Store Lyngdal

1.3 1960 overtog Åge Christensen Post Store Lyngdal efter Anders Wormsborg, slutseddel underskrevet i Atlanta, Michigan.


 

Forhistorien er nogenlunde således (efter Åge Christensen Post: Store Lyngdal)Stine & Rasmus Peter Wormsborg havde en gård på Sorring mark, hvortil St. Lyngdal hørte. Da de solgte gården, flyttede de til Gjern, men beholdt Store Lyngdal. Åge Post kom sammen med sin far til Stine og Rasmus Peter med "kødvognen" hver uge.


Et efterår kom Stine og Rasmus Peters søn, Anders Wormsborg hjem fra Amerika og arbejdede i Store Lyngdal, her blev Åge post gode venner med Anders, når han hjalp ham her. Åge Post’s far forpagtede de 4½ tdl jord, som hørte til skoven i Store Lyngdal og drev dette sammen med sin slagterforretning. Jorden var meget ringe, men her blev i gode år dyrket rug og kartofler.


De graner, som Åge Post fældede i begyndelsen af 1960’erne, var første generation efter lyngen, der dækkede både dale og bakker og gav navnet. Men på den tid, hvor der var lyng over det hele, havde folk ikke råd til at have jord liggende blot som fryd for øjet. Så da driftige mænd omskabte den jydske hede fra lyng til kornmarker, tog andre driftige mænd fat på at omdanne St. Lyngdal til skov. Det var efter datidens forhold en pionergerning, der satte sig dybe spor.


Lyngen, der i mange år var enehersker, lod sig nemlig ikke så let betvinge. Før der kunne plantes skov, måtte der pløjes eller simpelthen graves afsatser og den hårde al brydes. I betragtning af terrænforholdene og den tids hjælpemidler har selve dette været et stor opgave. Men dermed var slaget ikke vundet, lyngen havde endnu en trumf i baghånden, "lyngsyren", hvorfor man kun og kun i dristigste fald kunne vove at plante hver anden gran, mens bjergfyr måtte plantes med, så den kunne overvinde lyngsyren og danne skovbund.


Ved Anders Wormsborgs hjemkomst, havde bjergfyren gjort sit arbejde og skulle fældes.


Anders Wormsborg var dengang først i 40’erne. Åge Post omkring 17 og så op til skovarbejderen Anders som sit ideal.


Efter vinteren rejste Anders igen til USA og levede hovedsageligt som farmer og opkøbte ejendomme til renovering og videresalg, mest i Washington og Oregon-staterne.


Da Rasmus Peter Wormsborg døde, arvede Anders skoven. Han kom til St. Lyngdal igen lige inden 2 VKr. og besøgte sammen med Åge Post Rebildfesten 4.juli 1939. Sidst i juli/begyndelsen af august rejste Anders Wormsborg tilbage til USA. Inden sin afrejse tilbød Anders Åge Post at købe skoven, men det var der ikke penge til dengang.


Krigen får forbindelsen mellem AW og ÅP til at briste, alle Åges breve kommer retur, ingen af de tidligere adresser kender AW.


Midt i 1950’erne overtage Anders’s søster som værge administrationen af Store Lyngdal og indrykker en annonce, hvori alle forbydes adgang til skoven. Åge Post kommer dog stadig, blot som vandringsmand. Beder søsteren om lov at købe skoven, men afvises.


Tanken om at rejse til Amerika for at finde AW modnes, men opgives mange gange, næsten håbløst at finde en mand, der har været forsvundet i næsten 20 år i dette store land.


I 1959 starter Åge Post efterforskningsarbejdet gennem en privatdetektiv i Californien, men med negativt resultat, og hjulpet af en danskfødt professor i Californien. Senere prøver han 48 motorkontorer i Midwest og den sydlige del af landet og får forbavsende nok svar fra alle. Heriblandt et positivt fra Michigan. Så Åge Post finder et Amerikakort frem, undersøger området fra skov og vandløb – det måtte der være, der hvor AW formodedes at være. Jan 1960 beslutter ÅP at drage til Michigan for at finde AW og feb drager ÅP afsted, og med forskellige folks hjælpsomhed, lykkedes det dybt ude i en hytte i skoven at finde A.W.


Efter en tids ophold her bliver der skrevet skøde på Store Lyngdal og Åge Post overtager skoven.


