Vandrerute i Sønderskoven, Sorring/Toustrup
Klik på kortet for at hente det i pdf-format


En afmærket vandrerute starter fra landevejen og fører gennem et afvekslende skovlandskab i kuperet terræn.


Et lille stykke inde i skoven svinger ruten mod nord (til venstre) og her følger man resterne af den gamle Tingvej, som ses som 2 dybe hjulspor på højre hånd - først lidt fra skovvejen og senere lige langs med denne.


Længere fremme fortsætter man ind i et meget kuperet skovområde, hvor dalene er skabt i slutningen af sidste istid eller senere som erosionsdale. Mod syd går ruten visse steder langs vandløb, der opsamler vandet fra bunden af bakkerne. Vandet ender med tiden i Lyngbygårds Å og derefter i Århus Bugt.


Skoven er i privat eje, størsteparten ejes af Frijsenborg gods.


Der er parkeringsmulighed ved landevejen mellem Sorring og Låsby og her står et info-skilt.

Den gamle Tingvej


Sydøst for Sorring ligger den stærkt kuperede Sorring Sønderskov, hvor dybe hulveje vidner om, at den gamle landevej mellem Skanderborg og Viborg førte gennem området.


Skulle man til Randers, kørte man op gennem "Sanddalen", ned gennem Sorring Skov og  forbi daværende Oustrup Slot, som lå hvor skovvejen delte sig - en til St. Lyngdal og en til Røgen. Skulle man derimod til Viborg drejede man fra Sandalvejen ind forbi den nuværende Syvhøje. Denne vej kaldes Tingvejen, for her lå det gamle tinghus. Lidt længere fremme ser man tydelig resterne af Stagelhøj. Når man var dømt til døden i Tinghuset, skulle man hen til Stagelhøj for henrettelse.


Vejen har formentlig været i brug siden slutningen af vikingetiden og er vel Danmarks ældste tosporede vejsystem.


Se kort over Tingvejen

©Gjern Natur 2019