Tidligere aktiviteter

Herunder findes et lille referat af indeværende års aktiviteter.


Vælg årstal i menuen til venstre for at se aktiviteter længere tilbage

Orienteringsoplevelse i Amerika Plantage søndag 24. maj


Udstyret med kort og en liste over poster begav de ca 45 deltagere sig tidsmæssigt forskudt ud i den fine natur i og ved Troldbjerg og Amerika Plantage. Her kunne man vælge mellem gåruter, løberuter eller cykelsruter af forskellig længde og alt efter valg fik man tildelt et antal af Findveji-poster, der skulle lokaliseres undervejs. Nogle af posterne var lette at finde, andre lidt bedre gemt, men det gav udfordringer både til benene og til hjernen.


Vel tilbage ved bålhytten på Troldbjerg var der servering af kaffe og kage.


Hele arrangementet var lavet i samarbejde med Gjern Borgerforening, der havde stået for alt det praktiske.Arbejdsaften i Egedalsmosen 13-14. maj


Da der var overvældende interesse for at give en hånd med til arbejdsaftnen i Egedalsmosen, blev der etableret 4 hold, der hver især sørgede for rydning af uønsket vækst i moseområdet. Bevæbnet med sav eller grensaks samt godt humør blev der med behørig afstand til hinanden fjernet store mængder af især små birketræer, men også små fyrretræer og piletræer måtte lade livet til fordel for porsen, hedelyngen, klokkelyngen og mosebølle. På nuværende tidspunkt er kærulden begyndt at vise sine hvide totter, hvilket især er en følge af, at området har fået mere lys, efterhånden som anden vækst er fjernet.


Mosen er trods en tør forudgående periode, et vådt område, hvilket nogle af deltagerne måtte sande - ikke alle steder slog længden af støvleskaftet til.


Mange tak for hjælpen til alle, der har givet en hånd med.Gå - spis - oplev naturen 25. april og 2. maj


I samarbejde med Gjern Hotel havde Gjern Natur arrangemeret 2 vandreture i og omkring Gjern, hvor der var indlagt poster med små opgaver som hjernegymnastik samt forplejningsposter, hvor Gjern Hotel stod for servering af små retter til børn og voksne.


De mange deltagere blev sendt afsted på forskellige tidspunkter for at overholde afstandkrav, men så man samtidig kunne opleve de samme naturmæssige omgivelser og løse de samme opgaver.


Den første tur var mest beregnet for voksne, mens tur nr 2 mest var for børnefamilier, idet denne tur var lidt kortere og især gik på stier og skovveje. Trods nærheden til Gjern for begge ture, var der alligevel en del, selv lokalkendte, der kom ud på lokaliteter, de aldrig havde været før. Men det var ikke blot lokale, der deltog i turene, man kom også langvejs fra for at deltage i denne noget usædvanlige tur.


Gjern Hotel havde på de 4 forplejningsposter sørget for gode madoplevelser og der var god plads til at sidde rundt omkring i græsset eller i skovbunden. Alle var gode til at vise hensyn og holde afstand, og samtidig komme videre på ruten, så der blev plads til de næste grupper. Stor ros og tak til deltagerne herfra. Uden dette var det ikke muligt at gennemføre turen.


Turen 25.4 kan downloades fra Wikiloc: Gjern rute B


Turen 2.5 kan downloades fra Wikiloc: Gjern rute A

Affaldsindsamling april


Den årlige affaldsindsamling strakte sig over en længere periode, hvor mange har været behjælpelige med at indsamle affald i naturen. Poser og handsker har kunnet afhentes på centrale steder i området. Silkeborg Kommune sørgede som sædvanligt for bortskaffelse af det indsamlede affald. Desværre måtte vi i år undvære de hyggelige sammenkomster i forbindelse med affaldsindsamlingen.


Mange tak til alle indsamlere for hjælpen med at holde naturen ren.Insektvoldsfrø og blomsterfrø til alle medlemmer, marts


Da corona umuliggjorde afholdelse af møde om flere insekter og fugle i din have (mødet bliver afholdt på et senere tidspunkt), valgte vi i Gjern Natur at uddele en lille hilsen til vore medlemmer med 2 små poser med frøblandinger, en til en insektvold og en pose med blomsterfrø til at tiltrække insekter til din have.