Efter sin hjemkomst ville mange vide, hvad skoven var værd/havde kostet, men Åge Posts svar gengives i denne beskrivelse:


Hver den, som betros et sådant stykke ægte dansk natur, han har et ansvar og en pligt til at værne og bevare.


 


"du skal plante et træ, du skal gøre en gerning


som lever, når du går i knæ


en ting, som skal vare


og være til lykke og ly"


Piet Hein.


 


Blokhuset er en log cabin i miniature, opr med mahogniplade med indskrift:


"efter 20 års adskillelse uden nogen kontakt, mødtes to venner en mørk vinteraften oppe i Nordmichigans milevide skove;


Anders Wormsborg, hvis fader, R. P. Wormsborg, plantede størstedelen af dette skovstykke, overdrog mig skoven den aften.


Til minde om dette møde er huset rejst, og som en hyldest til pionerer, som drog ud, og de, der blev derhjemme, skal Dannebrog og Stars & Stripes vaje fra denne plet i dalen.


Åge Christensen Post


 


Flagdatoer 21 juni (Anders Worsmborg født 21 juni 1894), 4 juli (USA’s afhængighedsdag) 18 september (Åge Post's fødselsdag)


 

Træet: Anders Wormsborg knyttede et par bøgegrene sammen på disse træer kort før udvandringen i 1919.


 


Sti i Store Lyngdal


Sommeren 2019 har Gjern Natur i samarbejde med ejeren af Store Lyngdal etableret en sti i området. Stien er markeret med pæle med orange top og ruten er ca 1.4 km med en niveauforskel på ca 40 meter gennem privat skov.

Langs ruten er der udsyn til en stor kildedal og man passerer en geologisk formation, hvor miocænt kvartssand er blotlagt, ligesom man passerer et meget markant sammenflettet træ.


Kildedalen Store Lyngdal:


Store Lyngdal skærer sig mod sydvest ind i en 126 m høj bakke, dalen når med en stejl skrænt ind til bakkens højeste punkt. Ved mundingen er dalen kun 100 bred, men den udvider sig indefter, hvor den bliver 650m bred. Her ligger mosebunden af dalen knapt 80 moh, så de stejle skrænter er ca 40m høje inderst i den 950m lange kildedal.
Under sidste istid befandt en gletchertunge sig her i den nordøstlige ende af dalen med afløb mod vest, hvor smeltevand og aflejringer har dannet den svagt skrånende slette i retning af Voel. Efterfølgende har kildedalen eroderet sig mod sydvest.

Den geologiske formation:


Store Lyngdal er et naturligt erosionsfænomen, som er dannet umiddelbart efter isen forlod området for ca. 20.000 år siden. Erosionen har blotlagt miocænt kvartssand samt en tynd moræneler/sand i toppen. Dette kvartssand er aflejret i et tempereret-subtropisk hav for
ca. 5-23 mio. år siden, i en tid, hvor der voksede sumpcypresser, stedsegrønne sequoia og palmer på landområderne og hvor krokodiller og kæmpehajer gjorde livet farligt for andre levende væsner.
Det deponerede material stammer oprindelig fra nedslidning af norske fjelde. I bunden af graven har der være gravet tørv (også miocæn alder) og man har muligvis også hentet kvartssand i mindre omfang. Dvs Store Lyngdals dannelse skyldes ikke at der har været en stor udvinding af kvartssand men naturlige erosionsprocesser.Markant sammenflettet træ:


Anders Wormsborg, der ejede skoven i Store Lyngdal i begyndelsen af 1900-tallet, udvandrede til Amerika, men knyttede et par bøgegrene sammen på disse træer kort før udvandringen i 1919. Åge Christensen Post lokaliserede efter en del detektivarbejde Anders Wormsborg dybt inde Michigans skove og fik her i marts 1960 muligheden for at købe Store Lyngdal. Aage Post tilkøbte en del landbrugsarealer, som han tilplantede med juletræer. I marts 1979 blev han dræbt af et væltet træ. Familien solgte til den nuværende ejer i 1990.


Åge Christensen har om Store Lyngdal udtalt:


Hver den, som betros et sådant stykke ægte dansk natur,
han har et ansvar og en pligt til at værne og bevare.


Denne sætning er blevet Gjern Naturs motto.Klik på kortet for at hente det i pdf-format

©Gjern Natur 2019