Skovsøen i FårvangKlik på kortet for at hente det i pdf-formatSøen ligger på et areal, der i dag er i offentlig eje, men tidligere har hørt til Hegnsgården, der blev bygget af familien Lovring i 1908. Dengang var der mergelgrav i stedet for sø og der er blevet gravet tørv i området fra ca 1940 til først i 50'erne. Senere gik der jerseykøer fra Hegnsgården og græssede på marken ved søen.


Familien på Hegnsgården havde, foruden sin 24 tønder land gård at passe med køer, kalve, grise, høns, også heste og man kørte i mange år ud og hentede affald i de kuler (jordhuller) alle havde før i tiden. Når affaldet var hentet, blev det (efter kendt skik) dumpet i mergelgraven. Denne blev også i årene fremover brugt som losseplads for alskens affald.


I 1972 forbød Gjern Kommune denne trafik.


Herefter lå mergelgraven bare hen og der blev indimellem stadig smidt affald i.


Skovområdet omkring blev plantet omkring 1995 som erstatning for en ryddet fredskov i forbindelse med bygningen af Gangsø Møbelfabrik.


Gjern Kommune foretog en oprensning i årene inden sammenlægningen med Silkeborg Kommune.


 


Silkeborg Kommunen drøfter i 2009 ønsket fra Fårvang lokalrådet om at gøre søen og området omkring denne mere indbydende for Fårvangs borgere, og en tilladelse til oprensning indhentes i 2010. Søen bliver oprenset i vinteren 2010-11, men i løbet af foråret 2011 synker vandstanden i søen. Det skyldes, at der er foretaget reparationer af drænene på marken, der ligger syd for skoven. I løbet af 2012 stabiliserer vandstanden sig på det ønskede niveau og søen har nu en åben vandflade.


I 2012 blev der etableret en trampesti rundt om søen. 2013 bliver stien af mere permanent karakter, der opsættes et borde/bænkesæt samt infoskilt i samarbejde mellem Silkeborg Kommune, Fårvang Lokalråd og Gjern Natur.


Se en tur rundt på stien

©Gjern Natur 2019