Sorring Låddenhøj

På toppen af Sorring Låddenhøj ligger en gravhøj, bygget af græstørv. Til en stor høj skulle bruges græstørv fra et areal på op mod 7 ha. Man begravede både mænd, kvinder og børn i højene, men fortrinsvis medlemmer af en højtstående slægt. Med sig i døden fik de døde ofte smykker eller våben samt et lerkar med mad, så de kunne klare deres rejse til de dødes rige.

Mange gravhøje er i tidens løb blevet ødelagt enten ved overpløjning eller ved grus- og stengravning, hvilket især var almindeligt ved de store vej- og jernbanebyggerier i midten af 1800-tallet.

Sorring Låddenhøj har ikke været udsat for denne skæbne, formentlig fordi der her ligger et muret fundament - et såkaldt postament. Det er et af Danmarks centrale opmålingspunkter (fikspunkter), og indgår i det såkaldte 1. grads opmålingsnet, som består af punkter med ca. 75 km indbyrdes afstand. Det befinder sig nøjagtigt 148,539 meter over havet. Låddenhøj blev fredet i 1937, men det forhindrede dog ikke de tyske besættelsestropper under 2. Verdenskrig i at bygge en forsvarsstilling på højen. Sporene herfra ses ikke længere.


Det højtliggende terræn har i oldtiden været tæt belagt med bopladser, der med et vejsystem har været forbundet med hinanden. I skrænterne i Sorring Skov lige nord for Sorring Låddenhøj ses stadig dybe og gamle hulveje, som sikkert har rod helt tilbage til oldtiden.

Adgang til Sorring Loddenhøj sker fra Terpvej, en trampesti i markskellet leder op til højen. På stor afstand leder den store telemast vest for højen frem til stedet.

©Gjern Natur 2019