Majgøgeurt

Findes på mange engarealer i området

Engnellikerod

©Gjern Natur 2019