Projekt insektvoldGjern Natur arbejder på et naturplejeprojekt, der sætter fokus på insekters leve- og yngleforhold. Projektet skal gerne blive et samarbejde med lokale landmænd, der på frivillig basis vil lægge jord til etablering af insektvolde.


En insektvold er en sammenpløjet forhøjning, hvor jorden afdrænes og jordtemperaturen hæves en smule i forhold til arealet omkring. Volden tilsås med forskellige tuegræsser og andre frøblandinger, så det giver gode levevilkår for insekterne. Med flere insekter kommer også muligheden for flere fugle, f. eks. viber, lærker, agerhøns og fasaner.


Gjern Natur vil gerne indgå et samarbejde med landmænd, der driver/ejer jord indenfor tidligere Gjern Kommune (foreningens arbejdsområde), så foreningen tilbyder betaling af tilsåning af insektvolden incl frø, mens man selv står for oppløjning af arealet.


Du kan stadig nå at være med:

Har du lyst til i samarbejde med Gjern Natur at få etableret en større eller mindre insektvold, send os en mail på post@gjern-natur eller ring til Margaret Skovsen, 23 61 64 11


Insektvolden kan være kort eller lang, som man kan finde plads til i sin markplan, alt tæller til gavn for naturen.


En insektvold kan også kombineres med andre tiltag til gavn for naturen, f. eks. en vildtstribe eller en barjordsstribe, ligesom den gerne må være en ledelinie mellem andre naturelementer, hvis det er muligt.


Gjern Natur har afholdt et informationsmøde omkring insektvolde, hvor naturkonsulent Hanne Juncker Friis og planteavlskonsulent Erik Pedersen, begge Velas, gennemgik reglerne efter Morten DD havde fortalt om den gavnlige virkning af at etablere insektvolde.


Indlægget kan ses herog et lille uddrag af indlægget er refereret nedenfor:


En insektvold kan etableres i markskel, til opdeling af en større mark, på en brakmark eller hvor man selv synes, den passer bedst og ligger mindst i vejen.  Størrelsen på insektvolden er typisk en højde på op til ½ meter, en bredde på et par meter og længde, som det kan passe i markplanen. Insektvolden gør størst gavn, hvis den får lov at ligge over en flerårig periode.


I forhold til enkeltbetalingsordningen er der visse krav, der skal være opfyldt. Opfyldes disse krav, skal insektvolden ikke tegnes særskilt ind på markkort, skal ikke fratrækkes i areal ved tilskudsordningen, men opnår ikke gødningskvote.


Et af kravene er 10x10x10-reglen, der i sin enkelthed går ud på:

Max 10% af markens areal

Max 10 meter bred (incl evt vildtstriber langs siden)

Min 10 meter mellem voldene, hvis der er flere på samme mark.


En insektvold kan ikke etableres i permanent græs og ej heller på §3-arealer eller på arealer med miljøtilsagn.


Slår man insektvolden det første år, kommer den hurtige igang, men det er ikke noget krav.


Insektvolden kan etableres på forskellig vis, her er ét praktisk eksempel


Eksempel på frøsorter, der kan anvendes i en insektvold:


Flerårig stærk blanding bestående af tuedannende græsser: hundegræs, timothe, svingelarter, fløjlsgræs. Pas på med kløver i insektvolden, den vil overtage med tiden. Etableres insektvolden i et område med masser af tuegræsser, kan andelen af tuegræsser på insektvolden mindskes og der isås f.eks. blomsterarter som yder nektar til bier og sommerfugle, såsom:  merian, håret høgeurt, blåhat, musevikke mfl. OBS: Lav udsædsmængde: 10-12 kg/ha. Ikke højere, selvom flere frøfirmaer gerne ser en højere udsædsmængde. Der må gerne være åbne (bar jord) pletter på insektvolden.

©Gjern Natur 2020