Etablering af insektvold ved Gjern Skole


Mandag den 3. maj blev der i et samarbejde mellem Gjern Skole og Gjern Natur etableret to insektvolde på arealet foran skolen. Arealet bliver lige så stille ændret, så det bliver mere vildt og mere insektvenligt samt med en større grad af biodiversitet, end det tidligere var tilfældet.


Der var afstukket omrids af den kommende insektvold og der blev først kørt muld på for at etablere volden i passende højde og drøjde. I mellemtiden blev der i 1. klasses klasseværelse fortalt om, hvad en insektvold er, hvordan den laves og især hvorfor den laves og hvad den kan gavne. Spørgelysten var meget stor og der var mange gode bud på, hvordan man kunne give både insekter og planter en hjælpende hånd.

Efter der var kørt et lag grus på muldvolden gik de ca 30 elever fra skolens 1. klasse i gang med at blande muld og grus til et passende såbed. Arbejdsiveren var imponerende og snart var alt klart til at blive tilsået. Der var etableret både en aflang vold og en rundhøj med form som en lille gravhøj. Frø til insektvolden blev delt ud mellem grupper af elever, der så i fællesskab hver tilsåede deres lille del af volden. Efterfølgende blev der rundt i kanten af insektvolden sået frø fra vilde planter, der skulle være med til at tiltrække insekter til volden.


Ideelt set skulle volden bestå af tuegræsser og kanten af frø fra de vilde planter, men arbejdsglæden var stor, så sommeren vil vise, om der også kommer blomsterfrø på toppen af selve volden.


Nedenunder et par fotos fra arbejdets gang: