Jernlderby

Billederne fra udgravningen af en jernalderby ved Grauballe er udlånt af Silkeborg Museum

Oversigt over udgravningerne af langhuse ved Grauballe Nygård

Der blev fundet spor efter i alt 18 langhuse. Et hus tjente i ca 30 år og blev så udskiftet med et nyt.

Der blev fundet 2 rav-perler ved en Stahøj-udgravningen.

Desuden fandtes større dele af lerkar, nogle med hank, ved Stahøjudgravningen.

Lidt udenfor Grauballe langs Nebelvej blev der også lavet en udgravning af en høj med fine randsten, Stahøj.

©Gjern Natur 2019