Sminge Sø

Sminge sø dækker 22 hektar og har nærmest karakter af en lavvandet udvidelse på Gudenåen. På østbredden støder Gjern Å til søen og udløbet danner iøjnefaldende sandbanker, som især vadefuglene ynder at besøge. Vandet er ligesom Gudenåens meget næringsrigt, og ofte farves søen om sommeren af alger. Fra fugletårnet ser man mod sydvest op gennem den brede Gudenådal med dens fuglerige moser og enge.


Søen er lavvandet, 5,5 meter på det dybeste sted.

For fuglene er søen fødemæssigt alsidig, og den udnyttes af såvel plante-ædende arter (Blishøns og Taffelænder) som fiskeædere (Toppede lappedykkere, Fiskehejre og Skarv) og snegle- og muslingeædere (Troldænder og Hvinænder).


Fra fugletårnet kan man se Store Troldhøj, 104m

På sydsiden af Sminge sø lå Sminge Kloster i sin korte eksistensperiode. På vestsiden går trækstien der blev anlagt i forbindelse med pramfarten.


Sminge Sø med fugletårnet nås fra afkørsel fra Allinggårdsvej syd for Svostrup.


Der er udgivet folder om Sminge Sø.

©Gjern Natur 2019