Tidligere aktiviteter

Herunder findes et lille referat af indeværende års aktiviteter.


Vælg årstal i menuen til venstre for at se aktiviteter længere tilbage

Onsdag 12. februar Generalforsamling og foredrag om mårhund


Formandens beretning


1. Anne Søndergaard og Tove Trantofte blev valgt som stemmetællere.

2. Erling Lemming blev valgt som dirigent. Erling erklærede generalforsamlingen for lovlig.

3. Margaret Skovsen aflagde beretning om alle årets aktiviteter og takkede vore lodsejere og bestyrelsen. Beretningen blev godkendt.

4. Niels aflagde regnskab. Regnskabet blev godkendt.

5. Kontingentet for 2020 bliver uændret 100,- kr. for enkeltmedlemmer og 200,- kr. for en husstand. Budgettet blev godkendt.

6. Der var ikke indkommet forslag.

7. Gunner Skov Jensen og Bente Kjær Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.

    Gunnar Johansen blev genvalgt som suppleant og Kaj Møller blev nyvalgt.

8. Torben Povlsen blev genvalgt til revisor.

9. Eventuelt. Vi fik tilbudt hjælp til at få vores stier på IT. Det sagde vi ja til.


Omkring 65 deltog i generalforsamlingen

Onsdag 29. januar Infomøde om Projekt Insektvold


Gjern Natur har starter et projekt for at forbedre forholdene for insekter i området og dermed også for fuglene. Til mødet var inviteret landmænd med jord indenfor tidligere Gjern kommunes område samt Morten DD Hansen til at orientere om de nuværende forhold for insekter. Desuden deltog naturkonsulent Hanne Juncker Friis, der orienterede om mulighederne for etablering af insektvolde i marker, om vedligehold og placering af insektvolde sam om forholdet til forskellige tilskudsordninger. Efterfølgende orienterede planteavlskonsulent Erik Pedersen om gavlige virkninger af insektvolde i forhold til markdrift og viste ved eksempler, hvor man kunne placere insektvoldene.

Knap 70 landmænd havde taget mod invitationen og efterfølgende viste der sig en stor interesse for at få etableret et sådant tiltag.


Gjern Natur er behjælpelige hermed i form af betaling for frø samt for såning, mens landmanden selv står for jordarbejdet, der klares med en sammenpløjning til en forhøjning på omkring ½ meter. Længden af forhøjning er fleksibel, som der er plads til i markplanen.


Såfremt man ikke havde mulighed for at deltage i mødet, kan man kontakte Gjern Natur, hvis man gerne vil gøre en indsats for naturen i form af en insektvold.

Søndag 26. januar Besøg i væksthusene i Århus


En flok på godt 40 personer deltog i en guidet rundvisning i Væksthusene, hvor deltagerne besøgte blandt andet ørkenområder og Middelhavsområdet. Her fortalte guiderne om, hvordan kaktus tilpasser sig tørke og vækstforhold, om hvordan agaver kun sætter frugt en gang i livet, om hvordan baobab-træer gennem deres hule stammer transporterer vand til træets krone og om, hvordan forskellige planter tilpasser sig, så de ikke bliver udsat for dødbringende angreb af dyr og insekter.

Flere klimazoner kom deltagerne igennem og klimaændringer og klimatilpasning for planter blev også berørt under rundvisningen.

©Gjern Natur 2019