Søsti i Ellerup


I 2011 blev denne lille sø hos Kirsten & Peter Holm Petersen etableret i forbindelse med slyngning af Ellerup Bæk. Den nyanlagte sø er blevet til som en del af et større arbejde, Projekt Smerling, der har til formål at fjerne alle spærringer i hele Gjern Å systemet og dermed skabe gode fysiske forhold for bl. a. smerling og ørreder. I alt er der sket ændringer på en ca 700m lang strækning af Ellerup Bæk med f. eks. udlægning af større sten og grusbanker og etablering af et naturligt Bekkasin-skrab, hvor et dræn udmunder i bækken. Desuden er der etableret en insektvold.


Der er med den lyseblå sti åbnet for adgang til søen og langs en del af den genslyngede bæk. Hermed er det muligt at følge udviklingen i søens etablering, plantelivet og fuglelivet ved søen.


Der er et bord/bænkesæt, man kan benytte.


Stien ligger på privat område, så respekter venligst afmærkning, bliv på stien, og efterlad ikke affald.


Søen og stien findes på Mølhaugevej 16 med indgang på østsiden, hvor Mølhaugevej krydser Ellerup Bæk. Et lille info-skilt markerer sammen med opsat afmærkning stien.


Klik på kortet for at hente det i pdf-format©Gjern Natur 2019