Mange medlemmer har meldt tilbage om såning i haven, nogle har endog tilsået en del større arealer end de 5 m/2, posens indhold rakte til.

Tak for det og held og lykke med flere insekter og fugle i din have.


Onsdag 12. februar Generalforsamling og foredrag om mårhund


Formandens beretning


1. Anne Søndergaard og Tove Trantofte blev valgt som stemmetællere.

2. Erling Lemming blev valgt som dirigent. Erling erklærede generalforsamlingen for lovlig.

3. Margaret Skovsen aflagde beretning om alle årets aktiviteter og takkede vore lodsejere og bestyrelsen. Beretningen blev godkendt.

4. Niels aflagde regnskab. Regnskabet blev godkendt.

5. Kontingentet for 2020 bliver uændret 100,- kr. for enkeltmedlemmer og 200,- kr. for en husstand. Budgettet blev godkendt.

6. Der var ikke indkommet forslag.

7. Gunner Skov Jensen og Bente Kjær Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.

    Gunnar Johansen blev genvalgt som suppleant og Kaj Møller blev nyvalgt.

8. Torben Povlsen blev genvalgt til revisor.

9. Eventuelt. Vi fik tilbudt hjælp til at få vores stier på IT. Det sagde vi ja til.


Omkring 65 deltog i generalforsamlingen


Efterfølgende holdt naturforvalter Karl Åge Dalbæk Andersen et spændene foredrag om især mårhunde og deres indtog i Danmark. Karl Åge kom ind på mårhundenes levevis og biologi, formeringhastighed og skadevoldende egenskaber overfor andre dyr, især fugle og fugleæg.

Desuden omhandlede foredraget også en orientering om vaskebjørnens indtog i Danmark og problemer med undslupne mink i naturen.

Onsdag 29. januar Infomøde om Projekt Insektvold


Gjern Natur har starter et projekt for at forbedre forholdene for insekter i området og dermed også for fuglene. Til mødet var inviteret landmænd med jord indenfor tidligere Gjern kommunes område samt Morten DD Hansen til at orientere om de nuværende forhold for insekter. Desuden deltog naturkonsulent Hanne Juncker Friis, der orienterede om mulighederne for etablering af insektvolde i marker, om vedligehold og placering af insektvolde sam om forholdet til forskellige tilskudsordninger. Efterfølgende orienterede planteavlskonsulent Erik Pedersen om gavlige virkninger af insektvolde i forhold til markdrift og viste ved eksempler, hvor man kunne placere insektvoldene.

Knap 70 landmænd havde taget mod invitationen og efterfølgende viste der sig en stor interesse for at få etableret et sådant tiltag.


Gjern Natur er behjælpelige hermed i form af betaling for frø samt for såning, mens landmanden selv står for jordarbejdet, der klares med en sammenpløjning til en forhøjning på omkring ½ meter. Længden af forhøjning er fleksibel, som der er plads til i markplanen.


Såfremt man ikke havde mulighed for at deltage i mødet, kan man kontakte Gjern Natur, hvis man gerne vil gøre en indsats for naturen i form af en insektvold.

Søndag 26. januar Besøg i væksthusene i Århus


En flok på godt 40 personer deltog i en guidet rundvisning i Væksthusene, hvor deltagerne besøgte blandt andet ørkenområder og Middelhavsområdet. Her fortalte guiderne om, hvordan kaktus tilpasser sig tørke og vækstforhold, om hvordan agaver kun sætter frugt en gang i livet, om hvordan baobab-træer gennem deres hule stammer transporterer vand til træets krone og om, hvordan forskellige planter tilpasser sig, så de ikke bliver udsat for dødbringende angreb af dyr og insekter.

Flere klimazoner kom deltagerne igennem og klimaændringer og klimatilpasning for planter blev også berørt under rundvisningen.

©Gjern Natur 2019