og ufarbartEgedalsmosen er et privatejet område, fordelt mellem mange lodsejere.

Landskabet Egedalen strækker sig fra Åshøj, 104 meter o. h. og det højeste punkt i Gjern Bakker mod vest i retning af Gudenåen. Det er oprindeligt formet af isen under sidste istid for ca 120.000 til 11.000 år siden, hvor  smeltevand fra isranden er skyllet fra det højere plateau ved Gjern Bakker

ned over sletten. Smeltevandet har slidt bakkerne ned og bragt materialet ud i den yderste del  af området, længst ned mod Gudenåen. I det mellemliggende område er der senere opstået et hede- og moselandskab.

Træer og krat voksede på skrænterne, mens lyngen bredte sig i de lavere områder omkring det, der havde udviklet sig til tørvemose.
Se infotavlerne.


Klik på kortet for at hente det i pdf-format

©Gjern Natur 2019