Lille Troldhøj

I tilknytning til Gjern Bakker ligger Lille Troldhøj, der med sine 92 meter er en af de højeste bakker i området. Den er som hele landskabet i området dannet i sidste del af sidste istid, Weichel Istid. Israndslinien lå først ved Hovedopholdslinien (C-linien). Her blev Den midtjyske Højderyg dannet, og smeltevandet løb herfra ud over Vestjylland og afsatte hedesletterne. Under isens afsmeltning lå Gjernområdet en tid som en del af isrands-linien (C4-linien). De store smeltevandsmasser herfra kunne nu ikke løbe mod Vesterhavet. Der spærrede Den midtjyske Højderyg, og mod øst lå isen stadig og spærrede. Derfor måtte vandmasserne bane sig vej mod nord til Limfjorden, og den mægtige Gudenå-dal opstod. 

De markante slugter i Gjern Bakker er dannet af smeltevandsmasserne, der løb fra den smeltende is ned mod Gudenå-dalen. De restpartier, som f.eks. Lille Troldhøj, der står tilbage er således ikke ”rigtige” bakker, men såkaldte falske bakker.

Da isen smeltede yderligere kunne Gudenfloden få afløb til Kattegat gennem Randers Fjord, Gudenåen fik sit nuværende leje i bunden af dalen.


Lille Troldhøj er trods navnet højere end sin navnebror, Store Troldhøj på 75 meter. Overleveringer beretter, at man før har kunnet se 14 kirketårne fra toppen af Lille Troldhøj, men bevoksning har nu skjult en del af disse. Tårnene på Svostrup Kirke og Tvilum Kirke er dog tydelige fra toppen.
Klik på kortet for at hente det i pdf-format


Lille Troldhøj er i privat eje og ligger i skovbevoksning. Vi har i samarbejde med ejeren, Erling Nielsen, etableret en ny afmærket sti til toppen, - hvid rute. Stien starter på en sidevej (grusvej) til Sørkelvej og findes på østsiden af denne grusvej, mellem adresserne Sørkelvej 67 og Sørkelvej 69. Stien fører op gennem afvekslende skovområde til man når til den lyngklædte top, hvor udsigten bliver mere og mere storslået efterhånden som man nærmer sig toppen. Samtidig med etablering af stien er der nemlig ryddet en stor del af selve toppen, så man nu har udsigt over Gudenådalen, Sminge Sø, Tvilum Kirke, Svostrup Kirke og helt til Langsø ved Silkeborg. Mod øst skimtes mellem en egeskov toppen af Langkol, 102 meter.  Toppen er bevokset med gamle, krogede egetræer, der leder tankerne hen på højens navn. Med tiden skulle lyngen og blåbærrene gerne brede sig mellem spredte egetræer og få birketræer. Desuden er der opsat bord/bænkesæt på toppen sponsoreret af Niels Løgager, Svostrup Kro og Jan Kristensen, Grønagergård Savværk, ligesom der er etableret parkeringsplads og infoskilt ved stiens start.


Det er ejerens og vores håb, at stien fremover vil blive flittigt brugt af gående, mens man bedes respektere at stien ikke er beregnet til kørende/cyklende/ridende trafik.


Billeder fra projektet:

Udsigten mod vest inden arbejdet med at fælde træer og buske gik i gang.

Arbejdet begynder at tage form med udsigten mod sydvest.

Fra indvielsen med snoreklip af Erling Nielsen, ejer af Lille Troldhøj.

©Gjern Natur 2019