Grauballemandens sti


I samarbejde med Grauballe Lokalråd og lodsejerne Peter Bønløkke Thomsen og Jens Ebbesen er der etableret en sti fra udkanten af Grauballe, helt nøjagtigt fra Stadion på Nebelvej. Det første stykke følger ruten Nebelvej, men drejer så først ind på en grusvej og derefter går stien i markskel videre frem til mosen, hvor Grauballemanden blev fundet i 1952. Der er tale om en trampesti, der går i kanten af marker, så man ikke kommer til at ødelægge afgrøder eller at skulle færdes på tværs af afgrøder, og det håber alle parter, vil blive overholdt af de besøgende.


Stiprojektet er finansieret af en gave fra Kultursamvirket i tidligere Gjern Kommune.


Ved adgangen fra Nebelvej er der opsat 3 informationstavler, ligesom der findes en informationstavle ved mosen. På disse tavler kan man læse om fundet af Grauballemanden, om konserveringen og udstillingen af Grauballemanden på Moesgård Museum, samt om de nyeste forskningsresultater omkring livet på Grauballemandens tid, ca. 300 f. Kr.Se historien her:Tavle 1 og 4


Tavle 2


Tavle 3Klik på kortet for at hente det i pdf-format

©Gjern Natur 2019